บุรีรัมย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ | กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต | การสังเคราะห์ หัวข้อ เกี่ยวกับ เรื่อง การวิจัย

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อบุรีรัมย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตกลุ่มจังหวัดอีสานใต้?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

บุรีรัมย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ | แหล่งเรียนรู้เว็บไซต์แบ่งปันความรู้

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button]

>>https://shinbroadband.com/เราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบุรีรัมย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตกลุ่มจังหวัดอีสานใต้

บุรีรัมย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตกลุ่มจังหวัดอีสานใต้

คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: Shinbroadband.com/study

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต

สพพ. 32 เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนโครงการ Honest School Project ระดับภูมิภาค หวังปลูกฝังครู นักเรียน ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการศึกษาต่อต้านการทุจริต Buriram Times / เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายภูธร จันทหงษ์ ปุณยจำรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสายใจ) ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ซึ่งสำนักงานเขตโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1-4 ป.ป.ช. สำนักงานและสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดโดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนซื่อตรง ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซื่อสัตย์ ผู้แทนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนจากจังหวัดด้านล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมพร้อมกัน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอผลงานภายใต้โครงการโรงเรียนซื่อตรงสู่สาธารณะและคัดเลือกผลงานดีเด่น เป็นที่แน่ชัดว่าโรงเรียนต้นแบบดังกล่าวและเครือข่ายโรงเรียนที่ซื่อสัตย์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนำไปใช้และขยายผลการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อไป ภายในงานได้จัดพิธีตามประเพณีของโครงการโรงเรียนซื่อตรง . โดยการเคารพธงชาติร่วมกัน กล่าวสุนทรพจน์ ปฏิญญาโรงเรียนซื่อตรง การเปิดตัวมาสคอตของ ดร.สุจิตร ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต การแสดงบนเวทีและการจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนกิจกรรม การเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุโขทัย จากโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นายภูธร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้ถือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ลักษณะของโรงเรียนสุจริตมี 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด วินัย ความซื่อสัตย์ ดำรงอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามแนวทางปฏิญญาโรงเรียนซื่อตรงทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การป้องกัน ปลูกฝังและสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมสร้างจิตสำนึกของพลเมือง กิจกรรมบทเรียน กิจกรรมบริษัทที่ดี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

See also  การลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ในระบบ DMC60 | portal.bopp-obec.info/obec59 | การสังเคราะห์ หัวข้อ เกี่ยวกับ เรื่อง การเรียนรู้
See also  แคปชั่นด่าแรง แคปชั่นจิกกัด คำคมจิกกัด | ไม่มีคำหยาบ แต่เจ็บจี๊ดดด Ep.1 | คํา คม ด่า หัวหน้า

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต.

#บรรมยขบเคลอนโครงการโรงเรยนสจรตกลมจงหวดอสานใต

See also  โรงเรียนท่าศาลา สพป.นศ.4 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 | โรงเรียนท่าศาลา | การสังเคราะห์ หัวข้อ เกี่ยวข้อง เนื้อหา การวิจัย
[vid_tags]

บุรีรัมย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตกลุ่มจังหวัดอีสานใต้

กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต.

Leave a Reply

Your email address will not be published.