สังคมศึกษา : กฎหมายใกล้ตัวนักเรียน l ห้องเรียนติวเข้มมัธยม (13 เม.ย. 64) | กฎหมายใกล้ตัว

สังคมศึกษา : กฎหมายใกล้ตัวนักเรียน l ห้องเรียนติวเข้มมัธยม (13 เม.ย. 64)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

มาเรียนรู้กฎหมายใกล้ตัวนักเรียน อาทิ กฎหมายบัตรประชาชน, กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์ และกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก
ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้มมัธยม ทุกวันจันทร์อาทิตย์ เวลา 08.00 09.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

📌 รับชมได้ทาง ห้องเรียนติวเข้มมัธยม ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุก
หรือรับชมทางออนไลน์
Website: http://www.ALTV.tv
YouTube : http://www.youtube.com/ALTV4
Facebook : http://www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : http://www.ALTV.tv/AddLINE

สังคมศึกษา : กฎหมายใกล้ตัวนักเรียน l ห้องเรียนติวเข้มมัธยม (13 เม.ย. 64)

ยืมเงินทางไลน์ เฟสบุค ฟ้อง หรือแจ้งความได้หรือไม่


ยืมเงินผ่านแชท ยืมเงินทางไลน์ยืมเงินทางเฟสบุค
ยืมเงินผ่านแชท แจ้งความ กฎหมาย ทนายความ สลิปการโอนเงินแจ้งความได้ไหม หลักฐานในไลน์

ยืมเงินทางไลน์ เฟสบุค ฟ้อง หรือแจ้งความได้หรือไม่

แจกซองกฐิน ผ้าป่า เป็นการเรี่ยไรหรือไม่ ต้องขออนุญาต หรือไม่


การเรียไร ซองกฐิน ผ้าป่า
ถ้าเราจะทำจัดตั้งเป็นกองกฐิน ผ้าป่า เป็นประทาน หรือเป็นคนทำบุญใส่ซองไป จะได้มีความสบายใจว่าเราได้ทำถูกต้องแล้วหรือไม่ หรือ การรับบริจาคช่วยน้ำท่วม ช่วยโรงพยาบาลในช่วง โควิดที่ผ่านมา
ในมุมของกฐิน ผ้าป่า มีหลายมุมนะครับ ถ้าเป็นงานกฐิน ผ้าป่าตรงๆ ก็ไม่มีอะไร แต่ที่เราสงสัยกันคือ จะปลอมหรือเปล่า พระสามารถออกมาเรี่ยไรเองได้หรือไม่ ใช่มัยครับ
การเรี่ยไรนั้นมีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ควบคุมอยู่หลายฉบับขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ทำการเรี่ยไรนั้นเป็นบุคคลธรรมดา หน่วยงานราชการ ข้าราชการ หรือ พระภิกษุสงฆ์
ก่อนอื่นเราก็ต้องทราบกันก่อนนะครับว่าการเรี่ยไร หมายความว่าอย่างไร เมื่อนึกถึงคำว่าเรี่ยไรเราก็จะนึกถึง การเดินไปขอรับบริจาคเงิน หรือ สิ่งของต่างๆ แต่เอาเข้าจริงๆแล้ว มันรวมไปถึงการ ซื้อ ขายและเปลี่ยน ชดใช้ หรือ บริการ อย่างเช่น ร่วมกันซื้อเสื้อ ตัวละ 300 บาท คุ้นๆ มั้ยครับ นั้นแหละครับและจุดที่สำคัญที่จะทำให้เป็นการเรี่ยไรได้ก็คือเป็นการรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาจากการขอ ซื้อขาย แลกเปลี่ยนทั้งหมดนั้นไปใช้ในกิจกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วย
แต่ถ้าเป็นพระสงฆ์ ความหมายจะกว้างขึ้นอีกนะครับ การเรี่ยไรยังรวมถึง การแจกของฎีกา การบอกบุญบนรถโดยสาร การกั้นรถโดยสาร การใช้ยานพาหนะบรรทุกลูกนิมิต พระพุทธรูป ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ การตั้งองค์กฐินผ้าป่าตามสถานที่ต่าง ๆ การบอกบุญโดยใช้บาตรจำลอง กระบอกไม้ไผ่ กระป๋องผ้าป่า การโฆษณาบอกบุญทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทางสถานีโทรทัศน์ หรือทางสื่อมวลชนอื่น ๆ เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง การที่ความหมายต้องยาวขนาดนี้ก็คงเนื่องมาจากพระสงฆ์นั้นอยู่กับการเรี่ยไร การบริจาค หรือ รับบริจาคอยู่เสมอ
เอาละครับคราวนี้ผมอยากจะแบ่งบุคคลที่หน้าเป็นห่วงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1) บุคคลทั่วไป ที่เป็นเจ้าภาพ กฐิน ผ้าป่า รับบริจาคต่างๆ (ที่เป็นห่วงที่สุด คือ น้องๆนักศึกษา) ที่เดินถือกล่องบริจาคเพื่อทำกิจกรรมออกค่ายอาสา ต่างๆ
2) หน่วยงานราชการ เช่น โรงเรียน และ บุคคลทีเป็นข้าราชการ ซึ่งอาจจัดงานรับบริจาค หรือเป็นเจ้าภาพ กฐิน ผ้าป่า ต่างๆ
3) วัด หรือ พระสงฆ์ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการ เรี่ยไร การบริจาค อยู่เสมอ
(บุคคลทั่วไป) ?
แล้วใครบ้างที่สมารถขออนุญาตได้ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พศ. 2487 ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ก็คือ
1) อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี แสดงว่า (น้องๆ มัธยมต้น ออกเรี่ยไร ถือกล่อง หรือ เปิดหมวก บริจาคไม่ได้นะครับ)
2) ต้องไม่ใช่บุคคลผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3) ไม่ใช่บุคคลเป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ (เช่นโรคเรื้อน เป็นต้น)
4) ไม่เป็นบุคคลผู้เคยต้องโทษฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด การโชก ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ รับของโจร หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะอาญา และพ้นโทษมาแล้วยังไม่ครบห้าปี
5) ไม่เป็นบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีความประพฤติหรือหลักฐานไม่น่าไว้ใจ
พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พศ. 2487 นั้น ก็จะกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน 4 หัวข้อและถือว่าเป็น
หัวใจของ พรบ.นี้เลย คือ
การเรี่ยไรโดยมิได้รับอนุญาต
การทำผิดเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต(เช่นเรี่ยไรนอกพื้นที่ที่ขออนุญาต)
การใช้ทรัพย์สินที่ได้มาจากการเรี่ยไรผิดวัตถุประส่งค์
การใช้ถ้อยคำบังคับผู้ถูกเรี่ยไร
โดยการขออนุญาตนั้นต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๖x๔เซนติเมตร (2นิ้ว) ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่น จำนวน ๗ รูป
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ สำเนา หนังสือ
สำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
3) สำเนาทะเบียนบ้าน
4) ข้อความซึ่งจะนำออกโฆษณา หากเป็นภาษาต่างประเทศให้เสนอคำแปลอันถูกต้องเป็น
ภาษาไทย จำนวน ๒ ชุด
5) สำเนาใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร (แบบ ร.๓) หรือใบอนุญาตทำการเรี่ยไร (แบบ ร.๔)
6) หลักฐานเอกสารแสดงรายละเอียดการจัดให้มีการเรี่ยไรที่ผ่าน
7) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่จะเก็บเงิน หรือเก็บเงินที่เรี่ยไรได้
8) เอกสารหลักฐานรับรองความประพฤติจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือบุคคลที่เชื่อถือได้
9) โครงการ แผนผังแสดงสถานที่ตั้ง จัดให้มีการเรี่ยไร และภาพถ่าย
10) หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ใช้เป็นสถานที่จัดให้มีการเรี่ยไร (ถ้ามี)
11) ใบรับรองแพทย์
ถ้าเป็นข้าราชการ นอกจาก พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พศ. 2487 ยังมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 2544 มาบังคับด้วยนะครับ
โดยในระเบียบดังกล่าวสาระสำคัญก็จะอยู่ใน
ข้อห้าม ใน ข้อ 21
เช่นห้าม กำหนดผลประโยชน์ที่ผู้บริจาคจะได้รับ
ห้ามกำหนดจำนวนหรือมูลค่าที่แน่นอนไว้ เว้นแต่บัตรเข้าชมการแสดง หรือ เข้าร่วมการแข่งขัน
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐออกทำการเรี่ยไร ใช้ สั่ง หรือ ขอร้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาออกทำการเรี่ยไร
ข้อยกเว้นในข้อ 19
เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
เป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธรารณภัย หรือ เหตุการณ์สำคัญ
เพื่อให้ได้เงินหรือประโยชน์ (ที่นำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ การพัฒนาหรือการป้องกันประเทศ เพื่อสาธารณประโยชน์) จำนวนไม่เกินที่ กคร.กำหนด(ฉบับล่าสุด 500,000) บาท
และข้อปฏิบัติในข้อ 22
การปฏิบัติต้องไม่แสดงตำแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์ หรือสื่ออย่างอื่น
ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือ บังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ถ้าเป็นพระ ห้ามเรี่ยไรเด็ดขาด ทำได้เฉพาะบริเวณวัด และห้ามออกสื่อ หรือ กระจายเสียง
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการบำเพ็ญกุศลในวัด ซึ่งเป็นงานประจำปี หรืองานพิเศษ ถ้าจะมีการเรี่ยไร การโฆษณาเรี่ยไร และการรับเงิน หรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร ให้กระทำได้เฉพาะภายในบริเวณวัด ห้ามมิให้กระทำนอกบริเวณวัด

See also  บทที่ 1 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ธุรกิจขนาดกลาง คือ
See also  ทำงานอย่างไรให้สุขและสำเร็จ : ประเด็นสังคม Thai PBS x Pichawee | ทํา งาน ยัง ไง ให้ มี ความ สุข

แจกซองกฐิน ผ้าป่า เป็นการเรี่ยไรหรือไม่ ต้องขออนุญาต หรือไม่

See also  10เพลงซึ้งกินใจ เอ๋ พจนา | เท็ ก ซี่

1 เทคนิคลับทำเป้าหมายให้เป็นจริง แบบคนฉลาด


เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ
โทร: 0989248558
ติดต่อ Line: @banksupakit
CoachBankSupakit​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจเป้าหมาย
ประวัติโค้ชแบงค์และแหล่งข้อมูลอ้างอิง: https://bit.ly/3ijnpK1

1 เทคนิคลับทำเป้าหมายให้เป็นจริง แบบคนฉลาด

ถูกฟ้องในฐานะทายาท หรือผู้จัดการทรดก ทำอย่างไร ต้องรับผิดแค่ไหน


มรดกหนี้ถูกฟ้องในถานะทายาทหรือผู้จัดการมรดก ต้องรับผิดแค่ไหน อย่างไร

ถูกฟ้องในฐานะทายาท หรือผู้จัดการทรดก ทำอย่างไร ต้องรับผิดแค่ไหน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆStudy

Leave a Reply

Your email address will not be published.