Home » Sustainable Development Goals (SDGs) กลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | การพัฒนาคือ

Sustainable Development Goals (SDGs) กลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | การพัฒนาคือ

by Ngoc Huong

Sustainable Development Goals (SDGs) กลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคืออะไร แล้วทำไมเราทุกคนต้องสนใจ
ผู้นำประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ (United Nations) เห็นตรงกันว่า หากเราต้องการพัฒนาโลกให้ดีขึ้นสำหรับทุก ๆ คนอย่างยั่งยืน ภายในปี 2030 เราต้องดำเนินการตาม \”เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน\” (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งหมด 17 เป้าหมาย
มาทำความเข้าใจ SDGs ผ่านมุมมองทั้ง 5 ด้านของตัวอักษร P ที่แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 1. P PEOPLE ผู้คน 2. P PLANET สิ่งแวดล้อม 3. P PROSPERITY ความมั่งคั่ง 4. P PEACE สันติภาพ และ 5. P PARTNERSHIP ความร่วมมือ
P PEOPLE ผู้คน
ฟังคุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ, ทูตสันถวไมตรี UN Women ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กลุ่มเป้าหมายนี้ประกอบไปด้วย
เป้าหมายที่ 1: ความยากจนต้องหมดไป (No Poverty)
เป้าหมายที่ 2: ความอดอยากต้องหมดไป (Zero Hunger)
เป้าหมายที่ 3: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Wellbeing)
เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)
เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)
P PLANET สิ่งแวดล้อม
คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์, ทูตสันถวไมตรี UN Environment ประจำประเทศไทย เล่าให้ฟังถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์และธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมายนี้ประกอบไปด้วย
เป้าหมายที่ 6: น้ำสะอาดและสุขอนามัย (Clean Water and Sanitation)
เป้าหมายที่ 12: บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production)
เป้าหมายที่ 13: แก้ปัญหาโลกร้อน (Climate Action)
เป้าหมายที่ 14: ชีวิตในน้ำ (Life below Water)
เป้าหมายที่ 15: ชีวิตบนบก (Life On Land)
P PROSPERITY ความมั่งคั่ง
มาฟังคุณปรีดา เตียสุวรรณ์, สมาชิกผู้ก่อตั้ง Global Compact Network Thailand พูดถึงความมั่งคั่ง กลุ่มเป้าหมายนี้ประกอบด้วย
เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดราคาถูก (Affordable and Clean Energy)
เป้าหมายที่ 8: งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth)
เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation, and Infrastructure)
เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequality)
เป้าหมายที่ 11: เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)
P PEACE สันติภาพ
สันติภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไร อาจารย์ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารประจำศูนย์รังสิต และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชวนให้มองเห็นถึงความสัมพันธ์ของสันติภาพและความยุติธรรมผ่าน
เป้าหมายที่ 16: สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง (Peace, Justice, and Strong Institutions)
P PARTNERSHIP ความร่วมมือ
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความร่วมมือของทุกภาคส่วน ฟังคุณกีต้า ซับบระวาล, ผู้ประสานงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย พูดถึงความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ
เป้าหมายที่ 17: ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)
การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลกอาจฟังดูยาก แต่หากเราร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้ ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
เข้าสู่ทศวรรษแห่งการลงมือทำ (Decade of Action) เราจะร่วมพัฒนาไปด้วยกันและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
__________________________________________
What are the Sustainable Development Goals and why should we care?
Member States of the United Nations, or UN, discussed and agreed that, to ensure a sustainably better world for everyone by 2030, 17 Sustainable Development Goals (SDGs) need to be achieved.
Let’s look at the SDGs through different facets of the letter P. The 5 Ps that group different Goals are 1. P PEOPLE 2. P PLANET 3. P PROSPERITY 4. P PEACE and 5. P PARTNERSHIP
P PEOPLE
Khun Cindy Sirinya Bishop, UN Women Goodwill Ambassador for Asia and the Pacific talks about PEOPLE. This P consists of
Goal 1: No Poverty
Goal 2: Zero Hunger
Goal 3: Good Health and Wellbeing
Goal 4: Quality Education
Goal 5: Gender Equality
P PLANET
Khun Alex Rendell, UN Environment Goodwill Ambassador Thailand tells us about the relationship between nature and humankind and why the environment matters. P PLANET groups together the following Goals;
Goal 6: Clean Water and Sanitation
Goal 12: Responsible Consumption and Production
Goal 13: Climate Action
Goal 14: Life below Water
Goal 15: Life on Land
P PROSPERITY
Khun Prida Tiasuwan, Founding member of Global Compact Network Thailand. P PROSPERITY consists of
Goal 7: Affordable and Clean Energy
Goal 8: Decent Work and Economic Growth
Goal 9: Industry, Innovation, and Infrastructure
Goal 10: Reduced Inequality
Goal 11: Sustainable Cities and Communities
P PEACE
How can peace be fostered? Prof. Parinya Tewanarumitkul, Deputy DirectorGeneral for Sustainability and Administration at Rangsit Center and Lecturer of the Faculty of Law, Thammasat University guides us on the interconnection between peace and justice through Goal 16: Peace, Justice, and Strong Institutions
P PARTNERSHIP
The SDGs cannot be realised without partnership and cooperation between all sectors. Khun Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand talks about Goal 17: Partnerships for the Goals
Sustainable development on a global level may sound ambitious but it is not impossible if we work together today.
Entering the Decade of Action. Let’s come together and leave no one behind.
DecadeOfAction GlobalGoals SDGs UN

READ  ตัวอย่างงาน แนะนำบริษัท | ตัวอย่าง ประกาศรับสมัครงาน
READ  รวมเพลงลูกทุ่ง คนสู้ชีวิต l แรงใจรายวัน , หยาดเหงื่อเพื่อแม่ , นักสู้ ม.3 , ดอกหญ้าในป่าปูน | ชีวิตคนทำงาน

Sustainable Development Goals (SDGs) กลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

\”แก่นสารของการพัฒนาที่ยั่งยืน\” | Sarinee Achavanuntakul | TEDxThammasatU


This talk will cover about understanding of sustainability.
Presently, Sarinee is working in the position of cofounder and managing director of knowledge development at Sal Forest, Thailand’s first “sustainable business accelerator”aimed at fostering discourse on sustainable business in Thailand, and currently serves as Managing Director, Knowledge Development.\r

READ  2.2 ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ | ความสำคัญของสารสนเทศ

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

\

การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคืออะไร สำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบัน


“ESG..สู่ความยั่งยืน”
การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคืออะไร สำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบัน
สัมภาษณ์สด ผ่านรายการนาทีลงทุนโดย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Description
การทำธุรกิจให้ยั่งยืนคือการทำธุรกิจแบบประณีตมากขึ้น
ต้องใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียใกล้ไกล สังคม สิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่คุณค่า
ไม่ได้มุ่งขายสินค้าให้ลูกค้าเพียงอย่างเดียว
Credit: MCOT
www.setsustainability.com

การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคืออะไร สำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบัน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 1 No Poverty


เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 1 No Poverty ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
Target หลักของเป้าหมายนี้คือ ภายใน พ.ศ. 2573 จะต้องขจัดความยากจนขั้นรุนแรงให้ได้ในทุกพื้นที่
โดยโครงการที่ผลักดันเป้าหมายข้อที่ 1 คือ ‘บริษัท Thai Hopeful จำกัด’ แพลตฟอร์มช่วยพัฒนาทักษะอาชีพ รวมถึงจัดหางานให้คนไร้บ้านซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เปราะบาง เพราะคนไร้บ้านถือเป็นกลุ่มคนที่ประสบภาวะยากลำบากในการใช้ชีวิตที่สุดกลุ่มหนึ่งของเมือง พวกเขาก็ต้องการโอกาสและพื้นที่ในการใช้ชีวิตเช่นเดียวกับพวกเราทุกคน เพราะแม้จะไร้บ้าน แต่พวกเขาก็ต้องทำงานเพื่อหาเงินหล่อเลี้ยงชีวิต และนักสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้จะมาบอกเล่าเรื่องราวของพี่น้องคนไร้บ้านและภารกิจสร้างรายได้ คือ คุณสมพร หารพรม เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านมากว่า 18 ปี ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการผู้ดูแลโครงการนี้
Thecloud readthecloud TalkoftheCloud MotivatorsforSustainability SustainableDevelopmentGoals
ติดตาม The Cloud ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้\r
\r
https://readthecloud.co\r
\r
https://www.facebook.com/readthecloud/\r
\r
https://twitter.com/readthecloud

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 1 No Poverty

ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)


ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมและคุณภาพชีวิตของทุกคนในโลกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยวาระการพัฒนาดังกล่าว ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลัก 169 เป้าหมายย่อย ซึ่งเชื่อมโยงเกื้อหนุนกัน และกำหนดให้มีตัวชี้วัดเพื่อประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา โดย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก สามารถจัดกลุ่มตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ คือ มิติการพัฒนาคน มิติสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง
มิติสันติภาพและความยุติธรรม และมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ถึงเวลาแล้วที่เราจะจับมือกันเพื่อสร้างสรรค์โลกแห่งอนาคตที่สดใสทุกสิ่งจะเป็นจริงได้ เพียงลงมือทำ
\”ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา\”

ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Technology

You may also like

Leave a Comment