EP.2 การแข่งขันโอสถประดิษฐ์ (Pharmaceutical compounding competition) | ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

EP.2 การแข่งขันโอสถประดิษฐ์ (Pharmaceutical compounding competition)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การแข่งขันโอสถประดิษฐ์ (Pharmaceutical compounding competition) โดยสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 วัน ก็คือ รอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 2210 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคาร 2 และรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ห้อง 2316
ขอขอบคุณ
คณะกรรมการ
ผศ. ดร. นภภัค ใจภักดี
ผศ ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี
ผศ. ดร. ปฐมทรรศน์ ศรีสุข
ผศ. ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภาส
ผศ. ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล
รศ. ดร. วัชรี คุณกิตติ
รศ. ดร. อรุณศรี ปรีเปรม
รศ. ดร. ธีระ ฤทธิรอด
ศ. ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล
รศ. ดร. เดชพล ปรีชากุล
ดร. รพี ขลิบสุวรรณ
ดร. จริงใจ อารีมิตร
เจ้าหน้าที่ห้องแลป
1. นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์
2. นายสุพล บ่อคุ้ม
3. นายศิริพร พิลา
4. นายพุธมงคล สตาสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ช่วยประสานงาน
1. นางสาวจีระวัฒน์ หาญเวช
2. นางลิลณี พันธ์เพ็ง
เจ้าหน้่าที่ IT
1. นายธนันชนัย อุ่นสิม
2. นายภราดร สอนพิละ
3. นายเตชิต ชื่นประทุมทอ
ขอบคุณ ผศ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต กับภก.ปริญญา ขินหนองจอกสำหรับการสนับสนุนของที่ระลึกครับ
รายชื่อทีมเข้าแข่งขันโอสถประดิษฐ์Pharmaceuticalcompoundingcompetition_2020

See also  งานแต่งงานน่ารักๆ จัดที่บ้านแบบอบอุ่น | ออแกไนซ์งานแต่ง เชียงใหม่

ลำดับที่ ชื่อทีม รหัสประจำตัว นักศึกษา ชั้นปี
1 Brilliant Blue FCF
6031501479 นายธีรภัทร ยินดีสุข ชั้นปีที่ 3
6031501411 นายทรรศกร ปัญญามณี ชั้นปีที่ 3
6031502124 นายกษิดิ์เดช นิกรพิทักษ์กุล ชั้นปีที่ 3
2 ไม่มงจะงงมากเพื่อความปัง
6031502726 นางสาวปวีณา โสภา ชั้นปีที่ 3
6031500041 นางสาวสุภาวดี นนลือชา ชั้นปีที่ 3
6031500148 นางสาวธันยมัย ทรัพย์สินพันธ์ ชั้นปีที่ 3
3 สุภิลลดาและผองเพื่อน
6031500318 นางสาวอริสรา ชมภูโคตร ชั้นปีที่ 3
6031500554 นางสาวสุภิลลดา โยคิน ชั้นปีที่ 3
6031502572 นายนิบินยามิน บรีดู ชั้นปีที่ 3
4 Bully
5931500812 นางสาวปัทมปาณี สามนคร ชั้นปีที่ 4
5931500919 นางสาวพิมพ์ศุจี ยอดศิริ ชั้นปีที่ 4
5931501850 นายพชร เบญยมาตร ชั้นปีที่ 4
5 Group 8
5931501672 นางสาวหทัยภัทร ไวว่อง ชั้นปีที่ 4
5931501698 นางสาวอุ้มบุญ รวิโชติกุล ชั้นปีที่ 4
5931501703 นางสาวเอกปรียา พงศ์วรินทร์ ชั้นปีที่ 4
6 เฉาก๊วย
6031502637 นางสาวจิดาภา โล่ห์อภิรักษ์กุล ชั้นปีที่ 3
6031502645 นางสาวโฉมภิดา สถิตวัฒน์ ชั้นปีที่ 3
6031502823 นางสาวสุทธิดา สมสาร์ ชั้นปีที่ 3
7 หมากระเป๋า
6131500686 นายวัชรากร คุณกิตติ ชั้นปีที่ 2
6131500660 นางสาวรุ้งจรัส จันทรังษี ชั้นปีที่ 2
6131500115 นายปริวัตร โสมแผ้ว ชั้นปีที่ 2
8 แค่พี่น้องไม่ร้องนะครับ
6031502784 นางสาวเพชราภรณ์ สมสุขวาสนา ชั้นปีที่ 3
6031502831 นายอุทิตย์ อินทสุข ชั้นปีที่ 3
6131501771 นายชัยกฤต เหิมทะยาน ชั้นปีที่ 2
9 Zeta potential
6031501495 นางสาวปภาวรินทร์ ไชยรุตม์ ชั้นปีที่ 3
6031501542 นางสาวพิมพ์ชนก พิทักษ์เผ่าสกุล ชั้นปีที่ 3
6031502530 นางสาวสิริญาภรณ์ คำทะเนตร ชั้นปีที่ 3
10 ก็มาเล่นๆ
5931502165 นางสาวปวีณ์สุดา ชูสังข์ ชั้นปีที่ 4
5931502173 นางสาวพิมพ์พจี สรสิทธิ์ ชั้นปีที่ 4
5931500210 นายปิญชาอัณณ์ หัสสรังสี ชั้นปีที่ 4
11 ยุ้ยมิ้นปู
5931501012 นางสาววริษา โต๊ะเจริญ ชั้นปีที่ 4
5931501965 นางสาวอชิรญา ชุมแวงวาปี ชั้นปีที่ 4
5931502149 นางสาวณาตยา ชัยประโคม ชั้นปีที่ 4
12 อยากรวยเลยมา
6031500669 นายกษิดิศ ศรชัย ชั้นปีที่ 3
6131501682 นางสาวสาธิตา ผดุงสุข ชั้นปีที่ 2
6131500385 นางสาวสโรชา โสตะศรี ชั้นปีที่ 2

See also  Photocatalytic Water Splitting | photocatalytic คือ

รายชื่อช่วยกิจกรรมแข่งขันโอสถประดิษฐ์Pharmaceuticalcompoundingcompetition_2020

ลำดับที่ รหัสประจำตัว นักศึกษา ชั้นปี
1 5931501711 นายกษิดิ์เดช โพธิ์ทิพย์ 4
2 5931502288 นายกรณกฤต ศรีหงษา 4
3 5831501655 นางสาวณัฐกฤตา สิริจันทพันธุ์ 5
4 5931502068 นางสาวพิชญ์กานต์ พงศ์ศาสตร์ 4
5 5931502301 นางสาวกัญญพัชร จันทา 4
6 5831501532 นางสาวพิชญากร จันทร์เสงี่ยม 5
7 5731500739 นายนันทพันธ์ จงปติยัตต์ 5
8 5831500714 นางสาวกาญจนาพร จันทร์โท 5
9 5831500756 นางสาวณัฐธัญ ปิ่นนพภัณฑ์ 5
10 5831501469 นางสาวชินาภา สุทธิวงษ์วัฒนา 5
11 5831501590 นางสาวอัฐภิญญา ล้อมแพน 5

EP.2 การแข่งขันโอสถประดิษฐ์ (Pharmaceutical compounding competition)

ดอกไผ่บาน – คาราบาว – ปาน : Cover 「 ส้มโอ Stage Fighter 」


ส้มโอ ขอขอบคุณ : Original Version (RS)
เพลง : ดอกไผ่บาน
ศิลปิน : คาราบาว X ปาน ธนพร
https://youtu.be/t9gA0MhCrfg

Cr.
ดอกไผ่บาน [ 2020 Version ]ส้มโอ Stage Fighter

Music Director / Percussion
จิรวัฒน์ วงนุช
Arrangement Guitar / Bass / Syn
ณัฐพล สิทธิพรรณโยธา
Creative \u0026 harmony lines
ส้มโอ Stage Fighter
Mixed \u0026 Mastering : ณัฏฐ์ กฐินะเสถียร
MV : Zonoti Music Room
Cr.Location : Hom Kha Na Cafe’ ( Kanchanaburi )

Follow \u0026 Update : ติดตามเพิ่มเติม.. ( ส้มโอ )
facebook ►https://web.facebook.com/profile.php?id=100017628842005
fanpage ►https://web.facebook.com/SomOStageFighter/?epa=SEARCH_BOX
IG : ►https://www.instagram.com/somo_supa27/
ชายในฝันเงาในน้ำ
เหมือนเมฆลอยอยู่ในอากาศ
ดุจความรักที่ไม่เอื้อมอาจ
แหวกสายธารไปใกล้ชิดเงา
เมฆบนฟ้าคอยตั้งเค้า
เปลี่ยนรูปเงาไม่ยอมหยุดนิ่ง
ใจของคนไหวกว่าทุกสิ่ง
เปรียบปอยเมฆผกผันเพียงชั่วยาม
ค่ำบางคืนไม่กล้าเมา
แต่คืนนี้เราไม่เมาไม่ได้
เพราะความรักที่พลัดพรากไป
ยากเกินใจจะตัดได้ลง
คงเป็นเพราะสวรรค์ไม่ส่ง
นรกไม่สร้างรักจึงจางล้างใจ
เหลือแต่ตัวบาดรักท่วมกาย
หล่นจมลงในสายธารที่สิ้นหวัง
กิ่งไผ่ไหวเอน
พัดเบนตามกระแสลม
ในราตรีที่ขื่นขม
โต้สายลมเพียงลำพัง
น้ำค้างพร่างพรู
คล้ายหยั่งรู้ความอ้างว้าง
ของราตรีที่เปราะบาง
หยาดน้ำค้างต่างน้ำตา
ดอกไผ่บานพยานแห่งรัก
บานเพื่อลาจาก เจ้าจงปล่อยวาง
ความเข้มแข็งจะคอยเข้าข้าง
ความอ่อนแอจะต้องแพ้พ่าย
ดอกไผ่งามเบิกบานในใจ
ยังเฝ้าเก็บไว้เพื่อใครคนนั้น
นานเท่าใดคงไม่สำคัญ
จะคอยเติมฝันถึงวันที่ดอกไผ่บาน
นานเท่าใดคงไม่สำคัญ
จะคอยเติมฝันถึงวันที่ดอกไผ่บาน
ดอกไผ่บาน ส้มโอ โตมากับอาร์เอส

See also  Fast Food ธุรกิจ | 24 พ.ค. 58 | กว่าจะเป็น เถ้าแก่น้อย Full HD | วัยรุ่นพันล้าน

ดอกไผ่บาน - คาราบาว - ปาน : Cover 「 ส้มโอ Stage Fighter 」

วิมานดิน – นันทิดา แก้วบัวสาย【OFFICIAL MV】


Digital Download : 123 1000081 3
iTunes Download : http://goo.gl/0YJpCH
KKBOX : http://kkbox.fm/6c1m66
เพลง : วิมานดิน
ศิลปิน : นันทิดา แก้วบัวสาย
คำร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข

อัพเดทผลงานศิลปินที่คุณชื่นชอบได้ที่
http://www.facebook.com/gmmgrammyoffi…
http://www.youtube.com/user/gmmgrammy…
https://plus.google.com/+Gmmgrammyoff…
http://www.gmmgrammyofficial.blogspot…

วิมานดิน - นันทิดา แก้วบัวสาย【OFFICIAL MV】

บุญผลา – ไมค์ ภิรมย์พร【LYRIC VIDEO】


กดติดตาม ไมค์ ภิรมย์พร OFFICIAL คุณจะไม่พลาด อะไรพิเศษๆ ที่นี่ที่เดียว คลิ๊กเลย: https://goo.gl/EGNSsu
เพลง : บุญผลา
ศิลปิน : ไมค์ ภิรมย์พร
คำร้อง/ทำนอง : ตุ๋ย ด๊ะดาด
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
บ่น่าเซื่อเนาะว่าเฮาสิมาพ้อกัน
คนตั้งว่าจักล้าน พอปานว่ามีผู้มาซุกยู้ใส่
ให้เฮาเว้าจา ให้ถืกชะตา ถืกใจ
จนตกหลุมความฮัก แล้วขึ้นบ่ได้ งึดใจอยู่เด้เนาะ
ว่าโอ้ละหนอ (เน้อ) นางเอย เจ้ากะเคยคึดนำอยู่แม่นบ่
ว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อ กะย้อนว่า..ย้อนว่า
ย้อนบุญผลา เด้เนาะ พาเฮามาพบพ้อ
ฮู้สึกคือกัน อยู่เนาะ คือฮักที่รอที่ฝัน
ให้บุญผลา พาฮัก ให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวัน
ได้หายใจอยู่ใกล้ ๆ กัน จนฮอดมื้อตาย ได้ซ่ำนี้กะพอ….
บ่น่าเซื่อเนาะ ว่าอ้ายสิพ้อฮักแท้
นอกจากพ่อกับแม่ กะมีแต่เจ้าฮั่นล่ะเด้อ…อ้ายว่า
อดข้าวกะตาย ขาดเจ้ากะบ่ได้ สั่นดอกวา
เบิ่งแงงกันเด้อหล่า ให้สมบุพเพเฮาฮ่วมสร้างมาเด้อ..

❤︎ ติดตามอัพเดทผลงานศิลปิน ได้ที่
Facebook Grammy Gold: https://www.facebook.com/GrammyGoldpage
Instagram Grammy Gold: https://www.instagram.com/grammygold_official
Youtube Grammy Gold: https://goo.gl/6ysF5I
Digital Download : 123 7007
iTunes : https://goo.gl/zhxWYj
☎ ติดต่องานจ้างศิลปิน แกรมมี่โกลด์ โทร.0854847345

บุญผลา - ไมค์ ภิรมย์พร【LYRIC VIDEO】

ใจสาวหัวพัน By Awesome Media


ใจสาวหัวพัน By Awesome Media

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Reply

Your email address will not be published.