การแจ้งชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด | สมัครสภาวิชาชีพบัญชี

การแจ้งชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

หลังจากที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับ “การเพิ่มจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” จากเดิมอย่างน้อย 18 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย 40 ชั่วโมง เพื่อยกระดับผู้สอบบัญชีของไทยให้ได้รับการยอมรับจากสากล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องที่เป็นทางการ Verifiable CPD อย่างน้อย 20 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเดิมเพียง 2 ชั่วโมง และการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องที่ไม่เป็นทางการ Nonverifiable CPD อย่างน้อย 20 ชั่วโมง ทั้งนี้ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
จึงมีหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับขั้นตอนการแจ้งชั่วโมง CPD หลักเกณฑ์การนับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ รวมถึงหลักฐานของแต่ละประเภทกิจกรรม สภาวิชาชีพบัญชีจึงจัดทำคลิปวิดีโอสั้นๆ เพื่ออธิบาย “ขั้นตอนการแจ้งชั่วโมง CPD ผ่านระบบออนไลน์ ตอนที่ 1” และคลิปวิดีโออธิบาย “หลักเกณฑ์การนับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ และตัวอย่างหลักฐานของแต่ละประเภทกิจกรรม ตอนที่ 2” เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้สอบบัญชีมากยิ่งขึ้น…

See also  ภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด.1 ก แตกต่างกันยังไง? ต้องส่งก่อนสิ้นเดือน ก.พ. คุณทำแล้วหรือยัง | ใบแนบ ภงด.3ก

การแจ้งชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

จอม(ชวน)คุย : 3 ส.ค.63 – สภาวิชาชีพบัญชี กับ นักบัญชี ทำไมนักบัญชีทุกคนจึงต้องช่วยกันรักษา


จอม(ชวน)คุย : 3 ส.ค.63 สภาวิชาชีพบัญชี กับ นักบัญชี ทำไมนักบัญชีทุกคนจึงต้องช่วยกันรักษา

ติดตาม Content ต่างๆเกี่ยวกับบัญชีและภาษีได้ที่
Facebook : จอมโว ภาษีง่ายๆสไตล์อาจารย์จอม
https://www.facebook.com/TaxEasyJomwo/
จอมโว ภาษีง่ายๆสไตล์อาจารย์จอม อาจารย์จอม

จอม(ชวน)คุย : 3 ส.ค.63 - สภาวิชาชีพบัญชี กับ นักบัญชี ทำไมนักบัญชีทุกคนจึงต้องช่วยกันรักษา

Soft Skill Series Critical Thinking


Soft Skill Series Critical Thinking
.
วิทยากร
👉 คุณเจษฎา ธนสิทธิพันธ์
Head Of Finance LINEMAN Wongnai
👉 ดร.ศรุต วานิชพันธุ์
Director Sea Thailand
👉 คุณอภิวัฒน์ ปุญญฤทธิ์
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานสร้างความสำเร็จเพื่อลูกค้าและนวัตกรรม PacRim Group
.
ผู้ดำเนินรายการ
👉 คุณอัจฉรียา บันสิทธิ์
Master Trainer and Director of Learning Dale Carnegie, Thailand
.
สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ 1.5 ชั่วโมง
สำหรับผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง CPD กิจกรรมอื่น 1.5 ชั่วโมง
โดยเลือก : ประเภทกิจกรรม 2 : การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
ตามมาตราการช่วยเหลือฯ ให้ชั่วโมงการเข้ารับฟัง จำนวน 1.5 ชั่วโมง ทดแทนชั่วโมง CPD จำนวน 1 ชั่วโมง

See also  [MV] รอยจูบบนฝ่าเท้า - หลง ลงลาย | การคบเพื่อนของวัยรุ่น

Soft Skill Series  Critical Thinking

Code of Ethics | จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับย่อภายใน 3 นาที


สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำคลิปวิดีโอ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยได้กำหนดมาตรการป้องกัน และข้อยุติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางจรรยาบรรณหากเกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ต้องปฏิบัติงานโดยอ้างอิงจากกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และนโยบายขององค์กร
จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่านร่วมส่งต่อ เพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่านเล็งเห็นความสำคัญต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อ คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th

See also  ◣สอนเสริม◢ 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 ผลิตภาค 2/62 | คำ สั่ง ประกัน คุณภาพ ภายใน 2561 | การสังเคราะห์ หัวข้อ เกี่ยวกับ ธีม การวิจัย

Code of Ethics | จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับย่อภายใน 3 นาที

Forensic Accounting Technique : กรณีศึกษา


โครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา เทคนิค และความเชื่อมโยงการเก็บรวบรวมข้อมูลทางบัญชีกับกระบวนการยุติธรรม : กรณีศึกษา
.
เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ของนักบัญชีนิติวิทยา เพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีความในชั้นศาล
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
การอธิบายและ ตอบคำถามประเด็นข้อสงสัยของผู้เข้ารับการอบรม
.
📅🕒 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.0012.00 น.
.
วิทยากร
👉 ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล
คณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริตการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
👉 คุณประภารัตน์ ศรีวรพงษ์พันธ์
คณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริตการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
.
ไม่ว่าจะดูสดหรือดูย้อนหลังสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ดังนี้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการ ประเภทกิจกรรม 2 : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
ผู้ทำบัญชี สามารถนับชั่วโมง CPD กิจกรรมอื่น (ตามมาตรการช่วยเหลือด้านชั่วโมง CPD ช่วงสถานการณ์ Covid19 จากประกาศผ่อนปรนล่าสุด ที่ 24/2564 http://bit.ly/3jRZJ2p) ประเภทกิจกรรม 2 : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง

Forensic Accounting Technique  : กรณีศึกษา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆStudy

Leave a Reply

Your email address will not be published.