Home » ธรรมะกับการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ | พุทธวจน | พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ หลักธรรมในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ

ธรรมะกับการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ | พุทธวจน | พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ หลักธรรมในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ

by Ngoc Huong

ธรรมะกับการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ | พุทธวจน | พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง | ข่าวทั่วไปรายวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักธรรมในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://shinbroadband.com/technology/ การกระทำ

READ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3ห่วง 2เงื่อนไข | หลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงของ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

ธรรมะกับการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ | พุทธวจน | พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง และรูปภาพที่เกี่ยวข้องหลักธรรมในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ

ธรรมะกับการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ | พุทธวจน | พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง

ธรรมะกับการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ | พุทธวจน | พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง


หลักธรรมในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมสนับสนุนการเผยแผ่ได้ที่ -บัญชี วัดหน้าป่าพง ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 318-246175-6 ตามช่องทางต่อไปนี้ Facebook : Youtube : IG : กดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กระดิ่ง คุณไม่พลาดข่าวดีก่อน ใครสนับสนุนทีมงาน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม #พระอาจารย์คึกฤทธิ์

READ  3 มิติ PMQA กับ ระบบราชการ 4.0 | แนวคิด ทางการ จัดการ

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://shinbroadband.com/
แบ่งปันที่นี่

READ  Get Loose/Let Loose แปลว่าอะไร | eliminate แปลว่า

#ธรรมะกบการทำงานใหประสบผลสำเรจ #พทธวจน #พระอาจารยคกฤทธ #วดนาปาพง.

พุทธวจน,วัดนาป่าพง,พระอาจารย์คึกฤทธิ์,พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล,ละนันทิ,ธรรมะ,ปฏิจจสมุปบาท,สนทนาธรรม,ธรรมบรรยาย,ตอบปัญหาธรรม,ปฏิบัติธรรม,พระคึกฤทธิ์,หลวงพ่อคึกฤทธิ์,คึกฤทธิ์,อานาปานสติ,สวดมนต์,แก้กรรม,โสดาบัน,พุทธโอษฐ์,พุทธพจน์,พุทธวจน วัดนาป่าพง,dhamma,buddhawajana,buddhavacana,watnapahpong,watnapapong,Wat Na Pa Pong,watnapp,Kukrit,พุทธวจน live,พุทธวจน สด,พุทธวจนสด,พุทธวจนล่าสุด,พุทธวจน กรรม,พุทธวจน สมาธิ,สมาธิ,ทุกข์,ดับทุกข์,แก้ทุกข์,นิรทุกข์,Nirdukkha,ธรรมะกับการทำงาน.

ธรรมะกับการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ | พุทธวจน | พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง.

หลักธรรมในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ หลักธรรมในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

You may also like

33 comments

Kesini Kesini 30/08/2021 - 02:26

น้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าและภิกขุทุกๆรูปวัดนาป่าพงน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะพระผู้มีอุปการะมากพระผู้มีเมตตาที่ได้เปิดธรรมที่ถูกปิดมาเปิดเผยแผ่ให้สาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังลูกขออนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอนุโมทามิ

Reply
การ การ 30/08/2021 - 02:26

น้อม🙇🙇🙇กราบ นมัส พระอาจารย์ สาธุๆครับ

Reply
อิสานพัดถิ่น 30/08/2021 - 02:26

ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน เสื่อมใสอย่างยิ่ง ในตถาคต ถึงที่สุดโดยส่วนเดียว

ขอนอบน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ท่านเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดแต่คำสอนของ พระตถาคต อรหันต สัมมาสัมพุทธ

เป็นผู้มีอุปการคุณอย่างมากมายมหาศาล ได้เปิดธรรมที่ถูกปิดให้แก่มหาชนได้สดับ สาธุ ครับ

อธิปเกียรติ นิธิธำรงวัส

Reply
kawkla Nw 30/08/2021 - 02:26

รักเหล่านี้แหละคือ สังโยชน์เบื้องสูงหละควรละทันที สาธุ ๆ ๆ มันไม่ใช่ธรรมดา

Reply
ไชยา แพทชโย 30/08/2021 - 02:26

สาธุน้อมกราบนมัสการพอจ.ด้วยครับ.😊

Reply
dominique7641 30/08/2021 - 02:26

กราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ

Reply
รัตนะ๕ สํารวมอินทรีย์ 30/08/2021 - 02:26

กราบสาธุ เจ้าค่ะ

Reply
สิริกาญจน์ ศรีตะโยธิน 30/08/2021 - 02:26

กราบสาธุค่ะ

Reply
ธันยา อธิรฐานัน 30/08/2021 - 02:26

สาธุเจ้าค่ะ🙏🙏🙏

Reply
จันทา คําชัย 30/08/2021 - 02:26

กราบนอบน้อมพระธรรมคำสอนของพระศาสสดาเจ้าค่ะกราบบูชาสาธุเจ้าค่ะ

Reply
Akari Jin 30/08/2021 - 02:26

สาธุครับ🙏🙏🙏

Reply
nongkan not 30/08/2021 - 02:26

🙏🙏🙏

Reply
prayut Deevisetpunt 30/08/2021 - 02:26

สาธุค่ะ

Reply
Jacinth Eng 30/08/2021 - 02:26

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🥰🥰
Anumodana Sadhu
💝💝💝💝💝

Reply
ศิลากร สำเนียงดี 30/08/2021 - 02:26

อนุโมธนาสาธุครับ

Reply
Surang Gettinger 30/08/2021 - 02:26

ขอนอบน้อมกราบนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะในพระธรรมวินัยของเจ้าค่ะ🙏🙏🙏🌻🌻🌻
ขอนอบน้อมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์และท่านภันเตทุกรูปแห่งวัดนาป่าพงในรัตนะ๕เปิดธรรมที่ถูกปิดเจ้าค่ะสาธุ สาธุ สาธุค่ะ🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙏🙏🙏🌻🌻🌻

Reply
บัณฑิต ธาตุอินจันทร์ 30/08/2021 - 02:26

ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน
เลื่อมใสในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว
สาธุ

Reply
Amphai Moser-Donseechan 30/08/2021 - 02:26

สาธุสาธุค่ะ

Reply
Tik Visesombud 30/08/2021 - 02:26

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Reply
gee kang 30/08/2021 - 02:26

จินตลักษ์กราบนมัสการสาธุๆๆเจ้าค่ะ

Reply
viengkeo saysamone 30/08/2021 - 02:26

Sathu sathu sathu

Reply
Nawongtip 30/08/2021 - 02:26

แจ่มแจ้งคับ

Reply
enne889 30/08/2021 - 02:26

สาธุค่ะ

Reply
Sherman&Napatsorn Houston 30/08/2021 - 02:26

ขอกราบแทบเท้ามนัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล พระอริยเจ้าผู้เป็นหนึ่งในรัตนะ 5 แก้วห้าประการ ที่หายากได้ที่สุดในโลก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง มีพระคุณอย่างสูงต่อมหาชน ที่ได้เปิดธรรมที่ถูกปิด ให้โอกาสพวกเหล่าปุถุชนที่ยังไม่เคยสดับคำของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่ได้สดับ และได้ให้ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมไปสั่งสมสุตตะ พึ่งตนพึ่งธรรมประพฤติธรรม สมควรแก่ธรรม ประพฤติชอบ ปฎิบัติชอบ และหยั่งลงมั่นต่อตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว ให้ได้ก้าวพ้นจากอบาย ทุคติ วินิบาต นรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย สาธุ!

Reply
Phawini Inta 30/08/2021 - 02:26

🙏🙏🙏นมัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสตถิผโลผู้มีอุปการะมากเปิดธรรมที่ถูกปิดเป็นรัตนะ5ที่หาได้ยากในโลก,บอกทางให้กับคนหลงทางให้มีดวงตาเห็นธรรมสั่งสมสุตตะเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์พึ่งตนพึ่งธรรมและสาธุพระธรรมอันประเสริฐเจ้าค่ะ🙏🙏🙏14/7/63

Reply
Vanni Banthoeng 30/08/2021 - 02:26

สาธุสาธุสาธุค่ะ

Reply
Kayyakone Seesoulath 30/08/2021 - 02:26

ນອ້ມກຮາບອນຸໂມທນາສາທຸ🙏🙏🙏

Reply
Onchuma OnAndretto 30/08/2021 - 02:26

สาธุ 🙏น้อมกราบพระศาสดา และพระอาจารย์

Reply
กาย ก๊ง 30/08/2021 - 02:26

สาธุค่ะ

Reply
Tatsanee Kudchakorn 30/08/2021 - 02:26

น้อมกราบพระอาจารย์ กราบสาธุเจ้าค่ะ

Reply
นก กนกวรรณ 30/08/2021 - 02:26

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Reply
ลิขิต ศิริ 30/08/2021 - 02:26

กราบนมัสการพระอาจารย์ผู้มีอุปการะมากเจ้าคะสาธุ สาธุ สาธุ

Reply

Leave a Comment