ครม.อนุมัติแล้ว สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เตรียมให้ออมสินปล่อยกู้ ให้กู้คนละ 300,000 บาท | คุณสมบัติ ผู้ สอบ บัญชี

ครม.อนุมัติแล้ว สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เตรียมให้ออมสินปล่อยกู้ ให้กู้คนละ 300,000 บาท


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

กู้เงิน กู้เงินออมสิน สินเชื่อธนาคาออมสิน สินเชื่อ ธนาคารออมสิน สร้างงานสร้างอาชีพ กู้เงิน กู้เงินถูกกฎหมายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ยืมเงิน สินเชื่อตามนโยบายรัฐ สินเชื่อ300,000
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงิน 1,500 ล้านบาท เพื่อให้ธนาคารออมสินปล่อยกู้สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
วัตถุประสงค์
ช่วยเหลือประชาชน
เป็นเงินทุนเงินเวียนในการประกอบอาชีพ
ลดการกู้เงินนอกระบบ
บรรเทาความเดือนร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
คุณสมบัติผู้กู้
1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างปูน ช่างแอร์
ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และคนที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวย ตัดผม
ค้าขายออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม
จากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือเป็นเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตามประเภทอาชีพ หรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวแล้ว
2. ผู้ประกอบการขนาดย่อม คือ คนที่มีสถานที่ขายสินค้าแน่นอน เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง
โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า
สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ
3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น คนขับแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก
โดยมีใบขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่นๆตามประเภทของอาชีพ
รายละเอียดสินเชื่อ
วงเงินที่ให้กู้ไม่เกินคนละ 300,000 บาท
ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 64 30 ก.ย. 65
ระยะเวลาที่ให้กู้ไม่เกิน 5 ปี
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99% ต่อปี
ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก
ที่มา : https://web.facebook.com/ThaigovSpokesman/videos/1612285172466070
รายละเอียดทั้งหมดรับชมในคลิปได้เลยค่ะ

See also  5 ขั้นตอนทำธุรกิจตัวเองให้เป็น แฟรนไชส์ | ธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ
See also  รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ | รูป แบบ ของ องค์กร ธุรกิจ

ครม.อนุมัติแล้ว สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เตรียมให้ออมสินปล่อยกู้ ให้กู้คนละ 300,000 บาท

ครูบาบ้านโนน#95 ก็เข้า#57 ก็เข้า#งวดนี้มั่นใจตัวเดียวเน้นๆ#1 ธันวาคม 2564


ครูบาบ้านโนน#95 ก็เข้า#57 ก็เข้า#งวดนี้มั่นใจตัวเดียวเน้นๆ#1 ธันวาคม 2564

คุณสมบัติของการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี


คลิปวีดิโอนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของ สือเพื่อนำเสนอในรายวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

See also  อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ | นาวาอากาศเอก เงินเดือนเท่าไหร่

คุณสมบัติของการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

คลิปแอนิเมชัน “มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 เรื่อง หลักฐานการสอบบัญชี”


ด้วยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี โดยคณะทำงานศูนย์พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (คณะทำงาน) ได้พัฒนาสื่อให้ความรู้สำหรับกลุ่มมาตรฐานการสอบบัญชี โดยได้จัดทำเป็นคลิปแอนิเมชันเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรับชมได้สะดวกตามช่องทางต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญรับชมคลิปแอนิเมชัน “มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 เรื่อง หลักฐานการสอบบัญชี” โดยมาตรฐานฉบับนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการออกแบบ และใช้วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ และเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถได้ข้อสรุปอย่างสมเหตุุสมผลในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ทั้งนี้ ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคลิปแอนิเมชันด้านการสอบบัญชีข้างต้นได้ที่ google form ตาม Link ด้านล่าง โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการจัดทำคลิปแอนิเมชันต่อไป และเพื่อเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้สอบบัญชีมากที่สุดด้วย
แสดงความเห็นที่ https://forms.gle/ZFxenwdB6BHH6oUi7

คลิปแอนิเมชัน “มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500 เรื่อง หลักฐานการสอบบัญชี”

เส้นทางสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


เส้นทางสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆStudy

Leave a Reply

Your email address will not be published.