3 เพลงคุณธรรมพื้้นฐาน 8 ประการ | คุณธรรม แปด ประการ

3 เพลงคุณธรรมพื้้นฐาน 8 ประการ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เป็นการนำสาระคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาเรียบเรียงเป็นเพลง โดยนำเสนอคุณธรรมแต่ละประการพร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจได้มากขึ้น

See also  สท./ส.อบต./ผ.ถ./ส.ถ./ คืออะไร | ส.ต. ย่อมาจาก

3 เพลงคุณธรรมพื้้นฐาน 8 ประการ

คุณธรรม 8 ประการ


นางสาวชิดชนก ชัยคชสีห์ 53410110 เลขที่ 10
นางสาวเมนาวัล บุญมี 53410356 เลขที่ 32

คุณธรรม 8 ประการ

คุณธรรม 8 ประการ


คุณธรรม 8 ประการ

นิทานคุณธรรม 8 ประการ


See also  เฉลยแบบฝึกหัด วิธีการกรอก ภงด50 EP2/2 | แบบฝึกหัดภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมเฉลย

นิทานคุณธรรม 8 ประการ

การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเรื่องคุณธรรม 8 ประการ


การ์ตูน 2 มิติ การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง คุณธรรม 8 ประการ
โครงงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค­­ลกรุงเทพ
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหา­รธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2556
จัดทำโดย
นายอเนชา เตจา
นางสาวสิริรัตน์ แซ่ลิ้ม
นางสาวลัดดาวัลย์ เตวารี
และขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์ นิกร กรรณิกากลาง
เนื้อเพลง : เชษฐา ยารสเอก
เรื่องย่อ : เหตุการณ์ต่างๆ ที่แฝงไปด้วยเรื่องของคุณธรรม 8 ประการ ให้ทั้งความรู้ และสอดแทรกแง่คิด ในการดำเนินชีวิต

See also  การประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 | คําสั่งประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2560 | UPDATE หัวข้อ เกี่ยวข้อง เนื้อหา การวิจัย

การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเรื่องคุณธรรม 8 ประการ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆStudy

Leave a Reply

Your email address will not be published.