ผู้นำ ที่ประสบ ความสำเร็จ EP.6 ทำงานเป็นทีม และ สร้างทีมเป็น / ภาวะผู้นำ / Team work / Team Building | คติการทํางานเป็นทีม

ผู้นำ ที่ประสบ ความสำเร็จ EP.6 ทำงานเป็นทีม และ สร้างทีมเป็น / ภาวะผู้นำ / Team work / Team Building


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ภาวะผู้นำ : ผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จ EP.6 ทำงานเป็นทีม และ สร้างทีมเป็น / Team work / Team Building
สวัสดีครับ
ผม ฉัตรชัย เทียมเศวต / Chatchai Tiamsawet
THE iSUCCESS สร้างผู้นำในองค์กร โดย ฉัตรชัย เทียมเศวต
Fan Page : THE iSUCCESS สร้างผู้นำในองค์กร โดย ฉัตรชัย เทียมเศวต
Line : Chatchai Tiamsawet
www.chatchatchai.com
www.theisuccess.com
Mobile No.: 0992641945
THE iSUCCESS หรือ I Success Leader หรือ iSuccess Leadership Creator หรือ NLP Success Leader หรือ Ultimate Success Leader สร้างมาเพื่ออะไร ?
ปัญหาขององค์กรส่วนใหญ่ คือ การขาดผู้นำ หรือ ผู้บริหาร ที่มีภาวะผู้นำ
ผมจึงสร้างช่องนี้มาเพื่อช่วย เจ้าของกิจการ CEO MD และ บริษัทต่างๆใน การสร้างผู้นำ ที่มี ภาวะผู้นำ ในองค์กร ขึ้นมา
ผมเชื่อว่า “คนที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ต้อง มีความสุขก่อน”
ผมเชื่อว่า “สภาวะอารมณ์(State) เป็นตัวกำหนด การกระทำ และ ความสำความสำเร็จ”
ผมเชื่อว่า “ ภาวะผู้นำ คือ ทักษะที่สามารถสร้างได้”
ดังนั้น แนวความคิดที่สำคัญคือ “ช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข” พร้อมๆกัน
ผมสร้าง THE iSUCCESS ขึ้นมาเพื่อช่วย CEO MD ผู้นำ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และ คนที่ต้องการ พัฒนาตนเอง และ ต้องการประสบความสำเร็จ ในชีวิตอย่างจริงจัง ให้มีแหล่งความรู้เพื่อสร้าง ภาวะผู้นำ แก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การสร้างทีม การสร้างจูงใจ และ แรงบันดาลใจ ให้ทีมงาน รวมทั้ง ทักษะชีวิตต่างๆ ด้วยศาสตร์ NLP (Neuro Linguistic Programing)
ผมเชื่อว่า คนที่ ประสบความสำเร็จ ต้องมี ความเป็นผู้นำ หรือ ภาวะผู้นำ (Leadership) ในตัวเอง
ผมเชื่อว่า ผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จ ต้องนำตัวเองให้ได้ก่อน (SelfLeader)
ผมเชื่อว่า ผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จ ต้องมี ทักษะการโค้ช เพื่อจะดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมาได้
ช่อง YouTube นี้ประกอบด้วย 3 เนื้อหาที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
1) ภาวะผู้นำ (Leadership) ผมได้แบ่งปัน จิตวิทยาการเป็นผู้นำ ทักษะสำคัญ ของผู้นำ แนวคิดของผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง รวมทั้งเทคนิคการบริหารงานต่างๆ มาแบ่งปัน
2) การโค้ชชิ่ง (Coaching) เป็นทักษะการบริหารที่สำคัญมาก ที่ผู้นำที่ต้องการนำองค์กรให้ประสบความสำเร็จสูงต้องมี และ เป็นทักษะที่ทำให้ทีมงานทำงานเต็มที่ แบบไร้แรงต้าน
3) NLP (Neuro Linguistic Programing) เป็นศาสตร์การถอดแบบความสำเร็จ หรือ Modelling The Excellence และ การใช้สมอง การสื่อสารกับตัวเอง การสื่อสารกับคนอื่น การโน้มน้าวใจ(influencing) ในระดับจิตใต้สำนึก(Subconscious) มาใช้เพื่อให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ รวมทั้งการเข้าใจการทำงานของ สมอง จิต จิตสำนึก จิตใต้สำนึก และอื่นๆ
ขอให้ทุกคนติดตามผมในทุกช่องทางนะครับ
ฉัตรชัย เทียมเศวต
Chatchai Tiamsawet
www.chatchatchai.com
www.theisuccess.com
THEiSUCCESS
ผู้นำ
ภาวะผู้นำ
การโค้ช
การพัฒนาตนเอง
ความสำเร็จ
ความสุข
ความรัก
LeadershipCreator
NLP
NLPคืออะไร
iSUCCESS
THEiSUCCESS
THEiSUCCESSLEADER

