พักชำระหนี้ต่ออีก 2 เดือน(พักเงินต้น+ดอกเบี้ย) ทุกธนาคาร เริ่มลงทะเบียน 19/07/2564 | ลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสิน 2563

พักชำระหนี้ต่ออีก 2 เดือน(พักเงินต้น+ดอกเบี้ย) ทุกธนาคาร เริ่มลงทะเบียน 19/07/2564


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

จากประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน กรกฎาคม 2564
พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
สำหรับลูกหนี้ SMEs และ ลูกหนี้รายย่อย (ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้าง)
เมื่อหมดระยะพักหนี้ สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที
อ่านรายละเอียดมาตรการ คลิก ➡ https://bit.ly/3hFcTP5
ช่องทางติดต่อผู้ให้บริการทางการเงินโดยตรง ที่ https://www.bot.or.th/covid19/Pages/contact/default.aspx
หรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 📞 โทร. 1213

จากการที่ภาครัฐได้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 10 จังหวัด เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยจำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจและลูกหนี้ที่มีฐานะการเงินเปราะบางมาตั้งแต่การระบาดของโควิด 19 ระลอกก่อน และได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาด้านรายได้อย่างเร่งด่วนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุด
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกหนี้และเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและทันการณ์ จึงเห็นร่วมกันที่จะออกมาตรการเร่งด่วนด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ SMEs และรายย่อย เป็นระยะเวลา 2 เดือนให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ลูกหนี้ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้แล้ว สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักกับลูกหนี้
สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม คือ ลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ สถาบันการเงินจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้
การให้ความช่วยเหลือตามแนวทางข้างต้น ลูกหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ หากลูกหนี้สามารถให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนถึงผลกระทบของกิจการหรือการจ้างงาน จะทำให้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเจ้าหนี้สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้มาตรการนี้ เป็นเพียงการเลื่อนการชำระออกไป ลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพและสามารถชำระหนี้ได้ จึงควรชำระหนี้ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ภาระหนี้ในอนาคตเพิ่มขึ้นสูงเกินจำเป็น เช่นเดียวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอยู่ก่อนหน้า ที่ควรดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและยั่งยืนกว่า
อนึ่ง การพักชำระหนี้ภายใต้มาตรการนี้ เป็นการให้ความช่วยเหลือขั้นต่ำ สถาบันการเงินสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงได้มากขึ้นตามความเหมาะสม
ธปท. และทุกสมาคมฯ รวมถึงสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จะร่วมกันเร่งรัดและผลักดันการให้ความช่วยเหลือจากมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ธปท. ได้ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (nonbank) ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ไปพร้อมกัน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุด ดังนั้น ขอให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหารีบติดต่อผู้ให้บริการทางการเงินที่ใช้บริการอยู่เพื่อรับความช่วยเหลือ และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการเงินโดยตรง หรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213
พักชำระหนี้ พักชำระหนี้2564 พักหนี้ มาตราการพักชำระหนี้

พักชำระหนี้ต่ออีก 2 เดือน(พักเงินต้น+ดอกเบี้ย) ทุกธนาคาร เริ่มลงทะเบียน 19/07/2564

วิธีการเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 64 ผ่าน MyMo สอนอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ทำตามได้เลย


รายละเอียดการเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 2564 ผ่าน MyMo ตั้งแต่วันนี้ 30 มิถุนายน 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน
วิธีการเลือกแผนชำระหนี้ ออมสิน เลือกเมนูแผนการชำระหนี้สำหรับปี64 MyMo
คลิปเด่นที่ท่านสนใจ
ออมสิน ปล่อยสินเชื่อเยียวยาโควิด19 คนละ 10,000 บาท เริ่มกู้ 13 พ.ค นี้ ผ่าน MyMo
https://youtu.be/LR9xwfazEDY
บัตรคนจนและ บัตรประชาชน รับ2เด้ง รวม 3,200บาท 2สัปดาห์ 6เดือน ตามนี้
https://youtu.be/PapdN3q0C8
วิธีการตรวจสอบเงินเข้า 1,000บาท งวดแรก เราชนะ กลุ่มบัตประชาชน บัตรคนจนและแอปเป๋าตัง เข้าใจง่ายมาก
https://youtu.be/uAAx7tduzNc
ออมสิน ธกส. ออกสินเชื่อ กู้ได้ 10,000บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.35ต่อเดือน ไม่ต้องส่ง 6 เดือนแรก
https://youtu.be/uqh8q9nS6c
www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เปิดเงื่อนไข รูปแบบการใช้ EVoucher สูงสุด 7,000 บาท
https://youtu.be/ZPQGE0FLyz8
ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ผ่าน MyMo เริ่ม 11พ.ค 64 นี้
https://youtu.be/W3uP1jarNyQ
เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ โอนเข้าบัญชีแล้ว 7 พ.ค 64 นี้
https://youtu.be/nacCHXxKg1c
คนละครึ่งเฟส 3 คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนอีก 16 ล้านสิทธิ แจก 3,000 บาท สอนวิธีการลงทะเบียนในคลิปนี้
https://youtu.be/Tw5BS8szGuw
รวมแพ็คเกจใหญ่ 6 มาตรการ สำคัญ บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย มีโครงการใหม่ รับสิทธิ์สูงสุด 7,000บาท
https://youtu.be/UVitPSoYHlc
ม33เรารักกัน สิทธิ์ 2,000บาท แบ่งปันตารางเงินเข้าเพิ่มให้ 2สัปดาห์ กลุ่มแอปเป๋าตัง และกลุ่มพิเศษ
https://youtu.be/mstrXQNy4MY
ครม.อนุมัติเคาะรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟฟ้า 2เดือน ตั้งแต่ พ.คมิ.ยให้บ้านเรือนประชาชน และธุรกิจขนาดเล็ก
https://youtu.be/oQ9QDmmkSo
ครม.อนุมัติให้ธนาคาร ธกส. และออมสิน ปล่อยกู้ผู้มีรายได้น้อย ดอกเบี้ยต่ำ ปลอดเงินต้นดอกเบี้ย 6 งวด
https://youtu.be/FFKhPTgi7U
ด่วน!! ครม.เคาะ มาตรการเยียวยาโควิด แจก คนละครึ่งเฟส 3 ให้3,000 ให้เพิ่ม เราชนะ ม33เรารักกัน มาครบ
https://youtu.be/Q7cnqMGIKZ8
เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3 จ่อชะลอ เลื่อนออกไปก่อน เพื่อสอดคล้อง ศบค.ประกาศ ชัด14 พ.คนี้
https://youtu.be/_kP42aIfMYE
วิธีดำเนินการ 2 ขั้นตอนสำคัญ ขอชดเชย กรณีว่างงาน ช่วงโควิด 19 นี้
https://youtu.be/UlC_xYnZVag
เราชนะล่าสุด! ระงับสิทธิ ร้านค้า 2,744 ราย ชั่วคราว เร่งชี้แจงภายใน 14 พ.ค 64 นี้
https://youtu.be/KLodkA5qGu0
วัคซีนโควิด 19 หมอ มหิดล แนะ 5ข้อ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนและหลังฉีด
https://youtu.be/V2VimNw71rA
วิธีใช้หมอพร้อม V.2 แอปพลิเคชั่นจองคิวฉีดวัคซีนโควิด เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 พ.ค64 นี้
https://youtu.be/uoOmnBT69vE

See also  เงินกู้ รายย่อย ถูกกฏหมาย ที่มีทุกจังหวัด | เงินกู้ นอก ระบบ ของ จริง

ขอบคุณทุกๆท่านที่กด Like กด share และ กด subscribe กำลังใจที่ดีมากๆครับ
และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ๆ นะครับ
FreedomChannelbyKasemsan แค่พื้นฐาน
ติดตามช่อง FreedomChannelbyKasemsan ▶ : https://www.youtube.com/channel/UCg1R…
Facebook Fan Page ▶ :

ติดต่องาน
Email : [email protected]

วิธีการเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 64 ผ่าน MyMo สอนอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ทำตามได้เลย

สรุปมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้จากธนาคารกสิกรไทย 2564 | ลดดอกเบี้ย พักชำระหนี้


สรุปมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้จากธนาคารกสิกรไทย 2564 | ลดดอกเบี้ย พักชำระหนี้
2021 มาตราการพักชำระหนี้ช่วยเราจริงหรือเปล่า?
https://youtu.be/2Cxi195dTyg

มาตราการช่วยเหลือจากธนาคารกสิกรไทย ต้นปี 2564
มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ภายใต้โครงการ รวมใจไม่ทิ้งกัน

ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน
ประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน

ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน
ลดอัตราดอกเบี้ยให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563
1.บัตรเครดิตกสิกรไทย จาก 18% เป็น 16%
2.บัตรเงินด่วน Xpress Cash จาก 28% เป็น 25%
3.สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก 28% เป็น 25% (มีผลเฉพาะสินเชื่อที่อนุมัติ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป)
4.สินเชื่อรถ (K Leasing) จาก 28% เป็น 24% มีผลเฉพาะสินเชื่อที่อนุมัติ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป

See also  [ โทริโกะ ] สรุปเรื่องราวภาคโลกกรูเมต์ ตอนที่ 1 | 264 - 273 | รายชื่อตอนโทริโกะ

ประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน

คุณสมบัติของลูกค้าที่สามารถเข้าร่วม
1.ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ
2.ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
3.ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติก่อน วันที่ 1 มกราคม 2564 หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ต้องเป็นลูกค้าที่จดทะเบียนจำนองหลักประกัน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564

หลักเกณฑ์ทั่วไป
การเข้ามาตรการไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ และไม่คิดค่าปรับการชำระหนี้ก่อนกำหนด หากลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้ให้เข้ามาปรึกษาธนาคารเพื่อเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร

สินเชื่อบ้าน ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้ประเภทต่าง ๆ ที่ธนาคารกำหนด เพื่อแบ่งเบาภาระในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยที่ลูกค้ายังสามารถใช้วงเงินบัตรที่เหลือได้ และจะไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตกับธนาคาร ทั้งนี้ ลูกค้าต้องใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันในการเข้าร่วม ระยะเวลาการขอเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่ วันนี้ 31 ธันวาคม 2564
ข้อดีสำหรับการเข้าร่วมมาตราการ
1.ลดยอดผ่อนชำระรายเดือน
2.ลดดอกเบี้ยที่ต้องชำระ
3.ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต
ข้อควรพิจารณาในการเข้าร่วมมาตรการ
ต้องมีการจำนองหลักประกันที่เป็นประกันหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเดิม
มีค่าใช้จ่ายในการจดจำนองและค่าอากรแสตมป์
ต้องปิดบัตร หรือวงเงินสินเชื่อเดิม หรือถูกลดวงเงินบัตรเดิมลง
มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร กรณีไม่สามารถชำระหนี้วงเงินสินเชื่อใหม่จากการรวมหนี้ได้ อาจถูกดำเนินการทางกฎหมายกับหลักประกันที่อยู่อาศัย
ระยะเวลาในการผ่อนชำระยาวขึ้น
สินเชื่อบ้านที่สามารถเข้าโ๕รงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้
วันที่ 1/03/2563 ต้องไม่เป็นหนี้ NPL รือไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน

อัตราดอกเบี้ยที่ปรับใหม่จะคิดยังไง
สำหรับวงเงินที่เกิดจากการรวมหนี้ ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MRR ของธนาคาร (ปัจจุบัน ณ วันที่ 26 ก.ย. 2563 MRR = 5.97%) หากลูกค้ามีการผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตามประกาศ สำหรับสินเชื่อบ้านเดิม จะคงอัตราดอกเบี้ยเดิมตามเงื่อนไขในสัญญาที่ลูกค้าได้รับ ไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยในส่วนของสินเชื่อบ้าน’

หลังจากปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว
งวดที่ 112 ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย พักชำระเงินต้น
หลังจากงวดที่ 12 ผ่อนชำระรายเดือนเท่ากันทุกงวด (เงินต้น + ดอกเบี้ย)
อัตราดอกเบี้ยคิด MRR ต่อปี MRR = 5.97%
ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 84 งวด

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายหลัก ค่าจดทะเบียนจำนอง (สำนักงานที่ดินเรียกเก็บ) ร้อยละ 1 ของวงเงินทั้งหมดที่เข้ามาตรการรวมหนี้ส่วนที่รวมเข้ามาใหม่เท่านั้น ไม่นับรวมหนี้สินเชื่อบ้านเดิมที่ได้มีการจดจำนองไปแล้ว

ลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนได้ โดยพิมพ์ @Help ผ่าน Line KBank Live โดยลูกค้าสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 64

กสิกร กสิกรพักชำระหนี้ หนี้บ้านกสิกร KBANK

สรุปมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้จากธนาคารกสิกรไทย 2564  | ลดดอกเบี้ย พักชำระหนี้

ธนาคารออมสินพักชำระหนี้(เงินต้น+ดอกเบี้ย) 2 เดือน ลงทะเบียน 19/07/2564


ธนาคารออมสินพักชำระหนี้(เงินต้น+ดอกเบี้ย) 2 เดือน ลงทะเบียน 19/07/2564
รายละเอียดมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน (นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย)
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการ
1. เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SMEs ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจห้องแถว ทั้งในนามบุคคลธรรมดา และในนามนิติบุคคล ที่สถานประกอบการต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID19 ของทางการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
2. เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย ที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID19 ของทางการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
3. ลูกหนี้ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องไม่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
วัตถุประสงค์มาตรการ
เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ
รายละเอียดความช่วยเหลือ
ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 2 เดือน (งวดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564)
เงื่อนไขหลังสิ้นสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือ
เมื่อครบกำหนดพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ให้ลูกหนี้จ่ายชำระเงินงวดตามสัญญาเงินกู้เดิม โดยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้ ให้ชำระในงวดสุดท้ายของสัญญา
การลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ
เปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. กำหนดปิดรับลงทะเบียนวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.
คำแนะนำวีธีการลงทะเบียน
• ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน Android 4.0 ขึ้นไป / iOS 5.0 ขึ้นไป
• เข้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th โดยใช้เว็บเบราเซอร์ Google Chrome 26.0 / Edge 79.0 / Firefox 37.0 หรือ Safari 11.1
• ขนาดของรูปภาพที่แนบต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB
ผู้ลงทะเบียนใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงการประมวลผล หรือการลบทิ้ง ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกประการ

See also  เพลงติ๊กต๊อก เพลงฮิตในtiktok2021 เพลงดังในtiktok รวมเพลงในtiktok [เพลงในแอพtiktok] เพลงวัยรุ่นชอบ | หัวเรื่อง ติ๊กต๊อก ล่าสุด

ธนาคารออมสินพักชำระหนี้(เงินต้น+ดอกเบี้ย) 2 เดือน ลงทะเบียน 19/07/2564

ธนาคารออมสินต่อมาตราการพักชำระหนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564 ใครได้พักต่อบ้าง?


ธนาคารออมสินต่อมาตราการพักชำระหนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564 ใครได้พักต่อบ้าง?
ธนาคารออมสินช่วยลูกหนี้สู้ภัย COVID19 ระลอกใหม่ ออกมาตรการสมัครใจพักชำระเงินต้น เพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือน สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความสมัครใจ นั้น
ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือน และบรรเทาปัญหาสภาพคล่องแก่ลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID19 โดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สมัครใจเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภท ทั้งที่เป็นรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ โดยมีลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าโครงการได้ จำนวนประมาณ 1 ล้านราย
นอกจากนี้ ลูกหนี้รายใดมีความจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการพักชำระเงินต้น ธนาคารอาจพิจารณามาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมได้เป็นรายกรณี ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้เป็นมาตรการเสริมจากการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ ที่ธนาคารได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามงวดชำระเดิม โดยที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 5 แสนราย
ทั้งนี้ ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการพักชำระเงินต้นเป็นการชั่วคราว และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 30 มิถุนายน 2564 สำหรับลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินกู้เกิน 10 ล้านบาท สามารถติดต่อดำเนินการที่สาขาของธนาคาร สอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร. 1115

มาตราการพักชำระหนี้คือ
การพักชำระแค่พักจ่ายนะครับ แต่เงินต้นที่ค้างไว้ยังคงต้องจ่ายครับ
ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายไนะครับ
สมมุติว่าเราผ่อนสินเชื่อบ้านกับออมสินอยู่ ต้องส่งเดือนละ 10,000 บาท ซึ่ง 10,000 ตรงนี้จะประกอบไปด้วย เงินต้น + ดอกเบี้ยครับ เช่น

10,000 = ดอกเบี้ย(5,000) + เงินต้น(5,000)
ดังนั้นการเข้ามาาตราการนี้จะทำให้เราลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราไปครับจาก 10,000 ที่ต้องจ่ายทุกเดือน กลายเป็น 5,000 บาทครับ
ข้อดีของการเข้าร่วมมาตราการพักชำระหนี้คือ เราจะมีสภาพคล่องมากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายครับ
แต่เรื่องที่ทุกคนต้องรู้คือ
การจ่ายแค่ดอกเบี้ยแบบนี้ จะทำให้เงินต้นของเราไม่ลดเลยนะครับ
และเมื่อเงินต้นไม่ลด ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาก็จะไม่ลดตามไปด้วยครับ
ดังนั้นผมคิดว่ามาตราการพักชำระหนี้รอบใหม่นี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่การเงินตึงมือ อยากลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ตัวเบาขึ้น ไม่หนักเกินไปแบบนี้ผมว่ามาตราการนี้เหมาะครับ แต่ถ้าใครพอมีกำลังที่จะส่งผมก็แนะนำว่าไม่จำเป็นที่ต้องเข้าร่วมมาตราการพักชำระหนี้นี้ดเลยนะครับ ย้ำว่าถ้าเรายังพอไหวแนะนำว่าให้ส่งแบบปรกติเพื่อให้เงินงวดของเราไปตัดเงินต้นจะดีกว่านะครับ

ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้2564 พักชำระหนี้ ออมสินพักชำระหนี้

ธนาคารออมสินต่อมาตราการพักชำระหนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564  ใครได้พักต่อบ้าง?

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *