Home » ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting | การ กำหนด ค่า เป้าหมาย ปีการศึกษา 2561 | UPDATE ข่าว เกี่ยวกับ เรื่อง การวิจัย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting | การ กำหนด ค่า เป้าหมาย ปีการศึกษา 2561 | UPDATE ข่าว เกี่ยวกับ เรื่อง การวิจัย

by Ngoc Huong

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting | แหล่งเรียนรู้เว็บไซต์แบ่งปันความรู้

ชมวิดีโอด้านล่าง

>>https://shinbroadband.com/เราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting


คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: Shinbroadband.com/study

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการ กำหนด ค่า เป้าหมาย ปีการศึกษา 2561

7 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ศาสตราจารย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี ม.มหิดล บรรยายและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พัชรี เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติต้อนรับนักศึกษา แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และแนะนำการวางแผนการศึกษา (Student Life Cycle) เพื่อให้โปรแกรมสำเร็จลุล่วงภายในเวลาที่กำหนด ; แนะนำทุนการศึกษา สวัสดิการ และการพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ คุณเต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ และคุณอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) ร่วมพูดคุยถึงวิธีทำให้ชีวิตนักศึกษามีความสุขและประสบความสำเร็จ ความสำเร็จ มีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศแบบ New Normal มากกว่า 800 คน

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง การ กำหนด ค่า เป้าหมาย ปีการศึกษา 2561.

#ปฐมนเทศนกศกษาใหม #ระดบบณฑตศกษา #มหาวทยาลยมหดล #ประจำปการศกษา #ผานระบบ #Zoom #Meeting

[vid_tags]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting

การ กำหนด ค่า เป้าหมาย ปีการศึกษา 2561.

READ  ทำไมถึงมาเรียน #คณะวิทย์มหิดล จบมามีงานทำไหม ความรู้สึกที่มีต่อคณะวิทย์ | ม ศว คณะ วิทยาศาสตร์ | การสังเคราะห์ หัวข้อ เกี่ยวข้อง ธีม การวิจัย

You may also like

Leave a Comment