เปิดขั้นตอนสมัครทำงานอิสราเอล เงินเดือน 5 หมื่น คนแห่สมัคร ต่อแถวยาว 2 กม. #รอดไปด้วยกัน | สมัคร งาน อันดับ 1

เปิดขั้นตอนสมัครทำงานอิสราเอล เงินเดือน 5 หมื่น คนแห่สมัคร ต่อแถวยาว 2 กม. #รอดไปด้วยกัน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

มาต่อกันที่ข่าวดีสำหรับแรงงานท่านใด ที่กำลังว่างงาน หรือกำลังหางานดีๆ ที่สำคัญเงินเดือนเกือบครึ่งแสน!
ขอให้ตั้งใจฟังข่าวนี้ให้ดีๆ เพราะที่จังหวัดอุดรธานี บริเวณด้านหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี มีคนหางานจำนวนมากมายืนรอต่อแถวยาวเหยียดเกือบ 2 กิโลเมตร เพื่อยื่นเอกสารสมัครทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลกันอย่างเนืองแน่น
โดยผู้สื่อข่าว ได้สอบถามไปยังกรมการจัดหางานถึงจำนวนโควต้าผู้ที่จะได้ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล ได้คำตอบว่า ยังไม่มีประกาศจำนวนที่ชัดเจน ในเบื้องต้นจะเป็นการเปิดรับสมัครโดยไม่จำกัด ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกอีกครั้ง
สาเหตุที่ทำให้คนต่อแถวยาวขนาดนี้ก็เพราะว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสุ่มคัดเลือกให้ไปทำงานภาคการเกษตรในรัฐอิสราเอล (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) ภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางาน ระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ซึ่งจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีสูงถึงเดือนละประมาณ 48,073 บาท
โดยจะเปิดรับสมัครทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 2327 พฤศจิกายน 2563 ที่สามารถสมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร มีดังต่อไปนี้
เพศชาย อายุ 23 40 ปี
พ้นภาระการรับราชการทหาร
ไม่มีประวัติอาชญากรรม
ไม่มีคู่สมรส บุตร บิดา และมารดาพำนักอยู่ในอิสราเอล
ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล
สุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ มือปกติ นิ้วมือไม่กุดไม่ด้วน
มีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 หรือหนังสือรับรองการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 2 ฉบับ
4. สูติบัตร (ใบเกิด) สำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิด หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิด (ท.ร.1/ก) 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายสีครึ่งตัว ฉากหลังสีฟ้า หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เขียนชื่อนามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนด้านหลัง 2 รูป
6. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) วันหมดอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน 2 ฉบับ
7. ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส 2 ฉบับ
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบิดา (ถ้ามี) 2 ฉบับ
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของภรรยา (ถ้ามี) 2 ฉบับ
11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถบรรทุก พร้อมสำเนา (ถ้ามี) 2 ฉบับ
รายละเอียดการจ้างและค่าตอบแทน
สัญญาจ้างมีระยะเวลา 2 ปี สามารถต่อสัญญาได้รวมแล้วไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน
ได้รับใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติของนายจ้างและวีซ่าการทำงานตามข้อกำหนดของกฎหมายประเทศอิสราเอล
ค่าจ้างเดือนละ 4,300 เชคเกล ประมาณ 40,279 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เชคเกล = 9.30 บาท)
โดยจะต้องถูกหักค่าใช้จ่ายต่อเดือนตามกฎหมายอิสราเอล ดังนี้
ค่าภาษีร้อยละ 10 สำหรับเงินได้ไม่เกินเดือนละ 5,280 เชคเกล
ค่าประกันสังคมร้อยละ 0.04 สำหรับเงินได้ไม่เกินเดือนละ 5,297 เชคเกล
ค่าประกันสุขภาพไม่เกิน 124.73 เชคเกล
ค่าที่พักอาศัยไม่เกิน 440 เชคเกล
ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ ไม่เกิน 92.36 เชคเกล
ต้องขอย้ำว่าเป็นการคัดเลือกระบบสุ่มดังนั้น หากใครที่ได้รับการคัดเลือกจะมีจดหมายให้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
1. ค่าหนังสือเดินทาง 1,000 บาท
2. ค่าสมาชิกกองทุน 400 บาท
3. ค่าตรวจสุขภาพไม่เกิน 3,250 บาท
4. ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 100 บาท
5. ค่าโดยสารเครื่องบินขั้นต่ำ 750 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 25,300 บาท (ตั๋วเที่ยวเดียว)
6. ค่าใช้ธรรมเนียมจัดหางานรวมถึงค่าบริการจัดหางานของประเทศอิสราเอล จำนวน 4,776 เชคเกล
หรือประมาณ1,375 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 46,000 บาท ต้องจ่ายเมื่อเดินทางไปอิสราเอล รวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 76,500 บาท
ดังนั้นอย่าช้าตอนนี้ยังทันครับ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 110 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

See also  #Derivative DW คืออะไร? | #คุยกับอิก | อนุพันธ์ คือ
See also  แชร์แอปลงทุนน่าใช้ ที่ควรมีติดเครื่องในปี 2021 | LDA World | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เล่น หุ้น ออนไลน์ ไทย

ชี้ช่องทางธุรกิจ พลิกชีวิต รอดไปด้วยกัน! ทุกวันอังคารพฤหัสบดี เวลา 18.30 น.
รอดไปด้วยกัน รอดไปด้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้าน ทินโชคกมลกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://ch3thailandnews.com/news/220001

เปิดขั้นตอนสมัครทำงานอิสราเอล เงินเดือน 5 หมื่น คนแห่สมัคร ต่อแถวยาว 2 กม. #รอดไปด้วยกัน

#จัดอันดับ 6 ราศีมีโชค 1 ธันวาคม 2564 พร้อมแนวทางเสริมดวงเฮง #หมอแมนพลังเลข #TheMagiccode


#จัดอันดับ 6 ราศีมีโชค  1 ธันวาคม 2564 พร้อมแนวทางเสริมดวงเฮง #หมอแมนพลังเลข  #TheMagiccode

ลดน้ำหนัก 20 กิโลใน 1 เดือนด้วย 5 เทคนิคนี้ | EP359


สำหรับเรื่องการลดน้ำหนักที่ไม่ใช่แค่การลดน้ำหนักเพราะมันเป็นเรื่องของสุขภาพที่เราทราบกันดีว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่คนน้ำหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนจะมีสุขภาพที่ดีมันเป็นไปไม่ได้ คลิปนี้เรามาฟังกันครับว่าจะมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะช่วยให้ท่านลดน้ำหนักแม้ท่านจะออกกำลังกายไม่ไหว หาคำตอบไปพร้อมๆกันครับ กับ ลดน้ำหนัก 20 กิโลใน 1 เดือนด้วย 5 เทคนิคนี้
ลดน้ำหนัก 20 กิโลใน 1 เดือนด้วย 5 เทคนิคนี้ | EP359
อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆนะครับ😉
———
คอร์ส KETO DIET FOR NEW LIFE
ไม่ต้องนับแคลลอรี่
ไม่ต้องเข้ายิมทุกวัน
ไม่ต้องอดมื้อกินมื้อ
ไม่ต้องเดา ไม่ต้องมั่ว
มีแพทย์คอยดูผลเลือด และ ความก้าวหน้า ปลอดภัย ไม่โยโย่
“หุ่นสวย สุขภาพดี ไม่ต้องมีอาหารเสริม”
🍀สนใจมีสุขภาพดีไปตลอดชีวิต \u0026 มีหุ่นที่ภาคภูมิใจ ไม่ต้องใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียว … ทักมาคุยกันที่ (ราคาพิเศษ+จำนวนจำกัด😊)
เฉพาะท่านที่เห็นโพสต์นี้รับราคาพิเศษผ่าน
👇👇👇
✳️LINE : @drtopstore
https://lin.ee/IaXjOl5
ดูรายละเอียดคลาสเรียนได้ที่
www.drtopacademy.com
ลดความดัน,ลดความดัน ไม่ใช้ยา,ลดความดันโลหิตสูง,ความดันโลหิตสูง,ยาลดความดัน,วิธีลดความดัน,ความดันสูง,ความดัน,โรคไต,ผู้สูงอายุ,โรคความดัน,โรคความดันโลหิตสูง,ความดันโลหิต,ความดันโลหิตสูง กินอะไรหาย,โรคความดันโลหิตสูง รักษา,ความดันโลหิตสูง ออกกำลังกาย,ความดัน ลด,เส้นเลือดสมองแตก,เส้นเลือดในสมองแตก,โรคหัวใจ,ไตวาย,ไตเสื่อม
ลดความดัน ไตเสื่อม หมอท๊อป

See also  Investopedia Video: The Return On Invested Capital (ROIC) | roic คือ

ลดน้ำหนัก 20 กิโลใน 1 เดือนด้วย 5 เทคนิคนี้  |  EP359

รีวิว E-mail สมัครงาน | เทพลีลา


ไหนๆมาดูกันสิว่าตอนน้องๆในออฟฟิศสมัครงาน ส่งอะไรมาให้ดูกันบ้าง
IG เทพลีลา: thep.lee.la
IG พี่เหว่ง: weng_go_home
IG พี่เติ๊ด: third.ong
กดSubscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเทพลีลา
► https://goo.gl/EdFp3Q
เทพลีลา Facebook page:
► https://goo.gl/crXeF6

รีวิว E-mail สมัครงาน | เทพลีลา

สมัครงานยังไง ให้ได้งาน – เคล็ดลับ เทคนิค จากคนที่สัมภาษณ์พนักงานจริงนับร้อยคน


แนะนำเทคนิคสมัครงาน ทำยังไงให้ได้งาน Tips ในการทำเรซูเม่ (resume) การใช้ connection และ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การเตรียมตัวก่อนไปสมัครงาน การตอบอีเมล์ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยๆ แชร์เทคนิคและเคล็ดลับจากคนที่สัมภาษณ์พนักงานจริง มาแล้วหลายร้อยคน เล่าเบื้องหลังกระบวนการคิดและคัดเลือกคนเข้าทำงานของตัวผมเอง สิ่งที่คนสัมภาษณ์ดู และคนถูกสัมภาษณ์ต้องทำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานสูงขึ้นหลายเท่า

สมัครงานยังไง ให้ได้งาน - เคล็ดลับ เทคนิค จากคนที่สัมภาษณ์พนักงานจริงนับร้อยคน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

Leave a Reply

Your email address will not be published.