ค่าใช้จ่ายในการโอนโฉนดที่ดิน | รวมความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ | ภาษี มรดก คือ

ค่าใช้จ่ายในการโอนโฉนดที่ดิน | รวมความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการโอนโฉนดที่ดิน ต้องเสียกี่เปอร์เซ็น
การจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องมีการโอนในสำนักงานที่ดิน ซึ่งจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการโอน อันได้แก่
1.ค่าธรรมเนียมการโอน 2%
2.ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือ ค่าธุรกิจเฉพาะ 3.3%
โดยจะเข้าเงื่อนไข 0.5% ดังนี้
มีชื่อในการถือครองหลังโฉนดที่ดิน ครบ 5ปี หรือมากกว่า
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครบ 1ปี
3.ภาษีรายได้ หัก ณ ที่จ่าย อัตราก้าวหน้า 22.5% คิดจากราคาประเมินกรมที่ดิน
ฟังคลิปอสังหาริมทรัพย์กับ ASUNGHAReview แล้วมาแสดงความคิดเห็นกันครับ

ค่าใช้จ่ายในการโอนโฉนดที่ดิน | รวมความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์

คลิปรวมเรื่อง X (จริง ๆ นะ) | Point of View


อ้างอิง
Ambrosino, B. (2014, December 14). The X in Xmas literally means Christ. Here’s the history behind it. Vox. https://www.vox.com/2014/12/14/7374401/jesusxmaschristmas
Before X Was X: The Dark Horse Story Of The 24th Letter. (2021, January 19). Dictionary.Com. https://www.dictionary.com/e/letterx/
Burton, A. (2018, June 13). Why does tech love the letter X? The Outline. https://theoutline.com/post/4919/xwhydoestechlovetheletterx
Cajori, F. (1919). HOW X CAME TO STAND FOR UNKNOWN QUANTITY. School Science and Mathematics, 19(8), 698–699. https://doi.org/10.1111/j.19498594.1919.tb07713.x
Chandra. (2008, April 9). Where does the “X” in “Xray” come from?
Chandra XRay Observatory: NASA’s Flagship Mission for XRay Astronomy. https://chandra.harvard.edu/blog/node/62
Davis, L. (2015, December 16). Why Do We Use The Letter X To Represent The Unknown? Gizmodo. https://gizmodo.com/whydoweusetheletterxtorepresenttheunknown1588933259
Does the Letter Still Rate?; Porn Has The X; Let’s Use An A. (1990, August 5). The New York Times. https://www.nytimes.com/1990/08/05/arts/doestheletterstillratepornhasthexletsuseana.html
Internet agency nixes ‘.xxx’ Web addresses. (2006, May 11). NBC News. https://www.nbcnews.com/id/wbna12728784
Lagarde, P. (1884–1991). Mittheilungen (Vol. 1). Goettingen, Dieterichsche Sovtiments buchhandlung.

See also  ดินแดนที่ไร้ประเทศที่สุดท้่ายบนโลกนี้ - Mystery World | โลกนี้มีกี่ทวีป

ติดต่องาน : [email protected] (งานเท่านั้น)
ทางไปซื้อสติกเกอร์ line http://line.me/S/sticker/1193089 และ https://line.me/S/sticker/1530409
ทางไปซื้อ วรรณคดีไทยไดเจสต์ https://godaypoets.com/product/thaidigestlimitededition/
ติดตามคลิปอื่นๆ ที่ http://www.youtube.com/c/PointofView
ติดตามผลงานอื่นๆได้ที่
https://www.facebook.com/pointoofview/
tiktok @pointoofview
หรือ
IG Point_of_view_th

00:00 ทำไมเล่า
00:44 ที่มาของตัว X
03:22 การใช้ตัว X
11:24 ทำไมต้องหนัง X
PointofView

