#จิตดวงสุดท้าย พระอาจารย์ราวี จารุธัมโม | เย ธัมมา

#จิตดวงสุดท้าย พระอาจารย์ราวี จารุธัมโม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

พระอาจารย์ราวี จารุธัมโม
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
แสดงธรรมเมื่อวันที่10 ธันวาคม 2559

#จิตดวงสุดท้าย พระอาจารย์ราวี จารุธัมโม

มาติกา- กุสะลา ธัมมา -1-ฝึกหัดสวดพระอภิธรรมมาติกา-บังสุกุล


(ไม่มีโฆษณา ปิดสร้างรายได้ ใชัเป็นสื่อการสอนเท่าน้ัน)21
บทสวด ธัมมะสังคิณีมาติกา
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ
สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ
เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ฯ
วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะธัมมา ฯ
อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมาอะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา ฯ
สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ฯ
สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา อะวิตักกาวิจารา ธัมมา ฯ
ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขา สะหะคะตา ธัมมา ฯ
ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ
นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฯ ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ
ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฯ
อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา
เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา ฯ
เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมาฯ
ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา ฯ
ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา อัปปะ
มาณารัมมะณา ธัมมา ฯ หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา ฯ
มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา ธัมมา ฯ
มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติโน ธัมมา ฯ
อุปปันนา ธัมมา อะนุปปันนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา ฯ
อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา ฯ
อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา ฯ
อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมาฯ
อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา ฯ
สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา ฯ

See also  บุกตลาด “ส่งออกจีน” และ “นักท่องเที่ยวจีน” โดยไม่ผ่านคนกลาง ได้หรือไม่ | บุกตลาดจีนและส่งออกจีน EP14 | ส่ง ออก ผล ไม้ ไป ต่าง ประเทศ

พระมะหาปัฏฐาน
เหตุปัจจะโย อารัมมะณะปัจจะโย อะธิปะติปัจจะโย อะนันตะระปัจจะโย
สะมะนันตะระปัจจะโย สะหะชาตะปัจจะโย อัญญะมัญญะปัจจะโย นิสสะยะปัจจะโย
อุปะนิสสะยะปัจจะโย ปุเรชาตะปัจจะโย ปัจฉาชาตะปัจจะโย อาเสวะนะปัจจะโย
กัมมะปัจจะโย วิปากะปัจจะโย อาหาระปัจจะโย อินท๎ริยะปัจจะโย
ฌานะปัจจะโย มัคคะปัจจะโย สัมปะยุตตะปัจจะโย วิปปะยุตตะปัจจะโย
อัตถิปัจจะโย นัตถิปัจจะโย วิคะตะปัจจะโย อะวิคะตะปัจจะโย ฯ

See also  13 ไอเดียของตกแต่งวันคริสต์มาสรุ่นจิ๋ว | ของ ประดับ ต้น ค ริ สมาส

บังสุกุลตาย
อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโม
อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ
สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ มะริงสุ จะ มะริสสะเร
ตะเถวาหัง มะริสสามิ นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย ฯ
บังสุกุลเป็น
อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ
ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง

มาติกา- กุสะลา ธัมมา -1-ฝึกหัดสวดพระอภิธรรมมาติกา-บังสุกุล

พระคาถาเยธัมมาฯ : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ FB Live ครั้งที่ 84 14/7/2564


พระคาถาเยธัมมา : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ FB Live ครั้งที่ 84 14/7/2564
ชมคลิปเต็ม https://fb.watch/7UEuNaYsCD/
สารบัญ
00:00 เริ่มต้น
0:54 คาถาเยธัมมา หัวใจของพระพุทธศาสนา
7:04 อดีตชาติพระสารีบุตร
12:40 เปรียบเทียบธรรมะกับไฟไหม้
15:20 แยกจิตกับความคิด
20:08 มรรคมีองค์8ดับทุกข์ได้อย่างไร
21:20 วิชาโค้ช
24:25 Reframing
33:40 ทุกเรื่องเป็นแบบฝึกหัดพาเข้านิพพาน
38:58 1+1 เท่ากับเท่าไหร่
42:50 ทุกข์ให้ดับที่ใจ
47:14 ยุทธศาสตร์กิเลส
54:38 ตีกอล์ฟเป็นการฝึกกสิณ
56:26 หัวใจติดแอร์
58:33 อะไรเป็นเชื้อเพลิงทำให้ใจกระเพื่อม
1:00:49 อธิบายสัญญา
1:03:42 Indicator ที่บ่งชี้ว่าสิ่งที่สั่งสมในอดีตชาติได้ต่อยอดแล้ว
1:11:02 คนที่บรรลุในขั้นแรกทำไมถึงระลึกชาติได้ก่อน
1:14:04 ประโยชน์ของการสวดเตชะสุเนมะภูจะนาวิเว
1:16:43 คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า
1:19:43 โอปนยิโก
1:21:20 ยิ่งมีเหตุผลมากยิ่งทะเลาะกัน
1:28:18 ทุกอย่างเกิดแต่กรรมเก่าจริงหรือ
👍อย่าลืมติดตาม Subscribe YouTube Channel :
ช่อง : วรภัทร์ ภู่เจริญ
https://www.youtube.com/channel/UC029s_27krTRmONbc1r37xA
ช่อง : วรภัทร์ แชนแนล
https://www.youtube.com/channel/UClK760yl86uXqmbAXBKyvEg
👍ติดตาม Facebook Page :
วรภัทร์ ภู่เจริญ
https://facebook.com/woraphatFC
จุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืด
BojjhangaFoundation
FacilitatorAcademy

See also  เล่น FiveM - แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ (Familie City) | อยาก เป็น ตัวแทน จํา หน่าย สินค้า จาก ต่าง ประเท

พระคาถาเยธัมมาฯ : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ FB Live ครั้งที่ 84   14/7/2564

พระคาถาเยธัมมา | จิตตวิเวก


“ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด
พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุ และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น
พระมหาสมณะ มีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้”
ธรรมะนี้นั้น เมื่อมาถึงหูของเราแล้ว จะเข้าสู่จิตใจของเราได้ไหม อยู่ที่จิตของเรามีความวิเวกหรือไม่ เพราะคนส่วนใหญ่ถ้าเผลอเพลินไป ที่ไม่ใช่แค่ความพอใจแต่ความโกรธความไม่พอใจด้วย จึงเห็นแต่ความดำรงอยู่ของมันด้านเดียว ไม่เห็นเหตุและความดับ
แต่ “อะไรก็ตามที่มีเหตุเกิด ถ้าเหตุเกิด มันก็เกิด ถ้าเหตุดับ มันก็ดับ ไม่ใช่มีอยู่ดำรงอยู่ เท่านั้น” จะเข้าใจได้ ในทีนี้จึงเริ่มด้วยการตั้งสติตามกระบวนการของพุทธานุสสติ “จะไม่เพลิน แต่เห็นตามความเป็นจริง จะทำให้เราปล่อยวาง ละความยึดถือในจิตใจของเราได้

[00:00] เริ่ม
[01:05] จิตตวิเวก “พระคาถาเยธัมมา”
[03:44] ปฏิบัติภาวนา | เจริญพุทธานุสสติ
[09:07] แม้สติก็เป็นเหตุเป็นผล
[25:52] เหตุเกิด เหตุดับ
[39:23] ฝึกปรุงแต่งความคิด
[44:07] พิจารณาใคร่ครวญตามพระคาถาเยธัมมา

Podcast:
https://donhaisok.fm/2m
เข้าใจทำ​​​​​ วัดป่าดอนหายโศก​​​​​ พระมหาไพบูลย์อภิปุณฺโณ
❝ เข้าใจทำ (ธรรม) ❞ ตอนใหม่ทุกวันอังคาร
โดย พระมหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ
วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ทุกวันเวลา 05.0006.00 น.
AM 891/837
กรุงเทพฯ FM 92.5
เชียงใหม่ FM 98
อุดรธานี FM 93.75
และติดตามย้อนหลังได้ทาง www.donhaisok.fm
และช่องทาง Podcast ต่อไปนี้
Apple Podcast: https://apple.co/3nkKT3R
Google Podcast: https://bit.ly/3a6R9bA
Pod Bean: https://bit.ly/3gM8UhA
Spotify: https://spoti.fi/3r0azVk
Youtube: https://bit.ly/2LDiDLK

พระคาถาเยธัมมา | จิตตวิเวก

คาถา เย ธฺมมา คืออะไร ทำไมชาวพุทธจึงจำเป็นต้องรู้


คาถานี้มีความสำคัญอย่างไรต่อพุทธศาสนิกชนหรือผู้นับถือศาสนาอื่น

คาถา เย ธฺมมา คืออะไร  ทำไมชาวพุทธจึงจำเป็นต้องรู้

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *