ตัวอย่างประกอบความเข้าใจสำหรับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ TFRS for NPAEs | รายชื่อผู้ทําบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจสำหรับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ TFRS for NPAEs


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

📣มาเรียนรู้และสร้างความเข้าใจตัวอย่างประกอบความเข้าใจสำหรับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ TFRS for NPAEs เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เกี่ยวกับการวัดมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับกิจการ NPAEs ได้มีทางเลือกที่สามารถปฏิบัติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
📌 โดย…รศ. ดร.กนกพร นาคทับที
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
ประธานคณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้

See also  4 ภาวะแทรกซ้อนโรคไมเกรน ที่อาจทำให้คุณพิการ | โรค ไมเกรน ภาษา อังกฤษ

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจสำหรับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ TFRS for NPAEs

พระราชบัญญัติการบัญชี พ ศ 2543


พระราชบัญญัติการบัญชี พ ศ 2543

สภาวิชาชีพบัญชีสนับสนุน Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด


ปัจจุบัน Accounting Software มีหลากหลายส่วนมากเป็นการใช้งานเฉพาะในส่วนของผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการที่เป็น SMEs การทำงานเป็นแบบไม่ Real Time เนื่องจากการทำงานของผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี จะทำหลังจากเหตุการณ์สิ้นสุดนานแล้ว และประกอบกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่ได้ใช้งบการเงินที่ปิดประจำปีให้เป็นประโยชน์เพื่อการบริหารกิจการเพียงแต่นำไปใช้เพื่อการเสียภาษีเท่านั้น
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมีส่วนในการพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล ขนาด Micro Small Medium ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำบัญชีให้เข้าสู่ระบบบัญชีเดียว จึงจัดให้มีโครงการ สนับสนุน Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดขึ้น
โดยออกตราสัญลักษณ์รับรอง ให้แก่ผู้ผลิต Cloud Accounting Software ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด เพื่อนำเสนอให้เป็นทางเลือกแก่ ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชีได้นำไปใช้ในกิจการ ฟรี เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อทดลองใช้ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกรายการทางบัญชี ให้เป็นแบบ Real Time สามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์กับกิจการได้อย่างแท้จริง ดังนั้นผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 โดยคลิก https://forms.gle/B8jc5GEBGTan4MHs6
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 685 2577, 2579 หรือ [email protected] และ [email protected]

See also  รายการ ตอบโจทย์ SME 08/10/56 02 | บริษัท ข้อมูล เครดิต แห่ง ชาติ จํา กัด

สภาวิชาชีพบัญชีสนับสนุน Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

Forensic Accounting Series “กระบวนการบัญชีนิติวิทยา : แนวทางการพัฒนาสายงานวิชาชีพบัญชีในอนาคต”


การเสวนา โครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Series) หัวข้อ “กระบวนการบัญชีนิติวิทยา : แนวทางการพัฒนาสายงานวิชาชีพบัญชีในอนาคต”
.
📅 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
🕒 เวลา 09.00 – 12.00 น.
.
ผู้ร่วมเสวนา
👉ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
คณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริตการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายสภาวิชาชีพบัญชี
👉คุณวรพงษ์ สุธานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักบริหารความเสี่ยง เครือเจริญโภคภัณฑ์
.
📌ไม่ว่าจะดูสดหรือดูย้อนหลังสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ดังนี้
.
📍ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการ ประเภทกิจกรรม 2 : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
.
📍ผู้ทำบัญชี สามารถนับชั่วโมง CPD กิจกรรมอื่น (ตามมาตรการช่วยเหลือด้านชั่วโมง CPD ช่วงสถานการณ์ Covid19 จากประกาศผ่อนปรนล่าสุด ที่ 24/2564 https://bit.ly/3jRZJ2p) ประเภทกิจกรรม 2 : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง

See also  (19 ก.ค.63/ช่วงบ่าย) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) | คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561 | UPDATE ข่าว เกี่ยวกับ ธีม การวิจัย

Forensic Accounting Series  “กระบวนการบัญชีนิติวิทยา : แนวทางการพัฒนาสายงานวิชาชีพบัญชีในอนาคต”

ผู้ทำบัญชี กับ ผู้สอบบัญชี ใช่คนเดียวกันหรือไม่นะ?


ผู้ทำบัญชี กับ ผู้สอบบัญชี ใช่คนเดียวกันหรือไม่นะ?

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆStudy

Leave a Reply

Your email address will not be published.