เบื้องหลังการฝึกดรัมเมเย่อร์ของน้องขอบคุณ 6.5 นิ้ววิ่งหลบไม้คฑาแทบไม่ทัน | เยธัมมา

เบื้องหลังการฝึกดรัมเมเย่อร์ของน้องขอบคุณ 6.5 นิ้ววิ่งหลบไม้คฑาแทบไม่ทัน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เบื้องหลังการฝึกดรัมเมเย่อร์ของน้องขอบคุณ 6.5 นิ้ววิ่งหลบไม้คฑาแทบไม่ทัน

ไฮไลท์ JdumLive : แม็คโทมิเนย์-เฟร็ด นั่งก่อนเถอะ!! ขอ เดอ เบ็ค โชว์ของบ้าง!!!


ติดตาม เจ๊ดำ ได้ทุกช่องทางแล้ววันนี้
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Jdumofficial
Youtube : Jdumofficial
IG : Jdumofficial
ติดต่องาน โฆษณา
[email protected]
ไฮไลท์JdumLive เจ๊ดำ MUFC

ไฮไลท์ JdumLive : แม็คโทมิเนย์-เฟร็ด นั่งก่อนเถอะ!! ขอ เดอ เบ็ค โชว์ของบ้าง!!!

บทสวดมนต์ ชินบัญชร 3 จบ (ทำนองไพเราะ) ควรหมั่นสวดเป็นประจำเพื่อความศักดิ์สิทธิ์


จากอดีตจนถึงปัจจุบันหากกล่าวถึงพระคาถาอันทรงอิทธิฤทธิ์และอานุภาพ คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กล่าวถึงพระคาถาชินบัญชร พระคาถานี้ประพันธ์และเรียบเรียงโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี มหาเถราจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระคาถาชินบัญชรนี้นอกจากจะนำมาซึ่งสวัสดิมงคลต่อผู้ที่สวดแล้ว ยังเป็นคาถาที่ใช้ปลุกเสกพระสมเด็จเป็นวัตถุมงคลอันเลื่องชื่ออีกด้วย ว่ากันตามจริงแล้วด้วยศีลานุวัติอันเพียบพร้อมกอปรกับพลังจิตอันแรงกล้าของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสีน่าจะเพียงพอแล้วกับการปลุกเสกพระสมเด็จ แต่พระองค์ท่านก็ยังอัญเชิญพระคาถานี้มาใช้ในการปลุกเสกพระร่วมด้วย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระคาถาชินบัญชรจะต้องมีคุณวิเศษอันเหลือล้ำและมีผลานิสงส์อันมหาศาล
อานิสงส์ของพระคาถาชินบัญชร:
1. มีสติสัมปชัญญะ การสวดพระคาถานี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำจะทำให้มีพลังสติอันเฉียบคม
2. มีพลังสมาธิ พลังสมาธิเกิดจากการตั้งใจสวดมนต์โดยไม่คิดเรื่องอื่น การสวดพระคาถานี้เป็นประจำจะทำให้จิตรวมเป็นสมาธิได้ง่ายจิตและมีพลัง คิดทำการสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จ และแม้ประสบปัญหาหรือมรสุมในชีวิตจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านหรือว้าวุ่นจนเกินขอบเขต จิตจะมีความสงบในระดับหนึ่งทำให้สามารถหาทางออกจากปัญหาได้อย่างง่ายดาย
3. มีความสุขกายสบายใจ หน้าตาผ่องใส เพราะไม่จมอยู่กับอดีต
4. ร่างกายสมบูรณ์พูลสุข ปราศจากอุบัติภัยอันตรายทั้งปวง
5. มีวาจาสุภาพ นุ่มนวล มีจังหวะจะโคนและมีทักษะที่ดีในการพูดในที่ชุมชน เป็นที่รักใคร่ของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้า และบุคคลรอบข้าง เป็นต้น หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าโชติช่วงชัชวาล
cr.http://www.fastenglish.com/index.aspx?ContentID=ContentID110625105129496
File จาก 4 shares

See also  นิวโรมาร์เก็ตติ้ง (Neuromarketing) | มาร์เก็ตติ้ง คือ

บทสวดมนต์ ชินบัญชร 3 จบ (ทำนองไพเราะ) ควรหมั่นสวดเป็นประจำเพื่อความศักดิ์สิทธิ์

มาติกา- กุสะลา ธัมมา -1-ฝึกหัดสวดพระอภิธรรมมาติกา-บังสุกุล


(ไม่มีโฆษณา ปิดสร้างรายได้ ใชัเป็นสื่อการสอนเท่าน้ัน)21
บทสวด ธัมมะสังคิณีมาติกา
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ
สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ
เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ฯ
วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะธัมมา ฯ
อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมาอะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา ฯ
สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ฯ
สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา อะวิตักกาวิจารา ธัมมา ฯ
ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขา สะหะคะตา ธัมมา ฯ
ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ
นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฯ ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ
ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฯ
อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา
เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา ฯ
เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมาฯ
ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา ฯ
ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา อัปปะ
มาณารัมมะณา ธัมมา ฯ หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา ฯ
มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา ธัมมา ฯ
มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติโน ธัมมา ฯ
อุปปันนา ธัมมา อะนุปปันนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา ฯ
อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา ฯ
อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา ฯ
อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมาฯ
อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา ฯ
สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา ฯ

See also  วิธีลดต้นทุนแหล่งโปรตีนสำหรับไก่ไข่ | ราคา ปลา ป่น

พระมะหาปัฏฐาน
เหตุปัจจะโย อารัมมะณะปัจจะโย อะธิปะติปัจจะโย อะนันตะระปัจจะโย
สะมะนันตะระปัจจะโย สะหะชาตะปัจจะโย อัญญะมัญญะปัจจะโย นิสสะยะปัจจะโย
อุปะนิสสะยะปัจจะโย ปุเรชาตะปัจจะโย ปัจฉาชาตะปัจจะโย อาเสวะนะปัจจะโย
กัมมะปัจจะโย วิปากะปัจจะโย อาหาระปัจจะโย อินท๎ริยะปัจจะโย
ฌานะปัจจะโย มัคคะปัจจะโย สัมปะยุตตะปัจจะโย วิปปะยุตตะปัจจะโย
อัตถิปัจจะโย นัตถิปัจจะโย วิคะตะปัจจะโย อะวิคะตะปัจจะโย ฯ

บังสุกุลตาย
อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโม
อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ
สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ มะริงสุ จะ มะริสสะเร
ตะเถวาหัง มะริสสามิ นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย ฯ
บังสุกุลเป็น
อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ
ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง

See also  เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศอิสราเอลวันไหน..? คำถามที่ถามมาเยอะมากๆ ล่าสุด..!🇹🇭🌏🇮🇱 | สมัคร งาน ensogo

มาติกา- กุสะลา ธัมมา -1-ฝึกหัดสวดพระอภิธรรมมาติกา-บังสุกุล

พระคาถาเยธัมมาฯ : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ FB Live ครั้งที่ 84 14/7/2564


พระคาถาเยธัมมา : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ FB Live ครั้งที่ 84 14/7/2564
ชมคลิปเต็ม https://fb.watch/7UEuNaYsCD/
สารบัญ
00:00 เริ่มต้น
0:54 คาถาเยธัมมา หัวใจของพระพุทธศาสนา
7:04 อดีตชาติพระสารีบุตร
12:40 เปรียบเทียบธรรมะกับไฟไหม้
15:20 แยกจิตกับความคิด
20:08 มรรคมีองค์8ดับทุกข์ได้อย่างไร
21:20 วิชาโค้ช
24:25 Reframing
33:40 ทุกเรื่องเป็นแบบฝึกหัดพาเข้านิพพาน
38:58 1+1 เท่ากับเท่าไหร่
42:50 ทุกข์ให้ดับที่ใจ
47:14 ยุทธศาสตร์กิเลส
54:38 ตีกอล์ฟเป็นการฝึกกสิณ
56:26 หัวใจติดแอร์
58:33 อะไรเป็นเชื้อเพลิงทำให้ใจกระเพื่อม
1:00:49 อธิบายสัญญา
1:03:42 Indicator ที่บ่งชี้ว่าสิ่งที่สั่งสมในอดีตชาติได้ต่อยอดแล้ว
1:11:02 คนที่บรรลุในขั้นแรกทำไมถึงระลึกชาติได้ก่อน
1:14:04 ประโยชน์ของการสวดเตชะสุเนมะภูจะนาวิเว
1:16:43 คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า
1:19:43 โอปนยิโก
1:21:20 ยิ่งมีเหตุผลมากยิ่งทะเลาะกัน
1:28:18 ทุกอย่างเกิดแต่กรรมเก่าจริงหรือ
👍อย่าลืมติดตาม Subscribe YouTube Channel :
ช่อง : วรภัทร์ ภู่เจริญ
https://www.youtube.com/channel/UC029s_27krTRmONbc1r37xA
ช่อง : วรภัทร์ แชนแนล
https://www.youtube.com/channel/UClK760yl86uXqmbAXBKyvEg
👍ติดตาม Facebook Page :
วรภัทร์ ภู่เจริญ
https://facebook.com/woraphatFC
จุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืด
BojjhangaFoundation
FacilitatorAcademy

พระคาถาเยธัมมาฯ : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ FB Live ครั้งที่ 84   14/7/2564

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *