Home » โครงการโรงเรียนสุจริต : โรงเรียนปากจอกวิทยา | โครงการโรงเรียนสุจริต doc | UPDATE หัวข้อ เกี่ยวกับ ธีม การเรียนรู้

โครงการโรงเรียนสุจริต : โรงเรียนปากจอกวิทยา | โครงการโรงเรียนสุจริต doc | UPDATE หัวข้อ เกี่ยวกับ ธีม การเรียนรู้

by Ngoc Huong

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อโครงการโรงเรียนสุจริต : โรงเรียนปากจอกวิทยา?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

โครงการโรงเรียนสุจริต : โรงเรียนปากจอกวิทยา | แหล่งเรียนรู้เว็บไซต์แบ่งปันความรู้

ชมวิดีโอด้านล่าง

>>เราเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงการโรงเรียนสุจริต : โรงเรียนปากจอกวิทยา

โครงการโรงเรียนสุจริต : โรงเรียนปากจอกวิทยา


คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงยอดนิยมอื่นๆที่นี่

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโครงการโรงเรียนสุจริต doc

โรงเรียนปากโชควิทยาได้พัฒนาโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด วินัย ความซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ โดยดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสถาบันการศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นรากฐานในการปลูกฝังจิตสำนึก ความซื่อสัตย์เป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และการศึกษาทุกคน บุคลากร.

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง โครงการโรงเรียนสุจริต doc.

#โครงการโรงเรยนสจรต #โรงเรยนปากจอกวทยา

[vid_tags]

โครงการโรงเรียนสุจริต : โรงเรียนปากจอกวิทยา

โครงการโรงเรียนสุจริต doc.

READ  #งานปัจฉิม ธณภัคณิศร์ รุ่น 109 งานปัจฉิมโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 | โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ | UPDATE หัวข้อ เกี่ยวข้อง ธีม การเรียนรู้

You may also like

1 comment

อรปรียา ใจปัน 05/09/2021 - 16:04

👍👍

Reply

Leave a Comment