การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) | กลยุทธ์ การ จัดการ ทรัพยากร มนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Management )
รายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รหัสวิชา PO231
จัดทำโดย
นางสาวกมลชนก ศรียศ รหัสนิสิต 58103011012
นายมณศิกาญจณ์ ใบโพธิ์ รหัสนิสิต 58103011042
นายวรชาติ ขลากระโทก รหัสนิสิต 58103011045
นายวิษณุ ศรีโยธา รหัสนิสิต
58103011049
นางสาวศศิณัฏฐ์ กุลนันท์กาญจนา รหัสนิสิต 58103011051
นิสิตชั้นปีที่2 คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ประจำรายวิชา
อาจารย์ปรีชญาณ์ นักฟ้อน
อาจารย์สืบสกุล เข็มทอง

See also  What would happen if you didn’t drink water? - Mia Nacamulli | training need คือ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

HR Talk การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์


แนวทางในการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยทธ์นั้น ฝ่ายบุคคลจะต้องเข้าใจภาพเป้าหมายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Vision Mission และแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างชัดเจนเสียก่อน
จากนั้นจึงนำเอามาเชื่อมโยงกับกระบวนการทางด้านการบริหารทรัพยกรบุคคล เพื่อให้ได้แผนทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตอบโจทย์แผนธุรกิจได้นั่นเอง

See also  6วิธีการบริหารเวลา JUMPUP | วิธีการบริหารเวลา

HR Talk การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

◣ มสธ.◢ สื่อโทรทัศน์ 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ รายการที่ 3


เรื่อง องค์กรอัจฉริยะองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผลิตรายการโดย
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)
­
ติดตามรายการดี ๆ ของทาง ◣ มสธ.◢ ได้ที่
➊ Website ▸ media.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th
➋ Facebook และ YouTube ▸ STOU CHANNEL
­
▸ STOU CHANNEL [ Educational Channel for All ]­

See also  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ สารสนเทศ และ เทคโนโลยี

◣ มสธ.◢ สื่อโทรทัศน์ 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ รายการที่ 3

ประเมินผลงาน กับบริหารผลงาน


ประเมินผลงาน กับบริหารผลงาน แตกต่างกันอย่างไรกันแน่

ประเมินผลงาน กับบริหารผลงาน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)


การจัดการทรัยากรมนุษย์โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทปตท. จำกัด(มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ทางคณะผู้จัดทำหวังว่าวีดีโอคลิปนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกๆท่าน หากเกิดความผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Technology

Leave a Reply

Your email address will not be published.