Home » ทฤษฏีใหม่ "30 30 30 10" | แนวทางพระราชดำริ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ 30 30 30 10 เศรษฐกิจ พอ เพียง

ทฤษฏีใหม่ "30 30 30 10" | แนวทางพระราชดำริ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ 30 30 30 10 เศรษฐกิจ พอ เพียง

by Ngoc Huong

ทฤษฏีใหม่ "30 30 30 10" | แนวทางพระราชดำริ | ข่าวทั่วไปรายวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 30 30 30 10 เศรษฐกิจ พอ เพียง หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://shinbroadband.com/ การกระทำ

READ  คนลาวคิดยังไงกับพระราชดําริไร้พรมแดนในลาว...? | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ พระราชดําริ

ทฤษฏีใหม่ "30 30 30 10" | แนวทางพระราชดำริ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง30 30 30 10 เศรษฐกิจ พอ เพียง

ทฤษฏีใหม่ "30 30 30 10" | แนวทางพระราชดำริ

ทฤษฏีใหม่ "30 30 30 10" | แนวทางพระราชดำริ


30 30 30 10 เศรษฐกิจ พอ เพียง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรพื้นที่ที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม ทฤษฎีเบื้องต้นใหม่ #พระราชดำริ ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 น. ซึ่งหมายถึงส่วนแรกประมาณ 30% เพื่อขุดบ่อเก็บ น้ำสำหรับเก็บน้ำฝนในฤดูฝน และ ใช้เสริมการปลูกในฤดูแล้ง รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่างๆ พื้นที่ที่สองประมาณ 30% คือการปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันเพียงพอสำหรับครอบครัวตลอดทั้งปีเพื่อลดต้นทุนและพึ่งพาตนเองได้ พื้นที่ที่สามประมาณ 30% คือการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร เป็นต้น สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน . ถ้ากินเหลือจะขาย พื้นที่ที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และบ้านอื่นๆ หลักการและแนวทาง 1. คือ #ระบบการผลิตแบบพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับเศรษฐกิจก่อน ชุมชนต้องมีความสามัคคี ร่วมมือช่วยเหลือกันตามประเพณี “หลงแขก” เพื่อลดรายจ่าย 2. เนื่องจากข้าวเป็นปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนต้องบริโภค จึงประมาณการว่าครอบครัวหนึ่งทำนาบนพื้นที่ 5 ไร่ จึงจะมีข้าวพอกินได้ ตลอดปีโดยไม่ต้องซื้อแพงเพื่อให้ยึดหลักพึ่งตนเองอย่างเสรีหรือฤดูฝนทิ้งระยะให้เพียงพอจึงจำเป็นต้องกันดินส่วนหนึ่งเพื่อขุดบ่อน้ำ หลักการคือต้องมี มีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกตลอดทั้งปี โดยมีพระราชดำริเป็นแนวทางว่าจะต้องใช้น้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อการปลูก 1 ไร่โดยประมาณ ดังนั้นเมื่อทำนา 5 ไร่ และปลูกพืชไร่หรือไม้ผลจำนวน 5 ไร่ (รวมเป็น 10 ไร่) จะต้องมีน้ำ 10,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อปี. ดังนั้น หากมีพื้นที่ 15 ไร่ จึงมีสูตรคร่าวๆ ที่แต่ละแปลงประกอบด้วย – นาข้าว 5 ไร่ – พืชสวน 5 ไร่ – บ่อน้ำ 3 ไร่ ลึก 4 เมตร ความจุประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับน้ำสำรอง สำหรับใช้ในฤดูแล้ง – ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 2 ไร่ รวม 15 ไร่ 4. การจัดสรรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

READ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 2 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ การ แบ่ง พื้นที่ เศรษฐกิจ พอ เพียง
READ  7 ขั้นตอนการทำนา | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ การทํานามีกี่ประเภท

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ shinbroadband.com
แบ่งปันที่นี่

#ทฤษฏใหม #quot30 #10quot #แนวทางพระราชดำร.

การศึกษา,โปรแกรม,แอพพลีเคชั่น,program,application,Pinztv,IT,ชอบช่วยแชร์,การจัดสรรพื้นที่,ที่ทำกิน,ทฤษฏีใหม่,ทฤษฏีใหม่ขั้นต้น,ที่อยู่อาศัยและ ที่ทำกิน,30 30 30 10,30303010,เศรษฐกิจพอเพียง,ปรัชญา,พ่อหลวง,ในหลวง,พระราชดำริ,แนวพระราชดำริ,การแบ่งพื้นที่.

ทฤษฏีใหม่ "30 30 30 10" | แนวทางพระราชดำริ.

30 30 30 10 เศรษฐกิจ พอ เพียง.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ 30 30 30 10 เศรษฐกิจ พอ เพียง ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

You may also like

Leave a Comment