ภงด.90 กับ ภงด.91 แตกต่างกันอย่างไร?? | ภงด91คือ

ภงด.90 กับ ภงด.91 แตกต่างกันอย่างไร??


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ภงด.90 กับ ภงด.91 แตกต่างกันอย่างไร??

Ep5 ภงด 90 ภงด 91 ต่างกันอย่างไร, ไปฟังกันค่ะ


ภงด.90 กับ ภงด.91ต่างกันอย่างไร?
ภงด.90 กับ ภงด.91 คือภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ตามมาตรา 40 มี 8 ประเภท สรุปแบบคร่าวๆ ดังนี้
40 (1) เงินได้เนื่องจากการการจ้างแรงงานดังนี้
ก.เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำนาญ บำเหน็จ
ข.เงินค่าบ้านที่นายจ้างจ่ายให้
ค.เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
ง.เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ
จ.เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆบรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
40(2)เงินได้เนื่องจากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับจ้างทำงาน
40(3)ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์อื่นๆ
40 (4)ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือเงินได้อื่นอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน
40(5)เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก
ก.การให้เช่าทรัพย์สิน
ข.การผิดสํญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
ค.การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน ซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงิน หรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว
40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ หรือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
40(7)เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ
40(8) เงินได้จากการประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาฯ อื่นการอื่นนอกจากเงินได้ตามมาตรา40(1)(7)
ภ.ง.ด.91
สําหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากรเพียงประเภทเดียว เงินได้ประเภท 40(1) คือเงินได้จากการจ้างงาน เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เป็นต้น
ภ.ง.ด.90
สําหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) – 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น
ตัวอย่าง
1.คุณจารุวรรณ
เป็นพนักงานบริษัทรับเงินเดือนจากบริษัท มีเงินได้ประเภท 40(1) เพียงอย่างเดียว ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91
2.คุณวรรณภา
เป็นข้าราชการ และขายของออนไลน์ มีบ้านให้เช่า มีเงินเข้า 2 ประเภท คือ เงินเดือนจากข้าราชการ ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(1) และรายได้จากการขายของออนไลน์ ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(8) จึงต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90
3.คุณวิภาวรรณ
ขายของออนไลน์ และมีบ้านให้เช่า มีเงินได้ 2 ประเภท คือ ขายของออนไลน์ ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(8) และรายได้จากค่าเช่า ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(5) จึงต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90

See also  รวมแฟรนไชส์ร้านกาแฟ จ่ายครั้งเดียวจบ | รวมแฟรนไชส์
See also  #อายุความ​บัตรเครดิต​#อายุความบัตรกดเงินสด#อายุความสินเชื่อส่วนบุคคล | หนี้อิออน อายุความกี่ปี

Ep5 ภงด 90 ภงด 91 ต่างกันอย่างไร,  ไปฟังกันค่ะ

พุทธวจน ความทุกข์ในนรก อ่านโดยภิกขุเอเอ


See also  ยกเลิกใบกำกับภาษี ทำอย่างไร?? | ยกเลิกยื่นภาษีออนไลน์

เอามาบางส่วนจากหนังสือพุทธวจน ภพภูมิ เล่มที่11
ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน
เลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว สาธุ

พุทธวจน ความทุกข์ในนรก อ่านโดยภิกขุเอเอ

เงินเดือนเท่าไรถึงเริ่มเสียภาษี | MONEY 101 EP.8


เปิดวิธีคิดภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือนแบบเข้าใจง่ายๆ รายได้ของเราถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีไหม ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ไม่ต้องยื่นจริงหรือไม่ หาคำตอบได้ในรายการ MONEY 101 กับ โค้ชหนุ่มจักรพงษ์ เมษพันธุ์
———————————————
THE STANDARD : STAND UP FOR THE PEOPLE
สำนักข่าวที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารในแนวทางสร้างสรรค์
THE STANDARD Website : http://www.thestandard.co
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth
Twitter : https://twitter.com/thestandardth
Ig : @thestandardth.ig
Money101 KrungthaiAXALife TheStandardco TheStandardth StandUpforThePeople MoneyCoachTH

เงินเดือนเท่าไรถึงเริ่มเสียภาษี | MONEY 101 EP.8

ภงด1ก จัดทำกันยังไง?


ภงด1ก จัดทำกันยังไง?

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Study

Leave a Reply

Your email address will not be published.