ระบบราชการ 4.0 Better Governance, Happier Citizens โดย สำนักงาน ก.พ.ร. | general partnership คือ

ระบบราชการ 4.0 Better Governance, Happier Citizens โดย สำนักงาน ก.พ.ร.


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ระบบราชการ 4.0 Better Governance, Happier Citizens
โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
เอกสารประกอบคลิปนี้ https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/ThaiGov4.0_2.pdf

ระบบราชการ 4.0 Better Governance, Happier Citizens โดย สำนักงาน ก.พ.ร.

Difference between Limited Liability Partnership and General Partnership,LLP v/s General Partnership


Distinguish between General Partnership and Limited Liability Partnership | Class 11 | Difference Between an LLC and General Partnership | Limited Liability Partnership v/s General Partnership | What is Difference between LLP and Partnership | Business Studies | ICSE Class 9 Commercial Studies | What is the difference between an Ordinary Partnership and a Limited Liability Partnership (LLP)?
limitedliabilitypartnership LLP generalpartnership difference

Difference between Limited Liability Partnership and General Partnership,LLP v/s General Partnership

General Partnership – Explained


What is a General Partnership?
Visit https://TheBusinessProfessor.com/home for all of the content from Chapter 12 of The Legal and Regulatory Environment of Business by Jason Mance Gordon. The content includes:
Business Entities (Intro)
https://thebusinessprofessor.com/home/businesslaw/
https://thebusinessprofessor.com/whyisunderstandingbusinessentitiesimportant/ Why is studying business entities important?
https://thebusinessprofessor.com/knowledgebase/businessentitiestypesandcharacteristics/ Business Entities Types and Characteristics
https://thebusinessprofessor.com/whatarebusinessentities/ What are Business Entities?
Closely Held vs Publicly Held Businesses https://thebusinessprofessor.com/closelyheldvspubliclyheldbusiness/ What is a Closelyheld vs Publiclyheld Business?
https://thebusinessprofessor.com/whatarethemostcommonformsofbusinessentity/ What are the main types of business entity?
Considerations in Selecting Business Entities https://thebusinessprofessor.com/considerationsinselectingbusinessentities/ What are the primary characteristics of business entities?
Creating the Business Entity https://thebusinessprofessor.com/creatingbusinessentities/ What is Creation of a business entity?
https://thebusinessprofessor.com/maintenancerequirementsforabusinessentity/ What is Maintenance of a business entity?
Continuity within Business Entities https://thebusinessprofessor.com/continuityofbusinessentities/ What is Continuity of a business entity?
Ownership Structure of Business Entities https://thebusinessprofessor.com/ownershipstructureofbusinessentities/ What is the Ownership structure of a business entity?
https://thebusinessprofessor.com/controlwithinbusinessentity/ What is Control of a business entity?
Limited Liability Business Entities https://thebusinessprofessor.com/limitedliabilitybusinessentities/ What is Personal liability of owners of a business entity?
https://thebusinessprofessor.com/compensationwithinbusinessentities/ What is Compensation of business owners?
https://thebusinessprofessor.com/knowledgebase/howarebusinessestaxed/ What is Taxation of a business entity?
https://thebusinessprofessor.com/salesandusetax2/ What is Sales \u0026 Use tax?
https://thebusinessprofessor.com/selfemploymentandpayrolltaxes/ What are payroll and selfemployment taxes?
Breakdown of Specific Business Entities
Sole Proprietorships Explained https://thebusinessprofessor.com/soleproprietorshipsexplained/ What are the major characteristics of a Sole proprietorship?
General Partnership Explained https://thebusinessprofessor.com/generalpartnershipexplained/ What are the main characteristics of a General partnership?
https://thebusinessprofessor.com/whatarejointventures/ What are the main characteristics of a Joint venture?
Limited Partnership Explained https://thebusinessprofessor.com/limitedpartnershipexplained/ What are the main characteristics of a Limited partnership?
https://thebusinessprofessor.com/whatarethecharacteristicsofalimitedliabilitypartnership/ What are the main characteristics of a Limited liability partnership?
Limited Liability Companies https://thebusinessprofessor.com/limitedliabilitycompaniesexplained/ What are the main characteristics of a Limited liability company?
C Corporations Explained https://thebusinessprofessor.com/ccorporationsexplained/ What are the main characteristics of a Corporation?
S Corporations Explained https://thebusinessprofessor.com/knowledgebase/whatarerequire…anscorporation/ What are the requirements to be an S Corporation?
More Depth on Business Entities
https://thebusinessprofessor.com/knowledgebase/soleproprietorshipadetailedexplanation/ A Detailed Explanation of the Sole Proprietorship
https://thebusinessprofessor.com/knowledgebase/generalpartnershipadetailedexplanation/ A Detailed Explanation of the General Partnership
https://thebusinessprofessor.com/knowledgebase/overviewllc/ A Detailed Explanation of the Limited Liability Company
https://thebusinessprofessor.com/knowledgebase/ccorporationsexplained/ A Detailed Explanation of the Corporation
https://thebusinessprofessor.com/knowledgebase/nonprofitbusinessentities/ A Detailed Explanation of the NonProfit Entity

See also  Liltan - ในวันที่ฝนพรำ [Official MV] | ไม่มีเวลา

General Partnership - Explained

General Partnership


What is a General Partnership and what are the basic things that characterize it as a GP?

General Partnership

What is a Partnership?


Form your company for just $0 and state filing fees! »»» http://re180.io/FormMyCompany
Going into business can be a real challenge, especially when there’s more than one owner. In this article I’ll explore partnerships—what they are, how to form one, and their advantages and disadvantages.
Partnership defined
A partnership is a business structure owned by two or more persons who agree to carry on business together for a profit but decide not incorporate or form a limited liability company. There are three types of partnerships: general, limited, and limited liability partnerships.
In a general partnership, profits, losses, and managerial responsibilities are shared equally among the partners. Each partner has unlimited personal liability, which means that any or all of each partners’ personal assets can be taken in a lawsuit or to settle a debt.
A limited partnership is not a partnership in the typical sense. Rather, it is better viewed as an investment financing arrangement. In a limited partnership, there are two classes of partners: the general partner who has unlimited liability and the limited partner whose personal liability is limited to their investment in the business. The general partner manages the business while the limited partner remains silent on the sidelines. The general partner has full legal and financial responsibility for the business while the limited partner remains uninvolved in the management of the business. They typically have no personal liability beyond their investment in the business. Limited partnerships are commonly used for shortterm projects, such as filmmaking, or for real estate investments.
A limited liability partnership is only available to certain professions, licensed by the state, such as accountants, attorneys, doctors, and engineers. The personal assets of the partners in a limited liability partnership cannot generally be used to satisfy business debts and liabilities. However, the limited liability partnership does not protect the partners for their own negligence or malpractice.
In this video, I want to focus our attention on the most common type of partnership, the general partnership.
How to form a general partnership
Like a sole proprietorship, a general partnership is relatively easy to set up and maintain, as no paperwork is usually required to create it. Once you and at least one other person get together and sell a product or service for money, a general partnership has begun. Partnership status confers solely and automatically from the business activities of you and your partner. And partnership law automatically applies to your business and to you as partner.
Each partner contributes to all aspects of the business, including money, property, labor and talent. In return each partner shares in the profits and losses of the business.
As with most things, it is usually a good idea to have things in writing, so you should invest the time needed to draft a written partnership agreement. If you don’t, the partnership laws of your state will govern how your partnership will operate. Your partnership agreement should include: how the business will be financed; who will do what work; what happens if a partner dies or becomes disabled; and what happens if a partner wants to leave.
Partnerships and the IRS
The IRS considers a general partnership a \”passthrough\” entity, which means that, like a sole proprietorship, profits and losses flow through to the partners’ individual income tax returns. All the partners will share in the profits and losses of the business as well as be jointly and severally liable for all of its debts, liabilities, and obligations.
Each general partner has equal responsibility and authority to run the business and to bind it. What this means is that any one partner can commit the partnership by entering into an agreement on behalf of the partnership. And all the remaining partners will be personally liable, regardless of whether they authorized the agreement or even knew of its existence.
Because each partner has unlimited personal liability, a general partnership is the most dangerous type of entity to form. Not only can you be held liable for any agreement your partner enters into, you can also be held liable for any partner’s negligence.
In addition, each partner is personally liable for all of the partnership’s obligations. For example, if you are one of ten partners, you are not responsible for just ten percent of the partnership’s obligations. You are responsible for 100 percent. If the other partners are unable to pay their respective shares, you’ll be responsible for the entire amount.
The shared ownership attribute that characterizes a partnership has distinct advantages and disadvantages.
Advantages of a partnership—easy and inexpensive to form, easier to raise capital, more resources
Disadvantages of a partnership—unlimited personal liability, loss of independence, limited life

See also  Ep.02 I 4 หลักการ ในการตั้งชื่อบริษัท | ตั้งชื่อบริษัทอะไรดี
See also  รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ | รูป แบบ การ ประกอบ ธุรกิจ

What is a Partnership?

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆStudy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *