จปร 67 หลังพิธีสวนสนาม พี่ๆร่วมแสดงความยินดี กับน้องๆ | เรืออากาศโท

จปร 67 หลังพิธีสวนสนาม พี่ๆร่วมแสดงความยินดี กับน้องๆ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

580805 พิธีที่ศักสิทธิ์และน่าภูมิใจระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

จปร 67 หลังพิธีสวนสนาม พี่ๆร่วมแสดงความยินดี กับน้องๆ

เรือหางยาวอ่าวปอ (ชมรมเรือบินทางทะเล)


เรือหางยาวอ่าวปอ (ชมรมเรือบินทางทะเล)

มาร์ชนายเรืออากาศ – Royal Thai Air Force Academy March (รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช)


มาร์ชนายเรืออากาศ
Royal Thai Air Force Academy March
คำร้อง : สมศักดิ์ เทพานนท์ และเล็ก โตปาน ( ธาตรี )
ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน
เรียบเรียง : ไม่ทราบผู้เรียบเรียง
ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ปีที่แต่ง : ไม่ทราบปีที่แต่ง
(หมู่ ญ.) ก้องกังวาลผ่านฟ้ามาหวีดหวิว
ดังนกบินเหินลิ่วปลิวฟ้า
นั่นคือเงาเป้าหมายกรายยั่วท้า
เราทุกคนเหิมกล้าปองมั่น
(หมู่ ช.) ปลุกดวงใจห้าวฮึก คราศึกษา
ยากเข็ญเราตั้งตา เพียรหมั่น
(พร้อม) ในเครื่องแบบสีเทานี้ พวกเราภูมิจิตทุกวัน
ฟากฟ้าไกลนั่น สวรรค์ในใจ
(หมู่ ช.) นักเรียนนายเรืออากาศ
มุ่งเป็นรั้วชาติขวัญชาวไทย
พร้อมเอาชีวิตพลีให้
ไม่เคยหวั่นไหวใจหาญกล้า
(หมู่ ญ.) นักเรียนนายเรืออากาศ
มุ่งเป็นรั้วชาติล้อมนภา
ฟ้าคือแดนเราภายหน้า
จะครองป้องฟ้าอันกว้างไกล
(หมู่ ญ.) สามัคคีมั่น
พวกเราร่วมชีวัน สีเทาเดียวกันมั่นใจ
รักชาติยิ่งใหญ่
ศาสนานบไหว้ มั่นไว้ในธรรม์
(หมู่ ช.) ภักดีร่มเกล้า เทิดพระปิ่นไทยเรา
พร้อมเอาชีวีป้องกัน
สาบานไว้มั่นเขตอาณาสีฟ้านั้น
เราป้องกันทั้งสิ้น
(หมู่ ช.) ก้องกังวาลผ่านฟ้ามาหวีดหวิว
ดังนกบินเหินลิ่วปลิวฟ้า
นั่นคือเงาเป้าหมายกรายยั่วท้า
เราทุกคนเหิมกล้าปองมั่น
(หมู่ ญ.) ปลุกดวงใจห้าวฮึก คราศึกษา
ยากเข็ญเราตั้งตา เพียรหมั่น
(พร้อม) ในเครื่องแบบสีเทานี้ พวกเราภูมิจิตทุกวัน
ฟากฟ้าไกลนั่น สวรรค์ในใจ
(หมู่ ช.) นักเรียนนายเรืออากาศ
มุ่งเป็นรั้วชาติขวัญชาวไทย
พร้อมเอาชีวิตพลีให้
ไม่เคยหวั่นไหวใจหาญกล้า
(พร้อม) นักเรียนนายเรืออากาศ
มุ่งเป็นรั้วชาติล้อมนภา
ฟ้าคือแดนเราภายหน้า
จะครองป้องฟ้าอันกว้างไกล
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตั้งอยู่ ณ 171/1 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศไทย มีหน้าที่อำนวยการศึกษา ฝึกอบรม และปกครองนักเรียนนายเรืออากาศ เสนอแนะหลักสูตร และกำหนดแนวการสอน โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศฯ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ บังคับบัญชาการดำเนินการศึกษาวิชาการและการทหาร รวมทั้งการฝึกฝน ด้านทฤษฎี และปฏิบัติ โดยยึดถือตามระเบียบวินัยที่ได้ บัญญัติไว้ดำเนินการฝึกฝน ระเบียบประเพณี มารยาท จริยธรรม ความเป็นผู้นำ และพัฒนาบุคลิก ความเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ ปกครองดูแลนักเรียนนายเรืออากาศ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายเรืออากาศฯ เรียกว่า นักเรียนนายเรืออากาศ (คำย่อ นนอ.)
ก่อนปี พ.ศ. 2493 กองทัพอากาศรับบุคลากรที่ผลิตจากสถาบันการศึกษาอื่นและมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานในกองทัพอากาศ ต่อมาภารกิจและกิจการของกองทัพอากาศมีมากขึ้น ประกอบกับยังไม่มีสถาบันที่จะผลิตนายทหารสัญญาบัตรของตนเอง นอกจากนี้ ทางกองทัพอากาศต้องการนายทหารที่มีความรู้เฉพาะสาขาวิชามากกว่าด้านความรู้ทั่วไป จึงได้เตรียมการเริ่มตั้ง \”โรงเรียนนายเรืออากาศ\” เพื่อผลิตนายทหารหลักให้กับกองทัพอากาศ แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดประกอบกับปัญหาบางประการจึง ทำให้การก่อตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศต้องล่าช้าออกไปนานนับทศวรรษ
พ.ศ. 2493 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้เสนอเสนาธิการทหารอากาศว่า นายทหารของกองทัพอากาศนั้น ควรที่จะได้รับการศึกษา และการฝึกฝนตลอดระยะเวลาที่รับราชการอยู่ในกองทัพอากาศ และในปีต่อมา เสนาธิการทหารอากาศได้มีคำสั่งให้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเตรียมโครงการเพื่อเปิดโรงเรียนนายเรืออากาศโดยละเอียด
โครงการจัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศได้รับนโยบายและความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น จึงเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐบาล คณะรัฐมนตรีได้ประชุมลงมติอนุมัติเมื่อ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 แต่ยังไม่พร้อมที่จะทำการเปิดสอนได้
ต่อจากนั้นได้ทำการคัดเลือกนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นแรก จำนวน 30 นาย และได้เข้ามารายงานตัวเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 โดยใช้ตึกเหลือง (กรมสวัสดิการทหารอากาศในปัจจุบัน) ซึ่งนายพลโตโจ้ได้สร้างไว้เพื่อบัญชาการรบในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาเป็นอาคารเรียนชั่วคราว และได้จัดให้มีพิธีเปิดโรงเรียนขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 จึงได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ
5 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกองบัญชาการ ซึ่งเป็นอาคารหลังแรก ณ ที่ตั้งปัจจุบันบนถนนพหลโยธิน ตรงข้ามกองบัญชาการทหารอากาศ และเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2506 จึงได้มีพิธีเปิดอาคาร และย้ายมาดำเนินการที่แห่งนี้อย่างเป็นทางการ
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า \”โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช\” ในโอกาสเฉลิมฉลอง 60 ปีของโรงเรียนนายเรืออากาศ
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A

See also  ห้องแนะแนว EP 1 ‐ จบบัญชีทำงานอะไรได้บ้าง? | ทํา งาน ธนาคาร เรียน อะไร
See also  อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ | นาวาโท เงินเดือนเท่าไหร่

มาร์ชนายเรืออากาศ - Royal Thai Air Force Academy March (รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช)

See also  ✨บัญชี มศว มันปังยังไงนะ?,ไม่เก่งคณิตก็เรียนได้!!! | เม้ามอย+รีวิวคณะ 🔥 | ม ศว คณะ วิทยาศาสตร์ | การสังเคราะห์ หัวข้อ เกี่ยวข้อง เนื้อหา การวิจัย

ส่องเงินเดือน \”สิงโต เดอะสตาร์\” ตำแหน่งเรืออากาศโท ได้รับเท่านี้?


ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้ง สำหรับอดีตนัดร้องดัง ‘สิงโต เดอะสตาร์’ หรือ \”สิงโต สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล\” ที่ตอนนี้หันหลังให้วงการบันเทิงเข้ารับราชทหารอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ และเพิ่งได้ประดับยศ \”เรืออากาศโท\” ไปหมาดๆ
เกี่ยวกับเรื่องนี้เว็บไซต์กรมพระธรรมนูญ ซึ่งเผยแพร่พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ระบุว่า นายทหารสัญญาบัตรยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึงร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.1 ซึ่งตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ระบุว่า เงินเดือนระดับ น.1 อยู่ที่ 6,47038,750 บาท
นอกจากนี้ สิงโต ยังได้เปิดใจผ่าน ไนน์เอ็นเตอร์เทน ว่าเร็วๆ นี้ เตรียมมีผลงานเพลงใหม่ที่แปลกจากเดิม เป็นแนวซีรีส์วาย ส่วนเรื่องของหัวใจ เจ้าตัว รับความรักไม่จำกัดเพศ ขอแค่เป็นคนดีก็พอ แต่สถานะหัวใจตอนนี้ยังว่างอยู่

ส่องเงินเดือน \

“สิงโต เดอะสตาร์” ติดยศเรืออากาศโท เงินเดือนสูงไม่ธรรมดา


“สิงโต เดอะสตาร์” ติดยศเรืออากาศโท เงินเดือนสูงไม่ธรรมดา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:
https://www.tnews.co.th/entertainment/549874/สิงโตเดอะสตาร์ติดยศเรืออากาศโทเงินเดือนสูงไม่ธรรมดา
ข่าวเด่นข่าวเด็ด ข่าวเด็ด ข่าวเด่น

“สิงโต เดอะสตาร์” ติดยศเรืออากาศโท เงินเดือนสูงไม่ธรรมดา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Study

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *