การบัญชีผลประโยชน์พนักงาน | มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 19

การบัญชีผลประโยชน์พนักงาน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การบัญชีผลประโยชน์พนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน


มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เสนอ อาจาร์ปทุมพร หิรัญสาลี
สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาว ธนพร คงแง่ง รหัส 6041001103
2. นางสาว นารีซ่าส์ บินอาสัน รหัส 6041001105
3. นางสาว ศวิตา บุญยอด รหัส 6041001123
การบัญชีห้อง C มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิชาทฤษฎีบัญชี ภาคปีการศึกษาที่ 2/2562

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

สอนวิธีคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน NPAEs โดยอาจารย์ทอมมี่ | แจกฟรีไฟล์คำนวณ | Actuarialbiz


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่
► https://actuarialbiz.com/th/download
TAS 19 / IAS 19 คือมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 ซึ่งเป็นการประเมินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefit) ที่แสดงไว้บนฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มีเงินสำรองเพียงพอและไม่กระทบกับกำไรขาดทุนของบริษัทในอนาคต
บริษัท ABS รับคำนวณผลประโยชน์พนักงาน โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่ จากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และไทย ที่เชี่ยวชาญด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงานโดยเฉพาะ ดูแลทั้งกระบวนการให้ลูกค้า ตอบทุกคำถามอย่างใกล้ชิด รับประกันความพึงพอใจ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้สอบบัญชีและผู้ใช้บริการกว่า 1,000 บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ
โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่
FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons)
“รวดเร็ว คุ้มค่า มาตรฐานสากล”
สามารถดูเสียงตอบรับและความประทับใจของผู้ที่เคยใช้บริการได้ที่
► https://actuarialbiz.com/th/testimonial
“เพราะเราให้คุณได้มากกว่าการคำนวณ”
► Website : https://actuarialbiz.com/th
► Facebook : https://www.facebook.com/TAS19TommyActuary
► Link [email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40abstas19
[email protected] : @abstas19
► Tel. : พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน 0828997979 | ศุภิชา ตั้งวิมลวุฒิวงศ์ 0871007199
อัพเดทความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ่มเติมได้ที่
► Website TFRS 9 : https://www.tfrs9consulting.com
► Website TFRS 16 : https://www.tfrs16consulting.com
► Website TFRS 17 : https://www.tfrs17consulting.com
ทำความรู้จักกับอาจารย์ทอมมี่ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมากความสามารถ เพิ่มเติมได้ที่
► Website : https://www.tommypichet.com
► Facebook : https://web.facebook.com/thaiactuary
เคล็ดลับความสำเร็จ \”The Top Job Secret\”
► Website : http://www.tommyactuary.com
► Facebook : https://web.facebook.com/topjobsecret
สนใจเรียนคณิตศาสตร์ประกันภัย \”Actuarial Best Center\”
► Facebook : https://web.facebook.com/ActuarialBestCenter
Actuarialbiz
TAS19
คำนวณผลประโยชน์พนักงาน
TommyActuary
TopJobSecret

See also  วิทยาศาสตร์ ม.4-6 การเรียกชื่อและสมบัติของสารประกอบไอออนิก ครูชวลิต สุจริต | ตัวอย่างการเขียนโครงการโรงเรียนสุจริต | การสังเคราะห์ หัวข้อ เกี่ยวกับ เนื้อหา การเรียนรู้

สอนวิธีคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน NPAEs โดยอาจารย์ทอมมี่ | แจกฟรีไฟล์คำนวณ | Actuarialbiz

เจาะกลโกงทุจริตเคลมประกัน COVID-19 โดยอาจารย์ทอมมี่ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย | Tommy Actuary


เหนืออื่นใดการซื้อประกันโควิดถือเป็นการวางแผนชีวิตเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อและไม่ทำให้ตัวเองหรือคนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพียงเพราะคุณระมัดระวังตัวลดลงหลังจากทำประกันแล้ว
.
ที่มา ► ข่าวข้นคนเนชั่น | 23 มี.ค. 63 | NationTV22
อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่
FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons)
อดีตนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 3 สมัย
► เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่มีประสบการณ์ในการคำนวณ ดำเนินงาน และให้คำปรึกษาต่าง ๆ ในด้านมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน (TAS19)
►เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการเงิน ที่มีประสบการณ์ในการคำนวณ ดำเนินงาน และ ให้คำปรึกษาต่าง ๆ ในด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง การตั้งสำรองการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16)
►เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับสามัญ (ระดับสูงสุด)
►เป็นวิทยากรบรรยายทางด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS9) รวมถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (TAS19) ให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), สำนักงานสอบบัญชีต่าง ๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
►เป็นอาจารย์พิเศษประจำที่มหาวิทยาลัยนิด้า (ปริญญาโท) ทางด้านวิศวกรรมการเงิน คณะบริหารธุรกิจ และเคยเป็นอาจารย์พิเศษของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศศินทร์
► ดำรงตำแหน่งทางสังคมเป็น “นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 3 สมัยซ้อน” “กรรมการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยไทย” “เลขาธิการสภาธุรกิจประกันภัยไทย” และเคยดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัยของสมาคมประกันชีวิตไทย และคณะอนุกรรมการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม
► ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่น” ในปี 2017 จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิด้า และ “นักสถิติดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2016 จากสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย และรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” ประจำปี 2012 จากสภาธุรกิจประกันภัยในอาเซียน
► ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย สอบได้คุณวุฒิระดับสูงสุด (ระดับเฟลโล่) จากทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ และไทย ตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งเป็นคนไทยอันดับต้น ๆ ที่เป็นเฟลโล่คนแรก
► เป็นผู้แนะนำหลักทรัพย์และการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต. (IC License) และผ่านการสอบ CFA level 2 ของ The CFA Institute จากสหรัฐอเมริกา รวมไปถึง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง Financial Risk Manager (FRM) ของ Global Association of Risk Professional จาก สหรัฐอเมริกา
► ปริญญาโท 2 ใบ จาก City University of Hong Kong ทางด้าน MBA และวิศวกรรมการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ)
“เพราะเราให้คุณได้มากกว่าการคำนวณ”
► Website : https://actuarialbiz.com/th
► Facebook : https://www.facebook.com/TAS19TommyAc…
► Link [email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40abstas19
[email protected] : @abstas19
► Tel. : พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน 0828997979 | ศุภิชา ตั้งวิมลวุฒิวงศ์ 0871007199
อัพเดทความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ่มเติมได้ที่
► Website TFRS 9 : https://www.tfrs9consulting.com
► Website TFRS 16 : https://www.tfrs16consulting.com
► Website TFRS 17 : https://www.tfrs17consulting.com
ทำความรู้จักกับอาจารย์ทอมมี่ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมากความสามารถ เพิ่มเติมได้ที่
► Website : https://www.tommypichet.com
► Facebook : https://web.facebook.com/thaiactuary
เคล็ดลับความสำเร็จ \”The Top Job Secret\”
► Website : http://www.tommyactuary.com
► Facebook : https://web.facebook.com/topjobsecret
สนใจเรียนคณิตศาสตร์ประกันภัย \”Actuarial Best Center\”
► Facebook : https://web.facebook.com/ActuarialBes…
Actuarialbiz
TommyActuary
TopJobSecret
TommyPichet
TommyQuotes

See also  “ใช้เหตุผลกับความรักบ้าง” พี่ขอร้อง!!! | #อย่าหาว่าน้าสอน | เปรียบเทียบ ความ รัก

เจาะกลโกงทุจริตเคลมประกัน COVID-19 โดยอาจารย์ทอมมี่ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย | Tommy Actuary

ประกัน Unitlinked ควรซื้อจริงหรือ? โดย อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) | Tommy Actuary


อย่าซื้อประกัน Unit Linked จนกว่าจะได้ดูคลิปนี้
ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เป็นประกันชีวิตที่ถูกออกแบบเพื่อเป็นเครื่องมือวางแผนการเงินระยะยาวที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามจังหวะและสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต และ มีส่วนของการลงทุนเพิ่มเข้ามาในตัวกรมธรรม์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่อยากให้ความคุ้มครอง หรือ ผลประโยชน์ของกรมธรรม์เติบโตตามสินทรัพย์และความเสี่ยงที่ได้เลือกลงทุนไป
ผู้ถือกรมธรรม์สามารถเลือกเน้นที่ความคุ้มครองระยะยาว (เช่น ตลอดชีวิต หรืออย่างน้อย 20 – 30 ปี เป็นต้นไป) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือการสูญเสียชีวิตก็ได้ หรือ เลือกเน้นที่การสะสมทรัพย์ระยะยาว (มากกว่า 10 – 20 ปีขึ้นไป) เพื่อวางแผนเงินที่คาดว่าจะจำเป็นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหลังเกษียณ การวางแผนการศึกษาบุตร หรือ การวางแผนมรดกให้คนที่เรารัก
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ซื้อ
ประกันควบการลงทุน (ไม่ใช่ประกันเพื่อการลงทุน)
ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) กับกองทุนรวมแตกต่างกัน
ทำไมยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ถึงมีการหักค่าใช้จ่ายในช่วงปีแรกสูงกว่า กองทุนรวม
งั้นลองจับประกันกับการลงทุนมาผสมกันเอาเอง
ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ก็คือการประกันชีวิต
จ่ายเบี้ยน้อยกว่าที่คิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ขาย
อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่
FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons)
อดีตนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 3 สมัย
► เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่มีประสบการณ์ในการคำนวณ ดำเนินงาน และให้คำปรึกษาต่าง ๆ ในด้านมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน (TAS19)
►เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการเงิน ที่มีประสบการณ์ในการคำนวณ ดำเนินงาน และ ให้คำปรึกษาต่าง ๆ ในด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง การตั้งสำรองการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16)
►เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับสามัญ (ระดับสูงสุด)
►เป็นวิทยากรบรรยายทางด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS9) รวมถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (TAS19) ให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), สำนักงานสอบบัญชีต่าง ๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
►เป็นอาจารย์พิเศษประจำที่มหาวิทยาลัยนิด้า (ปริญญาโท) ทางด้านวิศวกรรมการเงิน คณะบริหารธุรกิจ และเคยเป็นอาจารย์พิเศษของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศศินทร์
► ดำรงตำแหน่งทางสังคมเป็น “นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 3 สมัยซ้อน” “กรรมการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยไทย” “เลขาธิการสภาธุรกิจประกันภัยไทย” และเคยดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัยของสมาคมประกันชีวิตไทย และคณะอนุกรรมการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม
► ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่น” ในปี 2017 จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิด้า และ “นักสถิติดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2016 จากสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย และรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” ประจำปี 2012 จากสภาธุรกิจประกันภัยในอาเซียน
► ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย สอบได้คุณวุฒิระดับสูงสุด (ระดับเฟลโล่) จากทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ และไทย ตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งเป็นคนไทยอันดับต้น ๆ ที่เป็นเฟลโล่คนแรก
► เป็นผู้แนะนำหลักทรัพย์และการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต. (IC License) และผ่านการสอบ CFA level 2 ของ The CFA Institute จากสหรัฐอเมริกา รวมไปถึง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง Financial Risk Manager (FRM) ของ Global Association of Risk Professional จาก สหรัฐอเมริกา
► ปริญญาโท 2 ใบ จาก City University of Hong Kong ทางด้าน MBA และวิศวกรรมการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ)
“เพราะเราให้คุณได้มากกว่าการคำนวณ”
► Website : https://actuarialbiz.com/th
► Facebook : https://www.facebook.com/TAS19TommyAc…
► Link [email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40abstas19
[email protected] : @abstas19
► Tel. : พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน 0828997979 | ศุภิชา ตั้งวิมลวุฒิวงศ์ 0871007199
อัพเดทความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ่มเติมได้ที่
► Website TFRS 9 : https://www.tfrs9consulting.com
► Website TFRS 16 : https://www.tfrs16consulting.com
► Website TFRS 17 : https://www.tfrs17consulting.com
ทำความรู้จักกับอาจารย์ทอมมี่ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมากความสามารถ เพิ่มเติมได้ที่
► Website : https://www.tommypichet.com
► Facebook : https://web.facebook.com/thaiactuary
เคล็ดลับความสำเร็จ \”The Top Job Secret\”
► Website : http://www.tommyactuary.com
► Facebook : https://web.facebook.com/topjobsecret
สนใจเรียนคณิตศาสตร์ประกันภัย \”Actuarial Best Center\”
► Facebook : https://web.facebook.com/ActuarialBes…
Actuarialbiz
TommyActuary
TopJobSecret
TommyPichet
TommyQuotes

See also  E-Filing#3 | การกรอกใบแนบผ่านระบบ RD Prep | ระบบภาษีกรมสรรพากรปี 2564 | แบบ ฟอร์ม ใบ แนบ ภ งด 3 ก

ประกัน Unitlinked ควรซื้อจริงหรือ? โดย อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) | Tommy Actuary

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Study

Leave a Reply

Your email address will not be published.