Home » 3.3 การกลั่นน้ำมันดิบ | กระบวนการกลั่นน้ำมัน

3.3 การกลั่นน้ำมันดิบ | กระบวนการกลั่นน้ำมัน

by Ngoc Huong

3.3 การกลั่นน้ำมันดิบ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เล่ม : เคมี พื้นฐาน ม.46 
บท : ปิโตรเลียม 
Playlist : https://www.youtube.com/playlist?list=PLrEFzH81p36g0ifmr3NOYLwfoy0LxkvTJ

3.3 การกลั่นน้ำมันดิบ

เปิดโลกปิโตรเลียม EP.9 น้ำมันดิบมาจากไหน และกระบวนการกลั่นน้ำมัน


เพราะพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป…
รู้ไหมว่า… ไฟฟ้าที่ใช้ รถยนต์ที่ขับ ก๊าซหุงต้มในครัว หรือแม้แต่ของใช้พลาสติกรอบตัว สิ่งเหล่านี้ล้วนมีที่มาจากปิโตรเลียม ซึ่งก็คือ น้ำมันดิบ และ ก๊าซธรรมชาติ เราใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียมกันแทบทุกนาที แต่สิ่งเหล่านี้สามารถหมดไปได้นะ เพราะทรัพยากรเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายร้อยล้านปีกว่าจะก่อตัวเป็นปิโตรเลียมให้เรานำขึ้นมาใช้งานกันเช่นทุกวันนี้ แต่เรากลับใช้พลังงานในทุกรูปแบบกันอย่างเต็มที่ทุกวัน จนไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ทัน จึงต้องมีการคิดค้นหาพลังงานใหม่ๆ จากพืชและแหล่งพลังงานตามธรรมชาติขึ้นมาทดแทน
ผลิตโดย : กลุ่มสื่อสารธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นฯ และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
www.pttplc.com

READ  ขันหมากมาแล้ว ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย รวมเพลง ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย | วิธี เก็บ เงิน แต่งงาน

เปิดโลกปิโตรเลียม EP.9 น้ำมันดิบมาจากไหน และกระบวนการกลั่นน้ำมัน

เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบเทอร์โมไซฟอน | สวก.


เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับการผลิตน้ำมันหอมระเหยระดับอุตสาหกรรม

ประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมปลูกสมุนไพรได้เป็นอย่างดี และมีพืชสมุนไพรหลากหลาย เพียงแต่ขาดการเพิ่มมูลค่าในรูปแบบให้มีมูลค่าสูงและยั่งยืน โครงการวิจัยนี้จึงเห็นสมควรที่จะพัฒนารูปแบบการกลั่นน้ำมันหอมระเหยเพื่อเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรไทย ให้สามารถจำหน่ายได้ ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ใช้วัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรขายวัตถุดิบสำหรับการผลิตน้ำมันหอมระเหยได้ จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้
โครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบเทอร์โมไซฟอน มีวัตถุประสงค์คือเพื่อกลั่นน้ำมันหอมระเหยให้ได้คุณภาพดี เพิ่มความคุ้มค่าในการกลั่นน้ำมันหอมระเหยให้ได้ปริมาณน้ำมันหอมระเหยที่คุ้มกับการผลิตกับวัตถุดิบที่นำมาใส่ การกลั่นน้ำมันหอมระเหยในแต่ละครั้งใช้เวลาในการกลั่นน้ำมันหอมระเหยค่อนข้างนาน ในระดับอุตสาหกรรมใช้เวลา 6 ชั่วโมง 8 ชั่วโมงถึง 12 ชั่วโมง ถ้าสามารถลดระยะเวลาในการกลั่นน้ำมันหอมระเหยลง จะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตน้ํามันหอมระเหย และในการกลั่นน้ำมันหอมระเหยแต่ละครั้ง สามารถได้น้ำมันหอมระเหยในปริมาณที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่ใส่เข้าไป ก็จะเกิดความคุ้มค่า นอกจากจะสามารถลดต้นทุนแล้ว ยังสามารถขายน้ำมันหอมระเหยได้ในปริมาณมาก ทำให้เกิดรายได้ มีเงินหมุนเวียนซื้อขายวัตถุดิบเกษตรกรได้
จุดเด่นของโครงการคือเป็นการทดลองการกลั่นน้ำมันหอมระเหย หรือการทำงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยทำในระดับอุตสาหกรรมโรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง เพื่อทำการเปรียบเทียบการกลั่นน้ำมันหอมระเหย ในส่วนของเครื่องที่ทำการศึกษาจุดเด่นของโครงการคือ ได้ทำการติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอนเข้าไปในเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย โดยท่อเทอร์โมไซฟอนเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ไม่ต้องอาศัยพลังงานจากภายนอกเพื่อให้สามารถทำงานได้ ท่อเทอร์โมไซฟอนสามารถทำงานได้เมื่อถูกความร้อนมากระตุ้น ดังนั้นจึงนำท่อเทอร์โมไซฟอนใส่เข้าไปในเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย โดยให้ท่อเทอร์โมไซฟอนรับความร้อนจากห้องเผาไหม้ คือแก๊ส LPG โดยตรง แล้วก็ดึงความร้อนเข้ามาภายในหม้อกลั่น ผ่านชั้นวัตถุดิบต่าง ๆ ทำให้เกิดการกระจายความร้อนภายในหม้อกลั่นน้ำมันหอมระเหยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง หลังจากหม้อกลั่นได้รับความร้อนจากท่อเทอร์โมไซฟอนและจากการต้มน้ำปกติแล้ว นั่นก็หมายความว่าหม้อกลั่นจะร้อนเร็วขึ้น จนถึงอุณหภูมิที่จะทำการกลั่น ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการกลั่นลงได้ ประการที่ 2 คือเมื่อความร้อนกระจายได้ทั่วถึงภายในหอกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบเทอร์โมไซฟอนแล้ว ก็จะทำให้การผลิตน้ำมันหอมระเหยแต่ละครั้ง ได้ปริมาณน้ำมันหอมระเหยเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งจากการทดลองทำการศึกษาและวิจัยแล้ว เครื่องกลั่นแบบติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอนแนวโน้มที่จะได้น้ำมันหอมระเหยเพิ่มมากขึ้น ใช้ระยะเวลาในการกลั่นน้ำมันหอมระเหยลดลง ใช้เชื้อเพลิงในการกลั่นน้ำมันหอมระเหยลดลงแล้ว ลดต้นทุนการกลั่นน้ำมันหอมระเหยลงได้เป็นอย่างดี ก็นับว่าเป็นจุดเด่นของโครงการวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดและเผยแพร่ได้
ความคุ้มค่าของโครงการวิจัย เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ได้จดสิทธิบัตรเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบเทอร์โมไซฟอน ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หากได้รับความสนใจนะครับการกลั่นน้ำมันหอมระเหยกันอย่างกว้างขวาง การกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบในการกลั่นแต่ละครั้งใช้วัตถุดิบจำนวนมาก เกษตรกรก็จะสามารถขายวัตถุดิบสำหรับการกลั่นน้ำมันหอมระเหยได้ในปริมาณมาก ก่อให้เกิดรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรง มีเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นในชุมชนที่ปลูกสมุนไพร ลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตน้ํามันหอมระเหย สร้างสินค้าใหม่ๆเมื่อการผลิตน้ํามันหอมระเหยได้ในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ก็สามารถนำไปต่อยอดสินค้าใหม่ๆได้
เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย
เทอร์โมไซฟอน
เครื่องกลั่นน้ำมัน
งานวิจัย
สวก.
website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

READ  รีวิว GLOCK 19 MARINER | ข่าวดี ไทย มา รี น เนอ ร์ ล่าสุด
READ  Photocatalysis 1 | photocatalyst คือ

เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบเทอร์โมไซฟอน | สวก.

3 กระบวนการกลั่นน้ำมัน


ผลงานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อโครงงานสหกิจศึกษา

3 กระบวนการกลั่นน้ำมัน

เปิดคลิปสุดระทึก พายุปาบึกหอบคลื่นยักษ์ถล่มแท่นไพลินกลางทะเล


ข่าวพายุปลาบึกล่าสุด ข่าวปาบึก
รายงานความคืบหน้าสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ต่อการผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
กระทรวงพลังงานแถลง อพยพเจ้าหน้าที่แท่นขุดเจาะในอ่าวไทยแล้ว 2,635 คน เหลือปฏิบัติหน้าที่ 246 คน คาดพายุผ่านแท่น 4 นาฬิกา วันที่ 4 ม.ค.
พร้อมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน ติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การอพยพของเจ้าหน้าที่แต่ละบริษัทเป็นไปโดยสวัสดิภาพ
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน โดยจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เรามาชมภาพคลิปพายุปาบึกที่ทำให้ทะเลคลั่งคลื่นสูงหลายเมตร โดยถูกถ่ายจากเจ้าหนัาที่แท่นขุดเจาะไพลิน ว่าจะน่ากลัวกันขนาดไหนนะครับ

เปิดคลิปสุดระทึก พายุปาบึกหอบคลื่นยักษ์ถล่มแท่นไพลินกลางทะเล

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

You may also like

Leave a Comment