บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชธานี | วิรัช ชินวินิจกุล ประวัติ | การสังเคราะห์ ข่าว กีฬาใหม่อัพเดทระหว่างวัน

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อบรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชธานี?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้ บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชธานี | ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาในประเทศไทย [penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button] >>Shinbroadband.comเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชธานี คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: เพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิรัช ชินวินิจกุล ประวัติ มหาวิทยาลัยราชธานีขอเชิญชวนทุกท่าน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ฯพณฯ วิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมีกำหนดการพิธีรับปริญญาดังนี้ – ซ้อมเล็ก 22 พฤศจิกายน 2560 – ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2560 – พิธีรับปริญญา 25 พฤศจิกายน 2560 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การค้นหาที่เกี่ยวข้อง วิรัช ชินวินิจกุล ประวัติ. #บรรยากาศพธประสาทปรญญาบตร #มหาวทยาลยราชธาน มหาวิทยาลัยราชธานี,พิธีประสาทปริญญาบัตร,บริหารธุรกิจ,พยาบาล,นิติศาสตร์,ปฐมวัย,ปริญญ่าตรี,ปริญญ่าโท,ปริญญ่าเอก,มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดี,มหาวิทยาลัยที่ดี,มหาวิทยาลัยภาคอีสาน บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชธานี … Read more

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่ม 2 ตำแหน่ง | วิรัช ชินวินิจกุล | UPDATE หัวข้อ กีฬาใหม่อัพเดทระหว่างวัน

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่ม 2 ตำแหน่ง?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่ม 2 ตำแหน่ง | ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาในประเทศไทย [penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button] >>https://shinbroadband.comเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่ม 2 ตำแหน่ง คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงใหม่ที่นี่ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิรัช ชินวินิจกุล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 บัดนี้ทรงเห็นควรให้แต่งตั้งองคมนตรีเพิ่ม โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เฉพาะกาล) พ.ศ. 2557 ร่วมกับมาตรา 12 และมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม … Read more

สปท.ตั้ง“พล.อ.ยุทธศักดิ์”นั่งปธ.ปฏิรูปจริยธรรม | วิรัช ชินวินิจกุล ประวัติ | UPDATE หัวข้อ กีฬาใหม่อัพเดทระหว่างวัน

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อสปท.ตั้ง“พล.อ.ยุทธศักดิ์”นั่งปธ.ปฏิรูปจริยธรรม?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้ สปท.ตั้ง“พล.อ.ยุทธศักดิ์”นั่งปธ.ปฏิรูปจริยธรรม | ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาในประเทศไทย [penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button] >>Shinbroadbandเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสปท.ตั้ง“พล.อ.ยุทธศักดิ์”นั่งปธ.ปฏิรูปจริยธรรม คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงใหม่ที่นี่ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิรัช ชินวินิจกุล ประวัติ NPPO แต่งตั้ง พล.อ.ยุทธศักดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปการปฏิรูปศิลปวัฒนธรรม ปฏิรูปคุณธรรมและจริยธรรมวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2558) ในที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (SOT) โดยมี น.อ.ทินพันธ์ นากาตะ เป็นประธาน คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง สภาสามัญ ตามระเบียบของ อบจ. ทั้ง 11 ด้าน โดยมีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย นายเสรี สุวรรณพานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง วินิจกุล ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายและยุติธรรม นางสาวนิลณัฐ ชลิตานนท์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น นายสาธิต ลิมพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ นายคุรุจิต นครทับ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปพลังงาน นางสาวพรพรรณ บุณยรัตน์พันธุ์ … Read more

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มเติม19ธันวาคม2559 | นายวิรัช ชินวินิจกุล | UPDATE ข่าว กีฬาใหม่อัพเดทระหว่างวัน

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มเติม19ธันวาคม2559?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มเติม19ธันวาคม2559 | ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาในประเทศไทย [penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button] >>Shinbroadbandเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มเติม19ธันวาคม2559 คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงอื่นๆที่นี่ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนายวิรัช ชินวินิจกุล เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา การแต่งตั้งองคมนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บัดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มโดย อาศัยอำนาจตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เฉพาะกาล) พ.ศ. 2557 ประกอบกับมาตรา 12 และมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 1. นายวิรัช ชินวินิจกุล … Read more

พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 60 | วิรัช ชินวินิจกุล | UPDATE หัวข้อ กีฬาใหม่อัพเดทระหว่างวัน

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 60?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้ พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 60 | ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาในประเทศไทย [penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button] >>เราเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 60 คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงยอดนิยมอื่นๆที่นี่ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิรัช ชินวินิจกุล ฯพณฯ วิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “นวัตกรรมสร้างสรรค์ราชมงคลธัญบุรี” ประจำปี 2560 และเยี่ยมชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของครูและนักเรียน โดยมี รศ. ราชมงคลธัญบุรี การค้นหาที่เกี่ยวข้อง วิรัช ชินวินิจกุล. #พธเปดงานวนคลายวนสถาปนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร [vid_tags] พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 60 วิรัช ชินวินิจกุล.

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่ม 2 ตำแหน่ง | ข่าวช่อง 8 | นายวิรัช ชินวินิจกุล | การสังเคราะห์ ข่าว กีฬาใหม่อัพเดทระหว่างวัน

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อโปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่ม 2 ตำแหน่ง | ข่าวช่อง 8?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่ม 2 ตำแหน่ง | ข่าวช่อง 8 | ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาในประเทศไทย [penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button] >>Shinbroadbandเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่ม 2 ตำแหน่ง | ข่าวช่อง 8 คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงยอดนิยมอื่นๆที่นี่ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนายวิรัช ชินวินิจกุล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีคนใหม่ 2 นาย คือ นายวิรัช ชินวินิจกุล และ นายจรันตดา กรรณสูต ช่อง 8 เพื่อนคุณทุกที่ ทีวีของทุกคน . การค้นหาที่เกี่ยวข้อง นายวิรัช ชินวินิจกุล. #โปรดเกลาฯแตงตงองคมนตรเพม #ตำแหนง #ขาวชอง newsthaich8 โปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่ม … Read more

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งวิรัช-จรัลธาดาเป็นองคมนตรี | วิรัช ชินวินิจกุล | การสังเคราะห์ ข่าว กีฬาใหม่อัพเดทระหว่างวัน

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อโปรดเกล้าฯแต่งตั้งวิรัช-จรัลธาดาเป็นองคมนตรี?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งวิรัช-จรัลธาดาเป็นองคมนตรี | ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาในประเทศไทย [penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button] >>https://shinbroadband.com/เราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโปรดเกล้าฯแต่งตั้งวิรัช-จรัลธาดาเป็นองคมนตรี คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูที่นี่ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิรัช ชินวินิจกุล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแต่งตั้งวิรัช ชินวินิจกุล และจรันทาดา กรรณสูต เป็นองคมนตรี TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16 ชมสดรายการภาษาอังกฤษ “TNN Thailand News” กับ วริณ สัจเดชน์ & ทิน โชคกมลกิจ 22.00 – 22.15 น. จันทร์-ศุกร์ ข่าวประจำวันที่สถานีข่าวทีวี TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ยึดหลักการนำเสนอข่าวอย่างตรงประเด็น ตามทันทุกความจริง รวดเร็ว แม่นยำ เที่ยงตรง และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ การค้นหาที่เกี่ยวข้อง วิรัช ชินวินิจกุล. #โปรดเกลาฯแตงตงวรชจรลธาดาเปนองคมนตร ข่าว,TNN,TNN24,ช่อง16,TNNThailand,thailand โปรดเกล้าฯแต่งตั้งวิรัช-จรัลธาดาเป็นองคมนตรี … Read more

โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน | วิรัช ชินวินิจกุล ประวัติ | การสังเคราะห์ หัวข้อ กีฬาใหม่อัพเดทระหว่างวัน

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้ โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน | ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาในประเทศไทย [penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button] >>https://shinbroadband.comเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงอื่นๆที่นี่ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิรัช ชินวินิจกุล ประวัติ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 นายอาซิส พิทักษ์กุมพล จุฬารัชมนตรี และนายวิรัช ชินวินิจกุล รองประธานศาลฎีการ่วมกันส่งเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอชายแดน จังหวัดสงขลา จำนวน 120 คน ทั้งชายและหญิง ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่น 4 จากเยาวชนหลายพันคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกันในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ … Read more

เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน | นายวิรัช ชินวินิจกุล | การสังเคราะห์ หัวข้อ กีฬาใหม่อัพเดทระหว่างวัน

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้ เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน | ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาในประเทศไทย [penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button] >>Shinbroadband.comเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงอื่นๆที่นี่ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนายวิรัช ชินวินิจกุล นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นำเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน” ไหว้นายกฯ ฟังเทศน์และถ่ายภาพหมู่ที่สันติไมตรี อาคาร (ด้านหลัง) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 . การค้นหาที่เกี่ยวข้อง นายวิรัช ชินวินิจกุล. #เยาวชนไทยหวใจเดยวกน วิรัช ชินวินิจกุล,เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม,เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน,เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี,เข้ารับฟังโอวาท,ตึกสันติไมตรี,ทำเนียบรัฐบาล,24 ตุลาคม 2555 เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน นายวิรัช ชินวินิจกุล.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ องคมนตรี และคณะรัฐมนตรีใหม่ เฝ้าถวายสัตย์ | วิรัช ชินวินิจกุล ประวัติ | การสังเคราะห์ หัวข้อ กีฬาใหม่อัพเดทระหว่างวัน

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ องคมนตรี และคณะรัฐมนตรีใหม่ เฝ้าถวายสัตย์?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ องคมนตรี และคณะรัฐมนตรีใหม่ เฝ้าถวายสัตย์ | ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาในประเทศไทย [penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button] >>Shinbroadband.comเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ องคมนตรี และคณะรัฐมนตรีใหม่ เฝ้าถวายสัตย์ คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงอื่นๆที่นี่ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิรัช ชินวินิจกุล ประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานเอกสิทธิ์แก่คณะองคมนตรีและคณะรัฐมนตรีซึ่งมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิทักษ์ฝุ่นแห่งใหม่ขึ้นถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรออกมา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานแก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำนายวิรัช ชินวินิจกุล และนายจรันทาดา กรรณสูต องคมนตรี ซึ่งมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนาฬิกาเพิ่ม เหนือผงธุลีถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำครม.มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้พิทักษ์ใหม่ขึ้นครองผงาดรับเสด็จฯ … Read more