Ep.95 | การเกษียณอายุเท่ากับการเลิกจ้าง ต้องได้รับค่าชดเชย ถ้านายจ้างไม่กำหนดเกษียณอายุควรทำอย่างไร? | ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง ต้องจ่ายภายในกี่วัน

Ep.95 | การเกษียณอายุเท่ากับการเลิกจ้าง ต้องได้รับค่าชดเชย ถ้านายจ้างไม่กำหนดเกษียณอายุควรทำอย่างไร?


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Ep.95 | การเกษียณอายุเท่ากับการเลิกจ้าง ต้องได้รับค่าชดเชย ถ้านายจ้างไม่กำหนดเกษียณอายุควรทำอย่างไร?
การเกษียณอายุ ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน กำหนดอายุการเกษียณไว้ที่ 60 ปีบริบูรณ์ และให้ถือเสมือนว่าการเกษียณอายุเป็นการเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายนะคะ โดยการเกษียณอายุของลูกจ้าง แบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้
1. กรณีนายจ้างกำหนดอายุเกษียณอายุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้ลูกจ้างเกษียณก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้ถือว่าการเกษียณอายุเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือในสัญญาจ้างนั้น
2. กรณีนายจ้างกำหนดอายุเกษียณอายุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้ลูกจ้างเกษียณอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ หรือหากนายจ้างไม่ได้กำหนดการเกษียณอายุไว้ ลูกจ้างมีสิทธิขอเกษียณอายุเองได้ โดยแสดงเจตนาต่อนายจ้างได้เมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไป และให้มีผลเมื่อครบ 30 วัน หลังการแสดงเจตนากับนายจ้าง
การเกษียณอายุลูกจ้างไม่ได้สิทธิค่าบอกกล่าวล่วงหน้านะคะ นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างแล้ว จึงไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบ เพราะลูกจ้างทราบล่วงหน้าอยู่เเล้วว่าการเกษียณอายุจะเกิดขั้นเมื่อใด ดังนั้น โดยข้อกฎหมาย นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ต้องจ่าย ค่าชดเชยตามอายุงาน ดังนี้ค่ะ
ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ยังไม่ครบ 1 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 3 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ยังไม่ครบ 6 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ยังไม่ครบ 10 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน
ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ยังไม่ครบ 20 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยเท่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน
คู่มือมนุษย์เงินเดือน

See also  "Blockchain : นวัตกรรมการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความจริงในคดี" | คําสั่งประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2560 doc | UPDATE ข่าว เกี่ยวข้อง เรื่อง การวิจัย
See also  เจียนตาย - วุฒิ ป่าบอน【OFFICIAL LYRIC 】 | ความ รัก ไม่มี ค่า มากกว่า ทอง

Ep.95 | การเกษียณอายุเท่ากับการเลิกจ้าง ต้องได้รับค่าชดเชย ถ้านายจ้างไม่กำหนดเกษียณอายุควรทำอย่างไร?

4 ข้อที่ห้ามทำ ถ้าอยากได้ค่าชดเชยเลิกจ้าง


1.ห้ามลาออกเอง
2.ห้ามหยุดพัฒนาตัวเอง
3.ห้ามผิดวินัยบริษัท
4.ห้ามทำผิดกฎหมาย
==================
บท/บรรยาย : ศราวุธ ชัยดี
บันทึกเสียง PURE Studio
https://purestudio.simdif.com/?1593612417489

4 ข้อที่ห้ามทำ ถ้าอยากได้ค่าชดเชยเลิกจ้าง

บริษัทจะเลิกจ้างพนักงานอย่างไร ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย [ EP2 ] โดย อ.ปนิธิ ศิริเขต


จะเลิกจ้างพนักงานอย่างไร ไม่ให้ถูกฟ้อง!!
บางองค์กรอาจเคยประสบปัญหานี้ ที่พนักงานทำผิด บริษัทจึงเลิกจ้าง
แต่พนักงานกลับฟ้องบริษัทว่าถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
มาศึกษากันกับคลิปนี้ EP2 บริษัทจะเลิกจ้างพนักงานอย่างไร ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
โดย อ.ปนิธิ ศิริเขต นักวิชาการอิสระด้านกฎหมายแรงงาน
ว่าจะมีทางออกอย่างไรได้บ้าง ที่บริษัทสามารถเลิกจ้างพนักงานที่ทำผิด โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม\r
โทร. 02 349 1788, 083 276 8877, 080 620 8877\r
Email: [email protected]

บริษัทจะเลิกจ้างพนักงานอย่างไร ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย [ EP2 ] โดย อ.ปนิธิ ศิริเขต

กฎหมายแรงงาน เรื่อง การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย


See also  อยากเป็น CPA ผู้สอบบัญชี เริ่มยังไงดี อาชีพนี้คืออะไรนะ | เตรียม สอบ cpa

มารับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 119 เรื่อง กรณีนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยกรณีที่ลูกจ้างได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 6 กรณี ซึ่งนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

กฎหมายแรงงาน เรื่อง การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ลูกจ้างถูกกักตัว 14 วัน นายจ้างมีสิทธิ์ไม่จ่ายค่าจ้าง ? : ชัวร์หรือมั่ว


จากข้อความที่มีการส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่าหากลูกจ้างถูกกักตัว 14 วัน นายจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าจ้างได้ เนื่องจากลูกจ้างไม่ได้ทำงาน หรือทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง เรื่องนี้ชัวร์ หรือมั่ว ไปตรวจสอบกัน
ชมย้อนหลังรายการ \”วันใหม่วาไรตี้\” ได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/WanmaiVariety
กักตัว ลูกจ้าง โควิด19

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

ลูกจ้างถูกกักตัว 14 วัน นายจ้างมีสิทธิ์ไม่จ่ายค่าจ้าง ? : ชัวร์หรือมั่ว

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆStudy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *