Home » Payroll มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร EP1 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ งาน payroll

Payroll มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร EP1 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ งาน payroll

by Ngoc Huong

Payroll มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร EP1 | ข่าวทั่วไปรายวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งาน payroll หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: shinbroadband.com การกระทำ

Payroll มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร EP1 และรูปภาพที่เกี่ยวข้องงาน payroll

Payroll มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร EP1

Payroll มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร EP1


งาน payroll และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

EP1 หัวข้อที่จะกล่าวถึงในวันนี้คือความสำคัญของ Payroll ที่มีต่อองค์กรในแง่ของ PayrollOS อันดับแรก ต้องเข้าใจก่อนว่า Payroll หรือในชื่อภาษาไทย ย่อว่า “payroll” นอกเหนือจากงานอื่นๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล การทำบัญชีเงินเดือน (Payroll) ยังคงเป็นหัวใจของกลุ่มเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นขั้นตอนการคำนวณค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวกับภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือรายได้ และค่าลดหย่อนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานในองค์กรธุรกิจ อาจจ่ายเป็นรายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์ รายวัน หรือมีรอบการคำนวณค่าจ้างที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงการส่งข้อมูล ภาษี ประกันสังคม กองทุน ข้อมูลธนาคาร ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายประจำปี เช่น รายงานผลการตรวจสอบค่าจ้างต่อกรมแรงงาน หรือ ภ.ง.ด. 1 ก. รายงานเพื่อส่งกรมสรรพากร ฯลฯ ทุกอย่างเป็นระบบ องค์กรขนาดใดควรมี “ระบบ” (Payroll) – แน่นอนเมื่อมี “ระบบ” ทุกอย่างจะง่ายขึ้น แม้แต่เรื่องของ Payroll เองก็เหมือนกัน จะช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทำบัญชีเงินเดือน การตรวจสอบ การแก้ไข การออกรายงาน การทำบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าจ้าง ทำได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานได้อีกด้วย – เราคิดว่าองค์กรขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่นั้นดี ต้องมีระบบบริหารจัดการเรื่อง Payroll เช่น มีกระบวนการบริหารจัดการ ให้ข้อมูลที่นำไปสู่กระบวนการคำนวณเงินเดือน หรือที่เรียกว่า (Loop Process Flow) และการใช้เทคโนโลยีในการเขียนโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยในการจัดการ เป็นต้น นี่เป็นความเห็นเพิ่มเติมจากทีม PayrollOS ว่าเมื่อทำเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนหรือรายได้และการหักเงินต่างๆ ต้องรู้หลักการคำนวณจึงขอเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแบ่งปันและแบ่งปันข้อมูลเสริม เพื่อทำงานร่วมกันต่อไป ยังไงก็โปรดติดตามใน EP หน้าครับ ******************************************************** *********** อยากทราบเรื่องการจัดทำเงินเดือน กรุณากดติดตามผ่าน PayrollOS. เราจะนำเนื้อหาดีๆ มาที่ผู้ประกอบการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชี และรวมถึงพนักงานประจำและคนไม่มีถิ่นที่อยู่ | ฟังย้อนหลัง | ***************** Payroll มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร? EP1 องค์ประกอบของ “การบัญชีเงินเดือน” EP2 กำหนดรอบการคำนวณเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนอื่นๆ อย่างไรจึงจะเหมาะกับองค์กร EP3 ที่ทำงานล่วงเวลา? จะต้องได้รับค่าจ้างกี่ครั้ง? “โอทีไม่ฟรี” [ฉบับนายจ้าง vs ลูกจ้าง]

แนวคิด วิธีการคำนวณและคำนวณค่าล่วงเวลาของพนักงาน ติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Blockdit : IG : Youtube : LineID :PayrollOS E-mail :PayrollOSoutsource@gmail.com # บัญชีเงินเดือน #Payroll#คำนวณภาษี #การเงินและการบัญชี #แรงงาน กฎหมาย #ภาษีบุคคล #ภาษีก้าวหน้า #คำนวณโอที #คำนวณโอที #คำนวณค่าล่วงเวลา #หักลดหย่อน #HR #ทรัพยากรบุคคล #คำนวณค่าจ้าง #ภาษีเงินได้ #ภงด.1 #ภงด.1ก #ภนส1_10 #กท.20ก #ปนด3 #ภงด.53 #กรม แรงงาน #ประกันสังคม #รายได้ #จัดหากองทุน #กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ #นโยบาย #นโยบาย #ข้อมูลพนักงาน #พนักงาน #ข้อมูลงาน #เวลาเข้างาน #รายงานเงินเดือน #รายงานเงินเดือน #Audit #Audit #ประกันสังคม #RevenueDepartment #ธนาคาร#ธนาคาร #DBD #กรมพัฒนาธุรกิจ #การลงทะเบียน # จัดตั้ง เป็นนิติบุคคล #จดทะเบียนประกันสังคม #ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล #ห้างหุ้นส่วนจำกัด #บริษัทจำกัด #เลขบริษัท13หลัก #พนักงานเอาประกัน .

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

#Payroll #มความสำคญกบองคกรอยางไร #EP1.

การทำบัญชีเงินเดือน,Payroll,คำนวณภาษี,การเงินและบัญชี,กฏหมายแรงงาน,ภาษีส่วนบุคคล,ภาษีอัตราก้าวหน้า,คำนวรโอที,คำนวณOT,ค่าล่วงเวลา,ลดหย่อน,HR,ฝ่ายบุคคล,คำนวณค่าแรง,ภาษีเงินได้,ภงด1,ภงด1ก,สปส1-10,กท20ก,ภงด3,ภงด53,กรมแรงงาน,ประกันสังคม,สรรพากร,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ProvidentFund,นโยบาย,Policy,ข้อมูลพนักงานงาน,Employee,ข้อมูลการทำงาน,TimeAttendance,รายงานบัญชีเงินเดือน,payrollReport,ตรวจสอบ,Audit,Socialsecurity,RevenueDepartment,ธนาคาร,Bank.

Payroll มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร EP1.

งาน payroll.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ งาน payroll ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

READ  เขียน Resume ฉบับสายเดฟในตำนาน ! | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ resume โปรแกรมเมอร์

You may also like

Leave a Comment