วิธีทำไคโตซานจากเปลือกกุ้ง ช่วยกระตุ้นการเกิดรากฝอย | เกษตรกรชาวบ้าน | ไตร โค ซาน

วิธีทำไคโตซานจากเปลือกกุ้ง ช่วยกระตุ้นการเกิดรากฝอย | เกษตรกรชาวบ้าน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ไคโตซานเป็นสารพอลิเมอร์ธรรมชาติที่สกัดได้จากไคตินที่พบในเปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนปลาหมึก ซึ่งมีวิธีทำแบบง่าย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
ติดตามเรา https://www.youtube.com/c/MaryoRoiEt
ติดต่อเรา https://www.facebook.com/kasettakon/
เกษตรกรชาวบ้าน

วิธีทำไคโตซานจากเปลือกกุ้ง ช่วยกระตุ้นการเกิดรากฝอย | เกษตรกรชาวบ้าน

วิธีทำหัวเชื้อ ไคโตซาน จากเปลือกกุ้ง กระดองปู สูตรบำรุงพืช กระตุ้นราก เร่งโตเร็ว | เกษตรกรชาวบ้าน


ไคโตซาน (Chitosan) เป็นอนุพันธ์ ชนิดหนึ่งของไคตินที่ได้จากการทำปฏิกิริยาดีอะซิทิเลชัน (deacetylation) ของไคตินในสารละลายด่างเข้มข้น สารไคตินและไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ สามารถแตกสลายได้ทางชีวภาพ (biodegradable)ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ (non–phytotoxic) แหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสารไคตินและสารไคโตซานในปัจจุบัน ได้แก่ เปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนปลาหมึก ซึ่งเป็นของเสียจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง ซึ่งเปลือกกุ้งและกระดองปูมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ไคติน (2030%) โปรตีน (3040%) และแคลเซียมคาร์บอเนต (3050%)
ประโยชน์ของไคโตซานกับการเกษตร
1.ช่วยยับยั้งและสร้างความต้านทานโรคให้กับพืช
2. ทำให้พืชเกิดการสร้างความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช
3.สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช
4. ช่วยปรับค่าPHและเป็นประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ในดิน
5. พืชผักไร้สารพิษ ปลอดภัย 100 %
การใช้และอัตราการใช้
เพื่อปรับปรุงสภาพดิน 300500 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นหน้าดินให้ทั่วพื้นที่ 1 ไร่ ก่อนการเพาะปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก 510 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร
พืชไร่ ไม้ผล 1020 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร
นาข้าว 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร
เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ฉีดพ่นให้ทั่วทุก 1520 วัน
เพื่อกระตุ้นการแตกราก ตา ใบ ดอก การแตกหน่อและแขนงต่างๆ1020 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่น ลำต้น ใบ และ ดอก ให้ทั่วทุก 20 วัน
เพื่อช่วยการขยายพันธุ์พืช 80 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร แช่ส่วนที่นำไปปักชำ หรือขยายพันธุ์ 2 ช.ม.
เพาะพันธุ์กล้า ใช้ไคโตซานคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน อัตราส่วนผสมไคโตซาน 20 ซีซี + น้ำ 100 ซีซี คลุกให้เข้ากันแล้วนำเมล็ดพันธุ์ไปหว่านปรับสภาพดินก่อนปลูก ไคโตซาน 20 ซีซี + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นแปลงก่อน 7 10 วัน
ติดตามเรา https://www.youtube.com/c/MaryoRoiEt
ติดต่อเรา https://www.facebook.com/kasettakon/
.
เกษตรกรชาวบ้าน

See also  ทำไม \"ทองคำ\" ราคาพุ่ง! | เอาให้ชัด | ข่าวช่องวัน | ราค่าทอง

วิธีทำหัวเชื้อ ไคโตซาน จากเปลือกกุ้ง กระดองปู สูตรบำรุงพืช กระตุ้นราก เร่งโตเร็ว | เกษตรกรชาวบ้าน

ไคโตซานสูตรสัตว์ ไคโตซานสูตรพืช สารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค


ไคโตซานสูตรสัตว์ ไคโตซานสูตรพืช สารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค เป็นไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ในรูปของ Dglucosamine พบได้ในธรรมชาติ โดยเป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวก กุ้ง ปู สันกลางของปลาหมึก แมลง และเชื้อราบางชนิด เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวคือ เป็นวัสดุชีวภาพ(Biomaterials) สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟ ไม่เป็นพิษ(nonphytotoxic) ต่อสัตว์ นอกจากนี้ยังเสริมการเพิ่มปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์
ประโยชน์ของไคโตซานสูตรสัตว์
1. เพิ่มความต้านทานโรคให้กับสัตว์ทุกชนิด
2. ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ เพื่อการเจริญเติบโตและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
3. ช่วยให้เม็ดอาหารคงรูปอยู่ในน้ำได้นานกว่าปรกติ โดยการคลุกเคล้สนาโนไคโตซานสำหรับสัตว์ให้เข้ากับอาหาร ก่อนที่จะนำไปให้สัตว์กิน
ไคโตซานมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร
1. เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ
2. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์
3. เป็นตัวช่วยให้พืชกินอาหาร กินปุ๋ยได้ดี ช่วยเร่งรากเร่งใบ เร่งลำต้น เร่งดอก เร่งผล ทำให้พืชและสัตว์โตเร็ว และแข็งแรง
4. สร้างความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี
5. ใช้เคลือบเมล็ดพันธ์
6. ใช้ในการยืดอายุและรักษาคุณภาพผลผลิต
7. ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์
8. ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น มีคุณภาพดี ปลอดสารพิษ

See also  ราคาทองคำวันนี้18 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์ราคาทอง ก่อนเปิดตลาด | ทองราคาวันนี้

วิธีการใช้: ใส่ไคโตซานลงในน้ำก่อน คนให้เข้ากัน แล้วจึงใส่ยาตัวอื่นๆตามลงไปด้วย ไม่ต้องใช้สารจับใบ
วิธีการใช้:
1) สัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา กบ ปู ตะพาบน้ำ และอื่นๆ ใช้ นาโนไคโตซานสำหรับสัตว์ อัตรา 20ซีซี ผสมน้ำ 100ซีซี คลุกกับอาหาร 1กิโลกรัม ให้ทั่วแล้วทิ้งไว้ในที่ร่ม ประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อให้แห้ง และนำไปให้สัตว์กิน
2) สัตว์บก เช่น เป็ด ไก่ นก โคขุน โคนม สุกร แมว สุนัข และอื่นๆ ใช้ นาโนไคโตซานสำหรับสัตว์ อัตรา 20ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ให้สัตว์กิน หรือใช้คลุกร่วมกับอาหารด้วยก็ได้
3) กรณีน้ำเสีย หรือใช้ปรับสภาพน้ำ ใช้ นาโนไคโตซานสำหรับสัตว์ อัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำ 200ลิตร สาดให้ทั่วทั้งบ่อ ในอัตราส่วนพื้นที่ 1 ไร่ ความลึกบ่อ1เมตร ต่อ 1 ลิตร
สนใจสอบถามเพิ่มเติม
Line :http://line.me/ti/p/[email protected]
.
Facebook : ทวีผลเกษตรสีคิ้ว
https://www.facebook.com/twpkaset/
โทร.0973322560

See also  มีดกรีดยางสองแบบ กรีดพร้อมกันจะเป็นยังไง | แม็คโคร อุบล

สารสกัดธรรมชาติ ไคโตซาน

ไคโตซานสูตรสัตว์ ไคโตซานสูตรพืช สารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

วิธีทำหัวเชื้อไคโตซาน ง่ายสุด เร่งการเจริญเติบโตบำรุงพืชผักเห็นชัวร์ 100%แม่ก้อยพาทำ


สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนวันนี้แม่ก้อยขอ พาเพื่อนมาทำหัวเชื้อไคโตซาน ง่ายที่สุด เร่งการเจริญเติบโต บำรุงพืชผักทุกชนิด
วัสดุ/อุปกรณ์
1 .กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ
2.นำ้ตาลทรายแดง 1 ขีด/ 100มล.
3.นำ้เปล่า 400 มล. / 2 แก้ว
4.ขวดบรรจุ
ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
หมักไว้ 1 เดือน. วางไว้ในที่ร่มเย็น หมั่นเขย่าทุก 3 วัน
อัตราการใช้ 1 ช้อนโต๊ะต่อนำ้ 10ลิตร
👩🏻‍🌾❤️😊สูตรทำฮอร์โมนไข่https://www.youtube.com/watch?v=zvcrEfjgyBw
ใช้คู่กับฮอร์โมนไข่ ฮอร์โมนนมสด ฮอร์โมนถั่วเหลือง ทำให้ผักงามมาก

วิธีทำหัวเชื้อไคโตซาน ง่ายสุด เร่งการเจริญเติบโตบำรุงพืชผักเห็นชัวร์ 100%แม่ก้อยพาทำ

เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน คืออะไร ช่วยเพิ่มผลผลิตได้จริงไหม ให้ต้นไม้คุณเป็นคนตอบ!! โทร 092-6166498


\”คู่หูมหัศจรรย์ ธุรกิจสีเขียวที่มาแรงที่สุด ณ เวลานี้!!!\”
เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน (World Plant) อาหารเสริมพืช สูตรไอออน ใช้ได้กับพืชทุกชนิด สกัดจากธรรมชาติ ไร้สารตกค้าง ปลอดภัยกับพืชหายห่วง นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ของต้น เช่น ของต้นทุเรียน ทำให้ใบใหญ่และหนา สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้จริง!!
อัตราการใช้
พืชล้มลุก 1 ชุด ต่อน้ำ 2,000 ลิตร
พืชยืนต้น 1 ชุด ต่อน้ำ 1,000 ลิตร
สนใจติดต่อ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 0926166498
Facebook: https://www.facebook.com/worldplantwci/
https://www.worldplantchitosan.com/
ID​ Line​ World​Plant
https://line.me/ti/p/JGPVmujrC
โปรโมชั่นพิเศษชุดทดลอง ติดต่อด่วน!!!

เวิลด์แพลนท์ ไคโตซาน คืออะไร ช่วยเพิ่มผลผลิตได้จริงไหม ให้ต้นไม้คุณเป็นคนตอบ!!   โทร 092-6166498

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Reply

Your email address will not be published.