See also  #อย่าหาว่าน้าสอน \"ความเปลี่ยนแปลง\" ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด !!! | การ เปลี่ยน งาน ใหม่
See also  6 เอกสารหายไม่ต้องแจ้งความ | แจ้งความเอกสารหาย ได้ถึงกี่โมง

ผู้นำ ที่ประสบ ความสำเร็จ EP.6 ทำงานเป็นทีม และ สร้างทีมเป็น / ภาวะผู้นำ / Team work / Team Building

หลักสูตรออนไลน์ Teamwork – การทํางานเป็นทีม (EP. 1)


EP. 1 ความหมายและประโยชน์ของ Teamwork
วิทยากร : ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ GURUตัวจริง
วิทยากรตรี โท จุฬา สายตรงด้านนันทนาการ สอนมาแล้วกว่า 100 องค์กร
.
.ประวัติวิทยากร
วิทยากร บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ผู้ช่วยอาจารย์ (Teacher Assistant) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บรรยายให้แก่บริษัทชั้นนำในธุรกิจต่างๆ กว่า 100 รุ่นอาทิเช่น CPN ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น ธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพประกันภัย
MCOT เป็นต้น
.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ให้ผู้เรียนได้เข้าใจการสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานอันจะก่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานที่ดี เป็น Teamwork และเป็นการเสริมการศักยภาพในด้านการประสานงานที่ดีอย่างยั่งยืน
รายละเอียดของหลักสูตร
บทที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
บทที่ 2 การสร้างจิตสำนึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
บทที่ 3 เทคนิคปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการทำงานเป็นทีม
บทที่ 4 ลักษณะบรรยากาศและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 5 การเพิ่มพลังแห่งศักยภาพตนเอง
บทที่ 6 การวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองเพื่อการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
บทที่ 7 วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
บทที่ 8 เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
บทที่ 9 บทบาทในการสร้างทีม
บทที่ 10 เทคนิคการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
.
ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ทำให้ผู้เรียนสามารถ
1. สร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะก่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานที่ดี
2. ทราบแนวทางของการสร้างรูปแบบของความสัมพันธ์
3. เสริมศักยภาพในด้านการประสานงานที่เป็นทีมที่ดีและยั่งยืน
4. ได้รับทราบเทคนิคและวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
5. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่จะร่วมทีม
.
.
.
ลงทะเบียนเรียนได้ที่ : https://imponline.com/course/3
โบชัวร์หลักสูตร : https://bit.ly/30oYIVr
.
.
.
ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ หลักสูตรออนไลน์ เรียนออนไลน์ วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ สื่อสาร
หลักสูตรออนไลน์Teamwork การทํางานเป็นทีม เทคนิคการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
เทคนิคปรับเปลี่ยนทัศนคติ การเพิ่มพลังแห่งศักยภาพตนเอง การวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเอง

See also  เจอแล้ว 10 อาชีพ ทำคนเดียว รวยคนเดียว! | ธุรกิจเจ้าของคนเดียว มีร้านอะไรบ้าง

หลักสูตรออนไลน์ Teamwork - การทํางานเป็นทีม (EP. 1)

ไขกุญแจของการทำงานเป็นทีมยังไงให้เวิร์ค l WORKTIVITY EP.21


ชาวออฟฟิศอย่างเราไม่ว่าจะทำงานอยู่ในองค์กรใดหรือตำแหน่งไหน เราก็จะต้องทำงานร่วมกับคนในทีมอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นการทำงานแบบทีมเวิร์คเลยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปได้
Worktivity อยากชวนทุกคนมาไขกุญแจของการทำงานเป็นทีมยังไงให้เวิร์ค
BrotherThailand Worktivity Podcast

ไขกุญแจของการทำงานเป็นทีมยังไงให้เวิร์ค l WORKTIVITY EP.21

เป็นต่อ 2018 | EP. 37 FULL HD \”ลุ้นรัก นักวิ่ง\” | 27 ก.ย. 61 | one 31


ติดตามชม ซิทคอม เป็นต่อ2018 ออกอากาศ ทุกคืนพฤหัสบดี 22.20 น. ทางช่องวัน31
ดูเป็นต่อ ep.38 (FULL HD) » https://youtu.be/dndbu0iICso
ดูฟรี คมชัด HD ทั่วประเทศ ดูช่องวัน กดหมายเลข31
• ชม Online สด ๆ ได้ทาง : http://www.one31.net/live
• ดูย้อนหลังได้ที่ : http://www.one31.net
ติดตามข่าวสารจากช่องวัน31
• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น one31 : http://www.bit.ly/one31app
• Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
• Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
• Twitter : https://twitter.com/onehdthailand

เป็นต่อ 2018 | EP. 37 FULL HD \

การทำงานเป็นทีม


จัดทำโดย
นางสาวนิรมล ทรงเลิศ รหัส 5681101042
นางสาวเด่นระวี บรรจงเมือง รหัส 5681101044

การทำงานเป็นทีม

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆStudy

Leave a Reply

Your email address will not be published.