คลิปรวมเรื่อง X (จริง ๆ นะ)  | Point of View

[How to] คำนวณภาษี คลิปเดียวจบ! | Point of View x KBank


See also  งานเข้า CUT ด่วน | โชว์รูม โชว์ฮา | บริษัทฮาไม่จำกัด (มหาชน) | EP.112 | 25 ม.ค. 63 | กิจการ บริษัท จํา กัด

โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี https://www.kasikornasset.com/Pages/CalTax.html
ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมและข้อมูลโปรโมชันได้ที่ https://kbank.co/31mypm3
รายละเอียดและหนังสือชี้ชวน กองทุน KSTARSSF https://www.kasikornasset.com/th/mutualfund/fundtemplate/Pages/KSTARSSF.aspx
รายละเอียดและหนังสือชี้ชวน กองทุน KCHANGESSF https://www.kasikornasset.com/th/mutualfund/fundtemplate/Pages/KCHANGESSF.aspx
อ้างอิง
A Brief History of Taxation. (2020, January 22). Northeastern University D’AmoreMcKim School of Business. Retrieved November 24, 2021, from https://onlinebusiness.northeastern.edu/blog/abriefhistoryoftaxation/
A short history of TAXATION. (2017, July 5). New Internationalist. Retrieved November 24, 2021, from https://newint.org/features/2008/10/01/taxhistory
ลดหย่อนภาษีกับกองทุน SSF / RMF ธนาคารกสิกรไทย. (n.d.). Kasikorn Asset Management. Retrieved November 24, 2021, from https://www.kasikornasset.com/Pages/TaxSaving.html
สัมภาษณ์, กรมสรรพากร, 28 ตุลาคม 2021.

ติดต่องาน : [email protected] (งานเท่านั้น)
ทางไปซื้อสติกเกอร์ line http://line.me/S/sticker/1193089 และ https://line.me/S/sticker/1530409
ทางไปซื้อ วรรณคดีไทยไดเจสต์ https://godaypoets.com/product/thaidigestlimitededition/
ติดตามคลิปอื่นๆ ที่ http://www.youtube.com/c/PointofView
ติดตามผลงานอื่นๆได้ที่
https://www.facebook.com/pointoofview/
tiktok @pointoofview
หรือ
IG Point_of_view_th
PointofView

[How to] คำนวณภาษี คลิปเดียวจบ! | Point of View x KBank

ภาษีมรดกยุค คสช.เกิดได้หรือไม่?


Business Talk : ภาษีมรดกยุค คสช.เกิดได้หรือไม่? ประเทศไทยถึงเวลาที่จะมีภาษีมรดกหรือยัง และใครจะได้ใครจะเสีย \”NOW26\” 29957
­
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews
google+ : https://plus.google.com/+Now26Tv
youtube : http://www.youtube.com/user/NOWTV26

ภาษีมรดกยุค คสช.เกิดได้หรือไม่?

การวางแผนภาษีมรดก | ชินภัทร วิสุทธิแพทย์


TAX TANK TV | การวางแผนภาษีมรดก
การวางแผนภาษีมรดก สืบเนื่องจากที่ผ่านมาหลายเดือนและต่อจากนี้ไป ผมได้รับเชิญให้ไปบรรยายและพูดให้ลูกค้าธนาคารฟังไม่น้อยกว่า 5 แห่ง รวมทั้งลูกค้าบริษัทประกันชีวิตอีกไม่น้อยกว่า 34 แห่ง เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนภาษีมรดก ประเด็นที่น่าสนใจคือว่า ทำไมธนาคารและบริษัทประกันชีวิตจึงให้ความสำคัญกับเรื่องการวางแผนภาษีมรดก แล้วยังนำไปจัดสัมมนาให้กับลูกค้าฟัง ทั้งที่กฎหมายภาษีมรดกเริ่มใช้บังคับมาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา จนปีนี้ 2561 ซึ่งผ่านมา 2 ปีแล้ว เร็ว ๆ นี้ ผมจะมีบรรยายให้กับบริษัทประกันชีวิตรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก โดยจะบรรยายให้กับตัวแทนประกันชีวิตระดับผู้บริหาร ประมาณเกือบ 100 คน ในลักษณะของ In House Training เป็นเวลา 1 วันเต็ม ไม่ใช่ Public Seminar โดยจะปูพื้นเรื่องกฎหมายครอบครัว ว่าจดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรสผลเป็นอย่างไร หย่าแล้วเป็นอย่างไร ก่อนจดทะเบียนสมรส มีสัญญาก่อนสมรสที่เรียกว่า “Prenuptial Contract” หรือไม่อย่างไร และมี Case Study อะไรบ้างที่เกี่ยวกับ Prenuptial Contract ในเมืองไทยหรือไม่ จากกฎหมายครอบครัว ก็จะต่อไปที่กฎหมายมรดก ซึ่งจะอธิบายเรื่องพินัยกรรม ทายาทโดยธรรม (โดยธรรมชาติ) คือ ไม่มีพินัยกรรม อธิบายถึง Case ต่าง ๆ ของการทำพินัยกรรม และจะพูดเรื่อง Living View ที่เรียกว่า “บันทึกการไม่ยอมรับการรักษาทางการแพทย์” บางทีเค้าเรียกว่า “การุณยฆาต” หรือ “Unplug” คือ ปล่อยให้จากไปอย่างสบายไม่ต้องทรมาณ แล้วถึงจะอธิบายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องภาษีมรดก ว่าเมื่อคนเราตายลง มรดกต้องแบ่งหรือไม่ ถ้าไม่แบ่งจะเกิดอะไรขึ้น แล้วใครจะดูแล และการแบ่ง ควรแบ่งอย่างไร และจะแบ่งอย่างไรให้มรดกนั้นแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเสียภาษีน้อยที่สุด เพราะภาษีมรดกเก็บจากทรัพย์สิน 4 ประเภทคือ 1. ที่ดิน 2. เงินสดในธนาคาร 3. หลักทรัพย์หรือหุ้นทั้งในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ และ 4. ยานพาหนะ เราจะแบ่งทรัพย์มรดกประเภทไหนก่อนที่จะวางแผนภาษีมรดกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย คือ เสียให้ถูกต้องแต่เสียให้น้อยที่สุด จากนั้นมาดูเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของมรดก โดยนำวิธีคิดที่ฝรั่งใช้กันคือ การทำ Family Trust มาช่วยในการวางแผนภาษีมรดกได้อย่างไร หลังจากนั้นจึงจะไปพูดถึงเรื่องธรรมนูญครอบครัว Holding Com[any การบริหารจัดการทรัพย์มรดกที่เป็นที่ดิน บริหารอย่างไรให้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะใช้ในปี 2562 ให้เสียน้อยที่สุดและถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งเรื่องของภาษีลาภลอย และสุดท้ายจะไปพูดเรื่องการวางแผนภาษีในช่วงที่เปลี่ยนผ่านรุ่นต่อรุ่น คือ เรื่องของการนำหุ้นของบริษัทกงสีเข้าตลาดหลักทรัพย์ในรูปของ IPO หรือที่เรียกว่า Initial Public Offering และนี่คือสิ่งที่ผมจะไปพูดให้กับหลายธนาคารและหลายบริษัทประกันชีวิต…ขอบคุณครับ
ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

See also  การันตี!! ถ้าคุณทำ 10 ข้อนี้ได้ คุณ “รวย” แน่ๆ แต่จะ “เริ่ม” ช้าหรือเร็ว อยู่ที่คุณ!! | วิธี เก็บ เงิน ให้ ได้ ผล

TAX TANK TV ช่องรายการ สาระ ความรู้ กฎหมายธุรกิจ
Website : https://www.taxtanktv.com
Facebook Page : https://www.facebook.com/TaxTank

การวางแผนภาษีมรดก | ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Study

Leave a Reply

Your email address will not be published.